Aydınlar
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» AydınlarAydınlar Siirt
 
Tarihi Gelişimi
 
Eski adı Tillo olan Aydınlar İlçesi 3647 sayılı kanunla 18 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olmuştur. Tillo’nun Süryanice manası “Yüksek Ruhlar” ‘dır. 1514’te Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Seferi sonunda Osmanlı egemenliğine geçen İlçe, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Siirt İli’ne bağlı bir bucaktı. Tillo Nahiyesi ilçe olduktan sonra Aydınlar ismini almıştır. Bu isim İlçe’de ilim ve irfana verilen önemi ortaya koymaktadır. Ayrıca, İlçe’de aydın bir insan zümresi varlığı da böyle bir adın İlçe’ye verilmesine etki etmiştir.
İlçe’de İsmail Fakirullah Hz. ve İbrahim Hakkı Hz. gibi ilim adamları ve mutasavvıfların yaşamış olması İlçe’yi kültür açısından önemli kılmaktadır.
 
İlçenin tarihi çok eskilere dayanır. Hıristiyanlık ve İslam dönemlerinde kültürel bir merkez olan İlçemizde, kendi adıyla para basıldığı gibi Hıristiyanlık döneminde de İlim merkezi olduğu yapılan araştırmalarda anlaşılmıştır. M.Ö.2000 başlarından itibaren Samiler, Babil ve Asurlar bölge üzerinde hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir.
Alparslan’ın Anadolu’ya girişinden sonra İlçemiz Selçukluların hakimiyetine girmiştir. 1914 yılında yapılan Çaldıran zaferinden sonra büyük tarihçi İdris-i BİTLİSİ’ nin gayretleriyle İlçemiz Osmanlı İmparatorluğunun hakimiyeti altına girmiş ve 1884 yılında Bitlis eyaletine bağlanmıştır.
 
İlçemizin eski ismi olan “TİLLO” Süryanice de “YÜKSEK RUHLAR”, Arapça da ise “YÜKSEK YER-TEPE” anlamındadır.
Cumhuriyet döneminde Aydınlar adı ile Bucak iken, 18 Mayıs 1990 tarih ve 20522 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3647 Sayılı “2 İl ve 5 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun” ile 10.11.1991 tarihinde İlçe olarak faaliyete geçmiştir.
 
AYDINLAR İLÇE COĞRAFYA
İlçe, 42. boylam ve 38. enlem dereceleri arasında, Siirt’e 7 Km. uzaklıktadır. Doğusunda Pervari, kuzeydoğusunda Şirvan, batısında Siirt İli ile çevrilidir.
 
İlçe’nin iklimi karasal iklim olup, yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve yağışlıdır. İlçe’nin etrafı hafif engebeli dağlarla çevrilidir. Doğu tarafından kıvrımlı olarak Botan Çayı geçmektedir.
Yeryüzü şekilleri bakımından engebelidir. Toprağı kireçli olup, tarıma elverişli arazisi azdır. Bitki örtüsü olarak bozkırlarla kaplıdır. Bodur ve çalılık ağaçlıkları çoktur. Orman bakımından zengin olmayıp, yer yer meşe, fıstık, bıttım, armut, badem ağaçları ile çok sayıda üzüm bağlarına rastlanmaktadır.
 
İlçe su yönünden zengin olmadığı halde eski sarnıç ve kuyuları bolcadır. Ancak kuyu ve sarnıç suları kireçli ve tuzlu olmalarından ötürü pek kullanılmamaktadır.
İlçe’nin ovası ve platosu yoktur. Yolu asfalttır.
 
AYDINLAR İLÇE SOSYAL YAPI
 
Sosyal yaşantı ve sosyal tesisler açısından ilçe çok fakir bir durumdadır. Halk bütün ihtiyaçlarını İl Merkezi’nden karşılamaktadır. Halk dini inançlarına sıkı bir şekilde bağlıdır. A
 
ilede erkeğin egemenliği söz konusudur. Ataerkil aile yapısı hüküm sürmektedir.
 
