Ceviz Yetiştiriciliği
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Ceviz YetiştiriciliğiCeviz Yetiştiriciliği

Ülkemiz dünya üretiminde A.B.D.ve Çin’den sonra üçüncü sıradadır. Ülkemizde ağaç başına verim 33-37 kg arasında değişmektedir. Söz konusu verim daha çok yabani(aşısız) ağaçların verimidir. Aşılı ceviz fidanları ile bahçe tesis edildiğinde verimde aşısızlara göre %50-60 oranında artış sağlanır.

Aşısız(yabani) cevizler 7-10 yaşlarında, aşılı cevizler ise 4 yaşından itibaren meyve vermeye başlamaktadır.

 

YETİŞTİRİCİLİK ÖZELLİKLERİ:

Ceviz ağacının en önemli özelliklerinden biride değişik toprak ve iklimlere uyum sağlamasıdır.

Ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli etken ilkbahar geç donları ile sonbahar  erken donlarıdır. Ceviz fidanında diğer fidanlardan farklı olarak özünün mantarımsı dokudan oluşması nedeni ile sıcak  ve soğuktan etkilenme gövde odunsulaşıncaya kadarki dönemde daha fazladır. Bu nedenle fidan dikiminden sonra 2-3 yıl özenle korumak gerekir.

Sonbahar erken donlarından ve kış soğuklarından fidanları korumak için gövdeyi kümbet yaparak toprak içine saklamak bahar gelince de toprak seviyesine kadar açmak gerekir. Yada  sonbahar dikimlerinde  dikim sonrası gövdenin tamamına izolasyonda kullanılan boru eklindeki süngerlerle sarılıp mart sonuna dek  muhafaza edilmelidir.

İklim İsteği:

Ceviz ağacının soğuklama ihtiyacı 400-1800 saat olup, deniz seviyesinden 1700 m. Yükseklikteki alanlara kadar yayılış gösterir.

Bir bölgede ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktörlerin başında ilkbahar geç donları gelmektedir. Tomurcuklar –3 oc’ye tam çiçeklenme döneminde –1 oc’ye kadar dayanabilir. Çiçeklenme döneminde soğuktan zararlanma daha sık görülür. Genel olarak ceviz ağacının kış soğuklarından zarar görmesi çeşitlere bağlı olarak -12  O C ile -38oc arasında değişmektedir.

Toprak İsteği:

Ceviz toprak bakımından seçici değildir. Taban suyu seviyesi 2.5-3.0 metreden yukarı olmayan,su tutmayan, nemliliğini muhafaza eden derin topraklarda iyi gelişir. Su tutan killi topraklarda ve durgun sulu yerlerde gelişemez.

BAHÇE TESİSİ:

Bahçe kurulmasında ilk adım dikilecek çeşitlerin belirlenmesidir. Cevizler genellikle gelişme durumu ve uzun ömrü dikkate alınarak 10*10m, 8*8m aralıkla dikilmesi önerilmektedir.

Fidan Dikimi: Fidan alırken en az 2-3 yan kökün olmasına ve kazık kökte havuç kısmının zarar görmemiş olmasına dikkat edilmeli,dikim esnasında bu kökler korunmalı varsa yaralı ve kırık olanlar ara yerinden itibaren temizlenmeli.

Çukurlar en az 60 cm. genişlik ve60 cm. derinlik  olacak şekilde açılmalıdır. Dikim çukurunun dip kısmına kök gübresi(250 gr.tsp ve 250 gr. Potasyum sülfat)karıştırılarak konulmalıdır. Her çukura 2-3 kürek yanmış çiftlik gübresi üst toprakla karıştırılarak verilmeli. Fidanın aşı noktası toprak seviyesinin üzerinde kalacak şekilde dikim yapılmalıdır. Fidan dikimi yapılan yerde hakim rüzgarın estiği yönde fidanların diplerine herek dikilir.ve  8 şeklinde  iple bağlanır.

Dikim zamanı kırılan kökler kesilmeli ve fidanın aşı bölgesi topraktan yaklaşık 20 cm. yukarıda kalacak şekilde dikimi yapılmalıdır. Dikilen fidanlarda fidanın şekillenmesi için tepe vurması yapılır. Dikimden sonra mutlaka can suyu verilmelidir. Her fidan için 15-20 litre can suyu verilmelidir. Dikilen fidanlar 1 hafta sonra  tekrar çiğnenmelidir. Don olduğu günlerde toprak kabarıp gevşeyeceğinden don sonrası çiğneme işi tekrarlanmalıdır.

Yeni tesis edilen bahçelerde aşı ile üretilmiş fidanlar kullanılmakta ve bu fidanlar daha erken(yaklaşık4-5 yaşlarında)meyveye yatmaktadır.

Sonbaharda ağaç yapraklarının dökümünden itibaren ilkbaharda bitkilere su yürüyünceye kadar fidan dikilebilir.

Çiftçilerden, ceviz fidanı dikmek isteyen vatandaşlardan bodur ceviz  diye talepler gelmektedir. Ceviz genetik yapı itibariyle büyük ağaçlar oluşturur. Doğrudan tohumdan yapılan üretimlerde dikim mesafesi 14*14m. gibi geniş tutulmaktadır. Son 20 yıldır aşılı ceviz fidanı üretiminin hızla artması , bu yolla kaliteli yüksek verimli bahçelerin oluşması aşılı ceviz üretiminin doğru bir yol olduğunu ispatlamıştır. Aşılı fidanların erken meyveye yatması ve tohumla yetişenlere göre daha küçük taç oluşturan ceviz çeşitleri 8*8 ile 10*10m. arasında dikilir. Elmadaki gibi tam bodurluktan bahsedilemez.  Bodur ceviz ifadesi ceviz tarımını bilmeyenler tarafından kullanıldığı gibi korsan fidan üretici ve satıcılarının fazla fidan satabilmek amacıyla tercih ettiği yöntemlerden biri.

GÜBRELEME:

Cevizin en fazla ihtiyaç duyduğu element azot olup, bunu potasyum izlemektedir. Fosfor gereksinimi oldukça azdır.

Bahçe tesis edilmeden önce toprak analizleri ile besin maddesi içerikleri öğrenilmeli ve eksikliği tespit edilen besin maddeleri dışarıdan gübreleme yoluyla giderilmelidir.

Dikimden önce yalnız fosfor ve potasyumlu gübre uygulanır. Dikimde azotlu gübre uygulanmaz.

BUDAMA:

Ceviz fazla oranda budama gerektirmeyen bir meyve türüdür. Ceviz için en uygun terbiye sistemi” Değiştirilmiş doruk dallı” (Modifiye lider) sistemidir. İlk 2-3 yıl terbiye sisteminin oluşturulması tamamlanmalıdır. İleriki yıllarda verim budaması önem taşır. Cevizde kalın dal kesiminden kaçınmak gerekir. Kalın dal çıkarılması gerekiyorsa da mutlaka aşı macunu ile kesik yüzey kapatılmalıdır. .Bir yaşlı fidanlarının  100-120 cm.’ den tepesi  kesilir.

Hasat ve sonrası:

Cevizde hasat zamanını belirleyen en belirgin özellik, yeşil kabuğunun(yaklaşık kabuğun1/3’ünün) çatlamasıdır. İdeal hasat, dallarda silkme şeklinde yapılır.

Ürününüz bol kazancınızın çok olması dileğiyle