Kürkçü Ahmet Şemsettin Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Kürkçü Ahmet Şemsettin CamiiKürkçü Ahmet Şemsettin Camii

TARİHİ :

 Topkapı Caddesi Arpaemini Mahallesinde bulunan cami, Kanuninin Kürkçübaşısı Ahmed Bey tarafından kendi adına yaptırılmıştır. Mimarı belli değildir.Minare kaidesinde bulunan H.917/M.1511 tarihinde caminin aynı yıllarda yapılmış olabileceği anlaşılmaktadır. Minaredeki güneş saatinin “ Endülüs“ diye tanınan Mehmed b.Ebul Kasım usta tarafından bu tarihte yapıldığı yazılmıştır. Vakıf Tahrir defterindeki Vakfiyesi H.920/M.1514 tarihini taşımaktadır. Vakfiyeye göre Hacı Mehmetd  b. İsmail bir miktar nakit para bıraktığı gibi, İmam, Müderris ve iki Müezzine evler vakfetmiş, Kayyımada yağ ve kandil için  günlük tayinler yapmıştır. 13,35x13,10 m.ebadındaki caminin duvarları kaba yonu taşı  olup, bugun meyilli bulunan çatısı ve tavanı ahşaptır.

MİMARİ YAPISI :

 Son cemaat yerinin çatısını dört adet devşirme mermer sutun taşımaktadır Mescidin 80cm.kalındaki duvarların sağında ve solunda üçer, mihrabı tarafında iki, son cemaat mahallinde ise dört pencere bulunmaktadır. Duvar etekleri pencere hizasına kadar fayans kaplanmıştır. Ahşap kadınlar mahfiline ise de içerden çıkılmaktadır  Mihrabı, altı sıra bademli, beş kenarlı,kum saatlidir. Mimberi ve kürsüsü ahşab olup yenidir. Camininsağında olan ve son cemaat yerinden girilen minaresi kare kaideli olup taştandır. Kısa ve baklavalı gövdesi çok kenarlıdır. Şerefe çıkması ise helazoni yivlidir. Şerefesinin altında ise rölyefli, Burmalar görülmektedir. Şerefe korkulukları ise sadedir Minarenin ayağında duvara kancalarla  gömülmüş güzel bir güneş saati bulunmaktadır.

MEŞRUTASI :

Bir imam-hatıp kadrosu vardır. Caminin avludaki kapısı üzerinde sülüs hattıyla yazılan kabartma “Besmele “ Hattat Halim efendiye ( V. 1964 ) aittir  Caminin tuvalet, abdest alma yeri , meşruta ve bahçe düzenlemesi (1992) tarihinde, son cemaat yeri ise (1997) tarihinde yaptırıldı.Caminin cemaat adedi vakit namazlarında ortalama 50-60  Cuma  namazlarında ise 350-400 kadardır.Musalla taşı vardır.