AYDINLAR İLÇE EKONOMİ
Ekonomik Durum
Genel olarak ilçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakla beraber, oldukça zayıftır. İlçe Merkezi’nde birkaç market ve çayhaneden başka bir işyeri yoktur.İlçe’de büyük oranda göç yaşanmıştır ve bu göç devam etmektedir. Siirt İli’ne çok yakın olması da İlçe’nin gelişmesi bakımından bir dezavantajd
ır.Merkez’de ilçe kuruluşundan önce halk katkısı ile bir fıstık işleme fabrikası yapılmış, fakat zarar ettiğinden dolayı yıllardan beri
çalıştırılmamıştır.Ayrıca, İkizbağlar’da iki adet küçük çapta çalışan fıstık işleme tesisi bulunmaktadır. Bundan başka İlçe’de ekonomik alanda faaliyet gösteren özel veya resmi kuruluş yoktur.İlçe halkı geçimini genelde tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Arazi durumuna göre fıstık, üzüm ve bıttım yetiştirilmektedir. Bu konuda İkizbağlar Köyü iyi durumdadır.İlçe’de arıcılıkla iştigal eden kişiler olmakla birlikte arı kovanı sayısı oldukça azdır.
İlçe turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle İsmail Fakirullah Hz. ve İbrahim Hakkı Hz.’leri gibi yurt ve dünya çapında adını duyurmuş ünlü simaların türbelerinin ziyaretçileri pek çoktur.
 
Fıstıkçılık :
Fıstık, Güneydoğu Anadolu’nun tarımsal zenginliklerinden biridir. Siirt Fıstığı yetiştiriciliği Aydınlar İlçesi’nde yoğun olup, Antep Fıstığı’ndan daha iri yapılıdır. Bu yönüyle meşhur Antep ve İran Fıstığı ile rekabet edecek güçtedir. Fıstık, kuraklığa dayanıklı ve çok fazla bakım gerektirmeyen bir ağaç olduğu için üretimi çok rağbet görmüştür. Fıstık, yörede “Bıttım” denen yabani fıstık ağaçlarının aşılanması ya da fidanlıklarda yetiştirilen fidelerin (çöğür) dikimi ile üretilir. Siirt’teki fıstık bahçeleri Aydınlar’da yoğunlaşmıştır. Bu yörede üretilen fıstık ülke geneline pazarlanmaktadır.
 
AYDINLAR İLÇE KÜLTÜR
Kültür Durumu
Bir toplumun manevi varlığını ve düşünce birliğini meydana getiren fikir ve sanat eserlerinin, ananelerinin bütünü olan kültür, ilçede yaşayan vatandaşlarımızda kendine özgü bir yapı arz etmektedir.
Tarih bölümünde açıklandığı gibi, bölgede egemen olmuş medeniyetlerin geleneği, örfü, güzel sanatları ile bu kültüre etki ettiğini ve özünü, din ve dünya ile ilgili görüşünü teşkil ettiğini görüyoruz.
Tillo’nun, eğitim ve kültür yönüyle zengin bir tarihi vardır. Türbe ve ziyaret yerlerinin çokluğu sebebiyle yöre halkının ve diğer yerlerden gelen ziyaretçilerin akınına uğramaktadır.
Yörede Yaşamış ve İlçede Kabri Bulunan Bazı Ünlü isimler Şunlardır :
1-Hamza-El-Kebir Hz.
2-İbrahim Mücahid Hz.
3-İsmail Fakirullah Hz.
4-İbrahim Hakkı Hz.
5-Sultan Memduh Hz.
6-Zemzem'U’l-Hassa (Sultan Memduh’un Eşi Olan Kadın Evliya)
7-Muhammed El-Hazin Hz.
8-Muhammed El-Tomani Hz.
9-Hasan El-Fatir (Hz. Ömer soyundan geldiği rivayet edilir.)
10-Mustafa El-Kürdi Hz.
11-Hoho Hz.
Ayrıca İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı’ya ait eserlerle kullandıkları eşyaların sergilendiği özel bir müze bulunmaktadır.
 
