Kiliste Tarihi Mekanlar
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Kiliste Tarihi MekanlarKilis İli Merkez İlçeye Bağlı Köylerdeki Höyükler: 

1-Oylum Höyük : M.Ö. 4. bin yılın sonlarından  itibaren yapılaĢmıĢ. 

2-Leylit Höyük: Kilis Merkezdeki Höyük 

3-Çınadır Höyük: Kilis Akpınar mevkiindedir. 

4-Sinap Höyük: Acar köyü sınırları içerisindedir. 

5-Yavuzlu Höyük: Yavuzlu beldesi sınırları  içerisindedir. 

6-Karamelik Höyük: Karamelik Höyük 

7-Kumludere Höyük: Arap Höyügü sınırları  içerisindedir. 

8-Çörten Höyük: Çörten Köyü sınırları  içerisindedir. 

9-Tilel Höyük: Tilel mevkiindedir. 

10-Bulamaçlı Höyügü: Bulamaçlı Köyü civarındadır   bu alandaki taĢ sanduka ve küp mezarlardan  çıkan gözyaĢı ĢiĢeleri Roma Devri mezarlığına  iĢaret etmektedir. 

11-Martavan Höyügü: Martavan köyünden yer almaktadır. 

12-Hanik Höyügü: Gözkaya (Gülgüman) Köyü  sınırları çindedir. 

13-Çerçili Höyügü: Çerçili köyü içerisinde  yer almaktadır. 

14-Hannan Hüyügü: Gözkaya köyü kuzeydoğusunda  yer almaktadır. 

15-KeferdeĢir Hüyügü: Oylumun güneybatısında  Kilis’teki stadyumun güney doğusuna  düĢmektedir. 

16-Korkmaz Hüyügü:Arpakesmaz’in güneybatısında,  keterrahimin güneyinde Suriye sınırında  yer almaktadır. 

Kilis İli Merkez İlçeye Bağlı Köylerdeki Harabeler:

1-Küneyse Harabesi: Tahtalıköyü karĢısında

2-Şehmerdin Harabesi: Karakoyunlu köyü sınırları içerisindedir.

Ortaçağa ait seramik parçaları toplanmış