Kantarcılar Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Kantarcılar CamiiKantarcılar Camii

 TARİHİ  :

Küçük Pazarda bulunan ve Fatih devrinde Sarı Timurci Mevlana Muhittin Efendi tarafından yaptırıldığı için, banisini adı ile (Sarı Timurçi Mescidi) diye bilinen Kantarcılar Camii, fevkani, kargir bir yapıdır. Minberin, 1688 yılında Kadi-Zade Mehmet Efendi tarafından koydurulmuştur. Hadika, Mehmet efendinin iki kere İstanbul kadisi olduktan sonra, Eyüp Kadılığına tayin edildiğini, buradan azledildikten sonra da vefa ettiğini yazar.(1)

MİMARİ YAPISI     :

1848 ve 1895 yıllarında büyük onarımlar görmüş bir takım eklemeler yapılmış, en son olarak ta 1967-68 ‘ da tuğla ve taştan bir cephe yapılarak asıldanmış gibi bir şekil verilmiştir.

Bani Sarı Timurçi, Vakıf olarak toplam 1980 akçe gelirli altı dükkan bırakmıştır. Bu gelirin caminin tamiri ile yağ ve hasır masraflarına, geri kalan bölümünü ise İmam ve Müezzine ayırmıştır.

Camiinin altında dükkanlar ve tuvalet vardır. Çatısı ahşaptır ve alt ve üstte birer kapısı bulunmaktadır. Binanın iki yanında eklemeler yapılmış, tek şerefeli minare son cemaat kısmına bir çıkıntı oluşturulmuştur. Minarenin sıvalı olan ek kısımları hemen göze çarpmaktadır. Eski duvarların iki sıra tuğla bir sıra kaba yontma taştan işlenmiştir.

İçte, sağda 3,35, solda ve geride 3,70 genişliğinde iki mahfil vardır. Alt kapısının üzerinde güzel bir hat ile (İnne, s-salate…) ayeti yazılıdır (2). Kitabe dış kapının üzerindedir.

MEŞRUTASI :

Abdest alma yeri ve erkekler için tuvalet mevcut olup, halen camide bir İmam-Hatip ve bir Müezzin-Kayyım olmak üzere iki kişi görev yapmaktadır. Vakit namazlarında ortama 100, Cuma namazlarında ise 750 kişi namaz kılmaktadır.