Bu Camilerin İsimleri Şunlardır : Yukarıda adı geçen şahsiyetlere ve diğer bir çok tarihi şahsiyete ait tarihi yapılar bulunmaktadır.Bunlar arasında camiler de vardır.Halen Tillo’ da 5 tarihi camii olmak üzere 9 adet camii bulunmaktadır.
 
Şeyh Fakirullah Ulu Camii
Şeyh Mücahit Camii
Sultan Memduh Camii
Şuheda Camii
Hamd Camii (Meyme Esye)
Çarşı Cami (‘Ayn e’l-Bakar)
Şeyh Numan Camii
Şeyh Mücahid Küçük Çeşme Mescidi
Şeyh Mücahidi Camii
Şeyh Salih Camii
 
İLÇEMİZDE BULUNAN MAĞARALAR :
 
ŞİKEFTA REŞŞO MAĞARASI 1
Aydınlar İlçesi, Çınarlısu Köyü’nün 3 – 4 km güneyinde stabilize yola gidilen, 1 km patika yolda gidilerek ulaşılan bu mevkide bulunan Paleson Çağından kalma olduğu tahmin edilen, mğaraya Şikefta Reşşo mağarası denmektedir. Mağara girişi 7 – 8 m yüksekliğinde, 7 m genişliğindedir. Kireç taşından oluşmuş doğal mağaradır. 25 m derinliktedir. Mağara içine doğru gidildikçe genişlik ve tavan yüksekliği azalmaktadır. Dipte yükseklik 60 cm, genişlimk 2,5 m uzunluğa kadar düşmektedir. Mağara yakın zamana kadar hayvan barınağı olarak kullanılmıştır.
Mağara tavanında tüm mağara boyunca kaya akmaları şeklinde yapılar görülmektedir. Yan dtuvarlarda ise kayaların tabakalanma yönü mağara dibine doğru meyilli olduğundan travertenimsi bir yapı görülmektedir. Mağara önünde 2 3 m genişliğinde, 25 cm uzunluğunda teras bulunmaktadır. Mağaranın sağında ve solunda küçük oyuklar mevcuttur. Terasın solunda dipte 2 x 2 m ebatlarında huni şeklinde doğal bir oyuk bulunmaktadır.
 
ŞİKEFTA REŞŞO MAĞARASI 2
Mağaranın 500 mt kuzeyinde, Botan Ara Terfi İstasyonuna bakan batı yamaçlarında, 6 m yükseklik ve 4 m genişliliğe sahip, 30 m derinlikte olan bir mağaradır. Mağara içeriye doğru daralmakta, in dipte 1 m genişliğe düşmektedir. Mağara kireç taşından oluşmuş doğal bir mağaradır. Mağaradan daha çok bir geçide benzemektedir. Rehber Beşir Tutar eşliğinde gidilen bu mağarada birinci mağara gibi hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır.
 
İLÇEMİZDE BULUNAN SU SARNIÇLARI :
 
SU SARNIÇLARI
İlçemizin Güneydoğusunda Sultan Memduh Türbesi’nden 500 – 600 m uzaklıkta, 10 adet su sarnıcı bulunmaktadır. İçlerinde yağmur sularının biriktiği bu sarnıçların büyüklükleri değişmektedir. Genelde oyma mağara şeklinde olan, değişik sayıda basamakla içine inilen, üstünde pencere benzeri açıklıklar mevcuttur.
 
Sarnıç
3 m yükseklikte, yaklaşık 45 m2’lik alan kapsayan bu sarnıca 8 basamakla inilmektedir. İlçede yaşamış büyük mutasavvıflardan Sultan Memduh Hazretlerine izafeten Memduh Kuyusu da denilmektedir. Mağara üstünde su toplama kanalları ve oyukları mevcuttur. Girişin sağında, üstte pencere gibi açıklık mevcuttur. Girişi 1 m genişliğindedir.
Sarnıç
Bu yöredeki diğer mağaralar gibi oyma olan bu mağaranın girişi 1,75 m yükseklik olup genişliği de 1 metredir. 10 m2’lik alanı kaplayan bu mağaraya 9 basamakla inilmektedir. Tavan yüksekliği 4 m dir.
Sarnıç
50 m2 lik bir alan kaplayan bu mağaraya 3 basamakla inilmektedir. Tavan yüksekliği 4 m’dir.
Sarnıç
20 m2 lik alan kaplayan bu mağaraya 9 basakla inilmektedir. Tavan yüksekliği 3 m’dir. Geriye kalan sarnıçların girişleri kapalı olduğundan sadece genel bilgiler alındı.
 
