Çekerek
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» ÇekerekÇekerek, Türkiye Bilgiler Yönetim
Yozgat Siyasi Haritası

Yozgat Siyasi Haritası
Harita
Türkiye'de yeri

Türkiye'de yeri
Şehir nüfusu xxx[] (2000)
İlçe nüfusu xxxx[] (2000)
Yüzölçümü xx km²
Rakım xxx metre
Koordinatlar  
Posta kodu 66
Alan kodu 0354
İl plaka kodu 66
Ülke Türkiye
Coğrafi Bölge İç Anadolu Bölgesi
İl Yozgat
Kaymakam Ahmet Odabaş
Belediye başkanı Mustafa Demirbaş
Yerel yönetim site [ Belediye]
İlçe kaymakamlık site Kaymakamlık
Çekerek Yozgat

Yozgat ilinin kuzeydoğusunda, il merkezine 90 kilometre uzaklıkta olan bir ilçesidir.

Tarihçe:

Çekerek ilçesi eskiden Hacıköy adı altında merkezi bir köy iken, tokat ilinin Zile ilçesine bağlı idi. 1924-1925 tarihlerinde ilçe merkezi Kadışehri'ne nakledilince Hacıköy'de bu ilçeye bağlandı. İlçe merkezi bir yıl sonra Kadışehri'nden Hacıköyüne nakledildi. Ancak daha sonra Sorgun ilçe olunca Hacıköy'de bu ilçeye bağlı bir köy olarak kaldı. Hacıköy 1928 yılında Sorgun ilçesine bağlı bucak haline geldi ve durumunu 1944 yılına kadar muhafaza etti. 1944 yılının Ekim ayında Çekerek Irmağı'nın adı verilerek Hacıköy bucağı, ilçe merkezi haline geldi. Aynı tarihte ilçe belediyesi de kuruldu. Sorgun ilçesine bağlı Kadışehri ve Mamure -yeni adı ile "Aydıncık" bucakları da Çekerek ilçesine bağlandı.

Coğrafi durum

İlçe, il topraklarının kuzeydoğusundadır. Doğuda; Kadışehri ve Saraykent, güneyde; Sorgun, batıda; Aydıncık, kuzeyde; Tokat-Zile ve Çorum-Ortaköy ile çevrilidir. İdari olarak 5 belde ve 41 köy bağlı bulunmaktadır.

İlçenin arazi yapısı genellikle dağlıktır. Doğusunda Deveci ve Fakı Dağları, batısında Alan Dağı, güneyinde ise Gebzel Dağı yer almaktadır. Genellikle dik ve kayalık olan dağların, yapılarında kalken çok olduğu için erime ile çok sayıda mağara oluşmuştur. Doğusu ve güneyi düzlük olan ilçenin başlıca ovaları da buralarda bulunmaktadır. Batısında; Aydıncık - Kazankaya ve Bazlambaç arasında Kümbet Ovası, doğuda; Kadışehri ilçesi ve civarındaki köyleri de içerisine alan Kadışehri Ovası ilçe merkezine yakın Koyunculu, Sarıkaya ve Kahyalı arpaç gibi köylerin arazisini içerisine alan Koyunculu Ovası yer almaktadır.

İl’in en büyük akarsularından ve Yeşilırmak’ın en büyük kollarından birisi olan Çekerek Irmağı ve buna bağlı kollar ilçenin başlıca akarsularını oluşturmaktadır. Çamlıbel Dağları’ndan doğan Çekerek Irmağı, Deveci Dağları’nı aştıktan sonra ilçe topraklarına girer. Burada, Karadere, Göndelen, Akdağmadeni ve Görmügöz derelerini de alarak, Keleboğazı mevkiinde ilçe topraklarını terk eder. Sorgun’un; Emirler ve Gököz köylerinden kaynaklarını alan Sabıköz’ü de Çekerek arazisindeki küçük suları toplayarak, Kurtağıl yöresinde Çekerek Irmağına karışır. Kayalar köyünden doğan ve ilçenin içerisinden geçen, bağ ve bahçeleri sulayan Başöz’ü, Sabıközü’nün en önemli kollarındandır. İlçenin batıdaki en uzak beldesi olan Baydiğin arazisinin doğan Bakır Çay’da, Kazankaya arazisinde Çekerek Irmağı’na karışan önemli kollardandır.

İklim

Çekerek Yöresi’nde, İç Anadolu’nun tipik karasal iklimi ile Karadenizardı iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Yazları, sıcak ve kura, kışları; soğuk ve yağışlı geçen bu iklimde kışın nem oranı oldukça fazladır. İlçe merkezinde karın yerde kalma süresi ve kar yağışı çevresine göre daha azdır.

Bitki örtüsü

Yörenin yaygın bitki örtüsü bozkırlardır. Fakat, yapılan araştırmalardan eski çağlarda Çekerek civarında yoğun ormanlarla kaplı olduğu anlaşılmıştır. İlçe, günümüzde İl’in ormanca zengin sayılan alanlarının birisidir. (% 32.53). Yukarıoba, Ortaoba, Karahacılı, Tipideresi, Fakıdağı,ilbeyli ve diğer dağlık alanlarda; çam, meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan seyrek ormanlar bulunmaktadır.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre 40.689 kişi olup, bu nüfusun 12.339'u ilçe merkezinde, 28.350'si de köylerde yaşamaktadır. İlçede Km² ye 28 kişi düşmektedir.

