Bafra Kuş Cenneti
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Bafra Kuş CennetiBafra Kuş Cenneti

Bafra Kuş Cenneti Hakkında : Kızılırmak Deltasında 10 binlerce kuş türü bulunmaktadır. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahipolan Kızılırmak Deltası'nda, irili ufaklı çok sayıda göl, sazlık alanlar, ender su basar çayırlar, 12 bin hektarı bulan sulak alanlar ve barındırdığı canlı türleri ile Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturuyor. Ördek, kaz ve kuğu gibi su kuşlarının bulunduğu deltada, şahin ile doğan gibi binlerce yırtıcı kuş ve bülbüller, kuyruk sallayanlar gibi ötücülerin 10 binlercesini görmek mümkün.

Bafra Kuş Cenneti Coğrafi Yapısı ve Koordinatları : Koordinatlar, : 410 30' Kuzey360 05' Doğu Deltanın Alanı, : 56.000 hektar Sulak Alanlar, : 16.110 hektar Kızılırmak nehrinin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu ülkemizdeki en büyük deltalardan birisidir. İdari olarak Samsun ilinin Engiz, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırları içerisinde yer almaktadır. Delta ovası, denizden güneye doğru basamaklar halinde yükselmektedir.

Deltanını gerisinde, Kızılırmak nehrininher iki kenarında yay şeklinde uzanan ve yükseklikleri 600-800 metreyevaran Kuzey Anadolu Dağlarının ilk sırasını oluşturan platolar, daha gerideise 1000-1500 merte yüksekliğindeki dağlar yer almaktadır. Kızılırmak deltası,doğal özellikleri büyük ölçüde korunabilmiş, ülkemizin Karadeniz kıyısındakitek sulak alanıdır. Deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul ve tarım alanları gibi farklı ekolojik karakterlerdeki habitatların birarada bulunması, besin maddelerince zenginlik ve uygun iklim koşulları Delta'nın eşine az rastlanır öçlüde biyolojik çeşitliliğe sahip olmasını sağlamıştır. Delta'da, altısı doğu, birisi ise batı yakasında olmak üzere yedi adet göl bulunmaktadır. Deltanın batısında yer alan Karaboğaz gölünün çevresindeki sazlık vebataklık alanlarla birlikte toplam alanı 1.400 hektardır.

Deltanın doğusunda yer alan göller ise Balık gölü, Uzun göl, Çernek gölü, Liman gölü, Gıcı gölü ve Tatlı göldür. Bunlardan Balık gölünün denizle bağlantısı vardır. Göllerin suları tatlı denebilecek kadar az tuzludur. Sadece, denizle bağlantısı olan Balık Gölü'nde denizden su girişinin olduğu dönemlerde tuzluluk artmaktadır. Tamamı sığ olan göllerin en derin yeri su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde dahi 3 metreyi geçmez.

Ortalama derinlik 1.5 metre civarındadır. İlkbaharda suların yükselmesiyle geniş alanlar su altında kalmakta, delta7nın doğu ölümündeki göllerin tamamına yakını berleşmekte ve tek bir gölü andırmaktadır. Bu dönemde, Balık gölü ile deniz arasında bulunan Galeriç ormanının da büyük bir kısmı su altında kalmakta ve eşsiz bir görünün oluşturmaktadır.

Deltadaki karakteristik oluşumlardan biride göllerle deniz arasındaki kumullardır. 200-300 metreklik şeritler halinde kıyı boyunca uzanan kumulların yükseklikleri 7/8 metredir. Bazı yerlere 12 metre yüksekliğe ulaştıkları da görülmektedir