SIBBABAT MAĞARASI :
İlçemizin 1,5 km güneyindeki vadide bulunan bağların alt taraflarındadır. Mağara 1,5 m genişliğinde, 1,40 m yüksekliğindedir. Alçak bir şekilde 5 m ilerledikten sonra sağa doğru saparak devam eden ve tahminen 15-20 m sürdüğü söylenen bir mağaradır. Sağdaki giriş düşen taşlar nedeniyle kapanmıştır.
 
HZ. FAKİRULLAH ŞİFALI SU MAĞARASI :
İlçemiz 2 km güneyinde vadide bulunan mağaraya rehber Beşir Yıldız’la gidildi.
6 basamakla inilebilen yarı açık durumda olan bu mağaranın genişliği 5 m, derinliği 4 m dir. Tavan yüksekliği 2,5 m’dir. Havuzun içi su doludur. Önünde ikinci bir havuzcuk bulunmaktadır.
AYDINLAR İLÇE NÜFUS
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) veri tabanı göre ilçenin toplam nüfusu: 4.053 ‘ tür.
YAŞAYAN NÜFUS-İKAMET DURUMU İTİBARİYLE (BELEDİYE ve KÖYLERE GÖRE DAĞILIMI)
 
İlçe Merkezi:
1.980
Çatılı Köyü:
186
Çınarlısu Köyü:
332
Dereyamaç Köyü:
285
İkizbağlar Köyü :
571
Taşbalta Köyü:
109
Akyayla Köyü:
590
Genel Toplam
4.053
 
AYDINLAR İLÇE EKONOMİ
Tarım ve Hayvancılık
İlçemiz; Siirt ili doğusunda bulunmaktadır.Aydınlar ilçesi doğuda Pervari kuzeyde Şirvan güneyde ise Eruh ile komşudur.Kuzeyinde Botan Çayı Bulunmaktadır.İlçemiz Siirt İlimizden daha yüksek rakımlı Olup; mevsimsel olarak Güneydoğu Bölgesinin karakteristik iklimsel özelliğini taşımakla beraber 3-4 derecelik sıcaklık veya soğukluk farkı göstermektedir.
İlçemizin nüfusu 3000 nüfuslu Aydınlar ilçesine bağlı 6 adet köy bulunmaktadır.En büyük nüfusa sahip İkizbağlar Köyüdür. Köylerde göçe bağlı olarak ciddi bir nüfus artışı gözlenmemektedir.Tarım ve Hayvancılığın İstenilen düzeyde olmaması,ekonomik şartlar ve Aile Planlaması’nın yapılmıyor olması İlçemizdeki göçü arttırmakta nüfus sayısının yıllara göre artışını olumsuz etkilemektedir.
İKLİM
İlçemizde yazları çok sıcak, kışları ise nadiren soğuk geçer. Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 3.7°C, sıcak aylar olan Temmuz,Ağustos ortalama sıcaklığı 40 °C ’ye varabilmektedir. yıllık ortalama sıcaklık 18.4°C dır. Yağışların çoğu kış ve ilkbahar mevsimindedir. Yaz yağışlarının yıllık toplam yağışlar içindeki payı çok düşüktür. Yıllık ortalama nispi nem %53.6 dır. Bölgede nispi nem oranının düşük olması buharlaşma miktarını artırmakta ve yaz yağışları zaten az olan İlçemizde yaz kuraklığı oldukça yoğun ve uzun sürmektedir.
 