Ekonomisi

İlçede, halkın en önemli geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. Arazi dağlık ve eğim kuvveti olduğu için tarıma elverişli arazisi dardır. Mer’aların geniş yer kapladığı ilçede daha çok koyun ve keçi beslenmektedir. Başta Çekerek Irmağı olmak üzere ırmak kenarındaki düzlüklerde tarım yapılarak; arpa, buğday, nohut, mercimek, soğan ve şekerpancarı gibi ürünler yetiştirilmektedir.

Çekerek´in İklimi

  Çekerek ilçesi Karadeniz Bölgesine yakın olması nedeniyle Karadeniz ikliminden etkilenmektedir.

  İç Anadolu bölgesinde görülen karasal iklim ve Karadeniz iklimi arasında bir geçiş iklim özelliği görülmektedir. Bu yapısı ile yazları sıcak, kışları soğuk geçmektedir. Yozgat? a göre daha ılıman bir iklim özelliği vardır. Kar yağışı Yozgat´a göre oldukça azdır.

  Çekerek barajı, su toplama ve kapasite açısından ülkemizdeki barajlar arasında 10 . sıradadır. Enerji üretiminde öğnemli bir yer tutmayacak olan baraj daha ziyade sulama ve taşkınları önleme amaçlıdır.

  Baraj gölünün uzunluğu 37 km olup setin eni 15 km yi bulacaktır. 4 köy tamamen kalkacak, 8 köyünde arazileri kısmen su altında kalacaktır.

KIZLAR KAYASI

  Çekerek ırmağının Kurtağlı Köyü aşağısında ilçeye 4 Km uzaklıktadır. Cenevizliler döneminde yapılmıştır. Çok yüksek ve sivri bir kayanın üzerine ırmak yönüne doğru toprak altında merdivenlerle aşağıdoğru inilen bir yerdedir. Yaklaşık 200 merdiven basamağı vardır. tabii bir kaya değildir elle yapılmış merdivenlerdir.

  Söylentiye göre kayanın doğusundaki yüksek tepeye yerleşen ırmaktan su almak için bu merdivenleri yapmışlardır. Bir Rum beyinin hasta kızı için bu merdivenleri yaptığı anlatılmaktadır.

  Başka bir rivayete göre ise Keşişin birinin güzel bir kızı varmış iki genç bu kızı isterleşmiş keşinin ise kızını her ikisine de vermek istememiş. Gençlerden birine bu yüksek kayadan girilerek merdivenlerle ırmağın karşı tarafına geçilecek bir yol yapmasını ister. Öteki gençten ise ırmağın üzerinden geçecek bir köprü inşa etmesini ister. Kim önce yaparsa kızı ona verecektir. (Kızlar kayasının 500 metre aşağıda bu köprünün ayakları mevcuttur. )

  İki gençten biri köprüyü, diğeri merdivenli geçit tüneli yapar. Ancak keşiş köprüyü yapan gençe ötekinin daha önce bitirdiğini kızı ona vereceğini söyler. Bunu duyan genç kafasına külüngü vurarak kendini öldürür. Keşişy daha sonra kayayı oyan gence kızı ötekine verdiğini söyler bunun üzerine bu gençte kendini yüksek kayadan aşağı atarak öldürür.

SEYİT AHMET ZİYARETİ

  Zile´den Çekerek´e giren yola yakın Çekerek´in hemen çıkışında ağaçlık ve ormanlık bir yerde yatır vardır. Seyit Ahmet Türbesi denmektedir. Ziyaret yeridir. Veli bir kişi yatmaktadır. Türbenin bulunduğu çevreden dışarı ağaç çıkarmak mümkün değildir.

Bağlı Beldeler
  • Bayındırhüyük
  • Özükavak
  • Bazlambac
  • Beyyurdu
Tarihte Çekerek Aynacıoğlu İsyanı

İstiklal Savaşı'nın başlarında ilçenin Özüveren köyünde mukim Aynacıoğulları etrafında topladıkları eşkiyalarla birlikte isyan çıkarmış, Zile ve Akdağmadeni ilçelerini basmışlardır. Bu isyanı bastırmak için merhum Binbaşı Ali Galip Bey'in komutasında gelen Kuvvvayı Milliye kuvvetleri, ilçenin Koyunculu köyü civarında Aynacıoğulları ile müsademeye tutuşmuşlar fakat bu köy imamı olan Osman Yılmaz namı diğer "Kör Hoca" nın Aynacıoğulları ile işbirliği yapması nedeniyle esir olmuşlardır. Aynacıoğulları'da Ali Galip Bey ve altı Subay arkadaşını, Fakıdağ civarında Devecidağı yakınlarına götürerek burada şehit etmişlerdir.

Tarihte bu olaya "Kör Hoca Olayı" da denilir. Daha sonraları Ali Galip Bey'in Milletvekili olan bir kardeşinin ve bucak halkının teşebbüsleri ile şehit subayların kemikleri o zaman bucak merkezi olan ve şimdiki ilçe merkezi bulunan Hacıköyü'ne 1935 yılında getirilerek bir şehitlik abidesi diktirilmiştir. Bu abide ilçenin ortasındadır.

Dış bağlantılar