100. Yıl Kız Teknik Öğretim Müzesi
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» 100. Yıl Kız Teknik Öğretim Müzesi100. Yıl Kız Teknik Öğretim Müzesi

Olgunlaşma enstitüleri, kadınlarımıza özellikle Türk el sanatları meslek eğitimi veren kurumlardır. Temel amaçlarından biri de Türk el sanatlarını araştırmak, derlemek, geliştirmek ve yaymaktır. çok değerli bir kaynak olan halk sanatlarımızın korunması, yozlaştırılmadan geliştirilmesi, Türk kültürünün geleceği açısından çok önemlidir. Bu gerçeği yaklaşık kırk sene önce görebilen Sayın Refia övünç, bu gün açılışı yapılan bu müzenin temelini oluşturan çok

değerli sanat eserlerini yıllar boyu derleyerek; okullarımıza ve kültürümüzün geleceğine önemli bir hizmet sunmuştur.
Okulumuz arşivlerindeki değerli halk sanatı eserleriyle birlikte oluşturduğumuz bu müzeyi, giderek geliştirmenin hepimizin görevi olduğu kanısındayız. Giderek tükenmekte ve yozlaşmakta olan el sanatlarımızı derlemek, korumak; okulumuzun bazı bölümlerinin sanatsal nitelikli ürün örneklerini toplamak, bütün bu eserleri sergileyerek öğrencilerimizin ve araştırmacıların hizmetine sunmak, kuruluş amacımızı oluşturmaktadır. öğretmenlerimizden oluşan bir komisyonca bu duruma getirilen müzemizde yaklaşık olarak 1255 eser bulunmaktadır. Cam, bakır, ahşap, gümüş eşyalar, giysiler, peşkir ve yağlıklar, keseler, oyalar, kumaş ve çorap örnekleri, takıları kapsayan müzemiz; okulumuzda yapılan el sanatları örnekleri ve etnografya olmak üzere iki bölümdür.
Okul müzesi, müze yöneticisi tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde yönetilir. Müzeden yararlanmak isteyenler, özel çalışma bölümünde slaytlar ve kataloglardan bilgi alabilirler.
Müzeye yapılan bağışlar, bağışı yapanın adıyla birlikte sergilenir. Bir başlangıç saydığımız bu kuruluş, katkılarınızla zenginleşecektir.
Adres: Atatürk Bulvarı No: 41 Sıhhıye/Ankara
Tel: (312) 324 32 65