ORMANLARIMIZ
İlçemiz, orman arazisi bakımından zengin bir alana sahiptir. Ormanlarımız; orman arazisine ve orman ürünlerine sahip olmalarına rağmen yeterli derecede ormanlarımızdan faydalanılamamaktadır.Ormanlarımızda bulunan ağaç cinsleri: Meşe, Dişbudak, Yabani Fıstık (Bıttım), Meşe makisinden İbarettir.Son zamanlarda orman varlığımız hızlı bir şekilde azalmaktadır.Yabani Fıstık ağacı yerine aşılanmış ağaçlar elde etme yoluna gidilmektedir.Yapılan teşviklerle kullanılamayan Sarp, orman niteliğini kaybetmiş bölgelere Bakanlığımızca verilen teşvik imkanları ile Fıstık çöğürleri (Fideleri) dikilmekte böylece bu alanlardan yararlanma yoluna gidilmektedir.
 
MERALARIMIZ
İlçemiz Coğrafi Konumu itibarı ile meraları sınırlı sayıda olmasına rağmen Çınarlısu Köyü; Bamiş, Kaletepe mevkiinde genellikle Küçükbaş Hayvanlar otlatılmaktadır. Akyayla Köyüne bağlı Kargacık ve Aynsuç Meraları bulunmakta olup,çiftçilerimiz bu meralardan faydalanmaktadır. Meralarımızda Hayvanlar İçin besin değeri yüksek eski adıyla Nefel denilen Korunga doğal olarak yetişmektedir. 15 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında meralarımız otlatılma ve konaklama için kullanılmaktadır.Meralarımızın uzun zaman kullanılması yıpranmasına ve besin değerinin düşmesine neden olmuştur. Ancak suni mera çalışmaları yapılarak bozulmaya yüz tutmuş bazı kısımlar yeniden kazanılabilir.
TARLA TARIMI
Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemi ve Doğrudan Gelir Desteği Projesi kapsamında 2005 yılında ilçemizde 253 çiftçi müracaat etmiş olup, ekili alan olarak yaklaşık Dokuz bin beş yüz (9500) dekar alan tespiti yapılmış olup, çiftçiye ödemesi yapılmıştır.
TARLA BİTKİLERİ
Tarla bitkileri olarak İlçemizde buğday, arpa, çavdar, mısır vb. ürünler yetiştirilmektedir.
Bu ürünlerden Buğday hububat olarak en çok ekilmektedir. Tohumluk olarak ayrılan kısmın haricindeki buğdayın tamamı Ekmeklik Buğday olarak tüketilmektedir.
 
Arpa: Hububat ekiminde Arpanın tohumu kırdırılmak suretiyle hayvanlara yem olarak verilmektedir. Ayrıca Buğday ve Arpa samanı da yemde dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır.İlçemizde az da olsa Çavdar, Yulaf, Fiğ ekimi yapılmakta ve hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.
 
