Laleli Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Laleli CamiiLaleli Camii

TARİHİ:

Camii,imaret,türbe,sebil,muvakkithane,hamam,han ve dükkanlardan oluşan külliyesi ile birlikte 1759-1763 yıllarında III.Mustafa tarafından inşa edilmiştir.Her ne kadar Barok üslubuna dahil sayılırsa da  Nuruosmaniye kadar  bariz bir barok karakteri taşımaz.Daha ziyade klasik üslubun bazı şekillerini ihtiva etmektedir.

Mabed 1765 depreminde harap olmuş ve1782’de esaslı bir şekilde tamir görmüş,daha sonra muhtelif tarihlerde onarılmıştır.Mimarı Mehmet Tahir,bina emini Ali Ağa olan eserin tüm unsurları çok itinalı yapılmış ve bir bodrum katı üzerine oturtulmuştur.

MİMARİ YAPISI:

Binanın ön tarafı ileriye doğru bir çıkıntı teşkil ederken yanlarda Yeni Cami’de olduğu gibi sütunlu galeriler vardır.Ortada sekiz köşeli planda yükselen orta duvarlar üzerine inşa olunan bir kasnak üstüne tek bir kubbe yerleştirilmiş ve duvar köşelerine birer ağırlık kuleleri yapılmıştır.Camiin planı kare olup kubbesini altı yarım kubbe çevrelemektedir.Hünkar mahfili sol taraftadır.Birer şerefeli iki minaresi vardır.Sol taraftaki minare,camii inşasından 6 yıl sonra yapılmıştır.İç avlusu 14 sütuna müstenit 18 kubbelidir.Bu alanda mevcut olan şadırvanın ise sekiz sütunu vardır.Söz konusu avlunun üç avlusu olup cadde tarafındaki kapıya 14 basamakla çıkılır.Dört sütun ve beş kubbeli olan son cemaat yerinde ve iki yanında birer küçük mihrap ve üzerlerinde birer mükebbire bulunmaktadır.Sol revakın yanındaki kapıdan hünkar mahfiline bir rampa ile çıkılmaktadır.

Kubbe kasnağı etrafındaki pencere adedi 24 ve camiin tüm pencere sayısı ise 105’tir.Camii binasının haricinde,doğu ve batı cephelerinde dokuzar kemerli birer galeri inşa edilmiş ve bunların alt kısımlarına abdest muslukları takılmıştır.     

Caminin dış avlu cümle kapısı1957-1958 yılında yol zarureti yüzünden geri çekilmiş caddeye ilave dükkanlar yapılmış ve bodrumu ihya edilmiştir. Camii önündeki türbede,III Mustafa,III.Selim ve Heybetullah, Mihribah, Mihrişah, ve Fatma Sultan’lar medfundur. Bu binada barok üslupta olup içi 16.yüz yıla ait çinilerle bezenmiştir.Yanında Haseki sultanlar türbesi ve üzeri sanatkarane bronz şebekeli Adil şah kadın’ın açık türbesi bulunmaktadır.

Sebil de bronz şebekelidir. Fakat camii külliyesi içinde yer alan hamamdan günümüze hiçbir eser kalmamıştır.

MEŞRUTASI:

Görevlilerin ikameti için 4 adet lojman, abdest alma yeri ve tuvaleti mevcuttur.

Ordu caddesi üzerindeki Laleli Camii,halen bir İmam-Hatibi ve iki Müezzin Kayyım kadrosu bulunmaktadır. Vakit namazlarında ortalama 100, Cuma namazlarında ise 1500 cemaati bulunmaktadır.