Hububatta üretimi artırmak için çiftçilerimizin Sertifikalı Tohum ekmelerinin teşvik edilmesi gerekir. Ancak ilçemizde Sertifikalı Tohum Bayisi bulunmadığından çiftçi kendi elindeki tohumu ekmekte ve bu tohumunda verimi düşük olmaktadır.
İlçemizde; Patates, Fasulye, Mısır gibi Tarla ürünleri de yetiştirilmekte olup, bu ürünlerin genelde çiftçinin kendi ihtiyaçları kadar ekimi yapılmakta, az bir miktarı satışa sunulmaktadır.
FISTIKÇILIK
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Siirt Fıstığını Geliştirme ve Ülke Ekonomisine Katkı projesi kapsamında İlçemizde buna yönelik yoğun bir Siirt fıstığı çöğürü dikme çalışması devam etmektedir.İlçemiz ekonomisine ciddi bir katkı yapacağı düşünülen bu proje kapsamında 34.891 Metre Tel,5.824 adet dikme direk 65.172 adet fıstık çöğürü 2006-2007 üretim sezonunda çiftçilerimize dağıtılacaktır.İlçemizin kuruluşundan bugüne kadar benzer projeler çerçevesinde her yıl yabani fıstık ağacı aşılaması yapılmakta gün geçtikçe Siirt Fıstığını Geliştirme ve Ülke Ekonomisine Katkı projesinin İlçe ekonomisine olan katkısı artmaktadır.
MEYVECİLİK
İlçemize bağlı Taşbalta köyünde Tarım İl Müdürlüğünün katkısı ile İlçe müdürlüğümüz tarafından Örnek Kiraz Bahçesi projesi yapılarak kiraz fideleri dikimi yapılmıştır. Üretim çeşitliliği açısından önemli bir aşama olan bu proje kabul görmüş, müracaat edecek olan çiftçilerimize de aynı imkanlar sağlanmaktadır.Bu proje ile esas amaç üretim çeşitliliğini arttırmak ve diğer çiftçilerimizi özendirmektir.Buna benzer projelerde İlçe teşkilatımız Tarım İl Müdürlüğü ile irtibat halindedir.
SEBZECİLİK
İlçemizde hububat ve yem bitkileri dışında; kabak, turp, marul, maydanoz, hıyar, domates gibi ürünler de yetiştirilmektedir. Ancak bu ürünleri genelde çiftçilerimiz kendi ihtiyaçları kadar ekerler. Aslında bu ürünler bölgemizde hem daha kaliteli olarak yetişmekte hem de çiftçimize bir gelir kaynağı olabilmektedir. İlçemiz iklim açısından sebzeciliğe elverişlidir.
HAYVANCILIK
İlçemizde çiftçilerimiz kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar büyükbaş hayvan olarak Sığır; küçükbaş hayvanlardan Koyun ve Keçi; tek tırnaklılardan At ve kümes hayvanlarından ağırlıklı olarak Tavuk ve Hindi yetiştiriciliği mevcuttur. Hayvan sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 
İlçemizde büyükbaş hayvancılık Konusunda geçmişte yapılan ıslah çalışmaları,teşvik kredileri kapsamında Kaymakamlığımız tarafından çiftçilerimize dağıtılan kültür ırkı sığırlardan istenilen verim alınamamıştır. Esas olarak bölgenin coğrafi yapısı, iklimsel özellikleri, çiftçilerimizin ürettikleri süt ve benzeri mamullerin satış Pazarının yeteri derecede olmaması hayvancılığın gelişimi önünde en büyük engeldir. İlçemiz büyükbaş hayvan varlığının % 10 ‘unu saf kültür ırkına yakın kültür hayvanları, % 50’si kültür melezi ve % 80’i ise yerli ırk ( Doğu Anadolu Kırmızısı ve Yerli Kara) teşkil etmektedir.
% 80 olan yerli ırkın ve % 50 olan melez ırkın kültür ırkı ile değiştirilmesi için köylerimize istedikleri zaman suni tohumlama hizmetleri ilçemiz teşkilatı personeli tarafından verilmektedir. Ayrıca hayvancılık yapan çiftçilerimizin ahırları projesiz ahırlar olup, bu ahırların büyük bir kısmı ahşap, plansız, ışıklandırılması ve havalandırılması yetersiz ve ahır içerisindeki mevcut hayvan sayısına göre çok küçük ahırlardır. Bu tür ahırlara sahip olanlara yeni ahır yapabilmesi veya düzenli hale getirebilmesi ve onarabilmesi için hayvan sahiplerine yardım yapılmalıdır.
ARICILIK
Meralarımızın arıcılık yapılması yönünde zengin flora yapısına sahip olmaması yetiştiricilerimizin komşu ilçelere (Özellikle Pervari İlçesine) , arı kovanları ile beraber konaklamalarına neden olmaktadır. ilçemizin çıkış noktalarının sayılı olması, sınır komşularının az ve uzak olması yani izole bölge olması. Ayrıca Kafkas arısı gen merkezi olmaması ilçemizi arıcılıkta olumsuz yönde etkilemektedir.
BALIKÇILIK
İlçemizde iki adet alabalık tesisisi mevcut olup İlçemiz tatlı su kaynakları bakımından oldukça zengindir. Bazı derelerimizde yabani alabalık mevcuttur. Çay, dere ve göllerimizde balık yetiştirmek mümkündür. Bu su kaynakları üzerinde balık üretme tesisleri kurularak özellikle alabalık üretimi teşvik edilebilir.