MADENCİLİK
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» MADENCİLİK
MADENCİLİK

YERALTI KAYNAKLARI

Van İli Yeraltı Kaynakları

Van ilimiz yeraltı zenginlikleri açısından, bilhassa Endüstriyel ve Jeotermal Kaynakları yönünden önem arz etmektedir. Türkiye dünyada rekabet gücü yüksek olan 10 çeşit yeraltı kaynağı sayesinde 10 ncu  sırada yer alırken; ilimizde ekonomik ölçekte bu madenlerimizden iki adedi (pomza+mermer) oldukça geniş bir yayılım ve rezerv arz etmektedirler. Ayrıca ilimiz Enerji Hammaddeleri açısından da küçümsenemeyecek oranlarda bir potansiyele sahiptir. Türkiye cevherleşme potansiyeli açısından oldukça ilginç bir jeolojiye sahiptir. Umut vaad eden bu jeolojik yapıya rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu?nun tam anlamıyla arandığını söylemek mümkün değildir.

Kısaca bilgi vermek gerekirse;

İlimizin yeraltı kaynakları açısından ilk sırada yer alan kaynağı Endüstriyel Hammaddelerden pomza gelmektedir. Pomza volkanik bir kayaçtır. Bazik ve asidik pomza olmak üzere iki türde oluşur. En çok kullanılan türü asidik pomzadır. Türkiye?de görünür+muhtemel pomza rezervleri (iyi kalitede olanlar) 2.839.557.085 m3 civarındadır. Bu rezervlerin % 45?den fazlası Doğu Anadolu?da olmak üzere (Van-Ağrı-Kars 1.270.000.000 m3) diğer rezervlerin de  büyük bölümü İç Anadolu da (Nevşehir-Kayseri)?dır. 2001 yılı ihracatımız  50.000.000 USD olarak gerçekleşmiştir. Doğu Anadolu?da ki rezervler 1-9 mt. oranında bir toprak örtü ile görüldüğünden daha ekonomik bir işletme maliyetine sahiptirler. Pomza % 70'ten  fazlası İnşaat sektörü olmak üzere; ana başlık olarak: Tarım, kimya, metal, plastik, cam, mobilya, elektrik ve tekstil sektörlerinde kullanılmaktadır.

İlimizin yeraltı kaynakları açısından ikinci sırada yer alan önemli kaynağımız Mermer gurubu oluşumlarımızdır. Grup ürün bazında mermer olarak tanımladığımız kristalize kireçtaşı, kalker, traverten, oniks, konglomera, granit, siyenit, diyorit v.s. gibi tipleri içermektedir. Ülkemizin gelecek açısından en önemli mermer yatakları (bölge olarak) ilk sırada Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ikinci sırada Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Bu büyük oranlı rezervler rağmen üretim yüzdeleri çok düşük düzeylerde kalmaktadır. İşletilebilir rezervler (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu hariç) 9.500.000.000 m3 dolayındadır. Atık sorunu olmadığından; hızla gelişmeye müsait bir kaynak olarak önem arz etmektedir. 2001 yılı verilerine göre 500'den fazla ocak, 800?ün üzerinde fabrika ve 1000 dolayında atölye faaliyet göstermekte, istihdam ise toplam 160.000 kişiyi geçmektedir.

İlimizin yeraltı kaynakları açısından üçüncü sırada yer alan önemli kaynağımızdan; Enerji Hammaddelerinden Jeotermal Enerji alanlarımızdır. İlimizin bellibaşlı Jeotermal Enerji kaynaklarının bulunduğu alanlar; başta Zilan Vadisi (Erciş) olmak üzere, Saray, Çaldıran, Muradiye ve Başkale ilçelerindeki alanlardır. Genel olarak sıcaklıkları 80-105 ºC arasında değişmektedir. Bölgemizdeki bu varlıklarımıza rağmen ekonomiye dönüştürme performansımızın yok denecek düzeyde olduğu gözlenmektedir.

Diğer yeraltı kaynaklarımız ise karbondioksit (CO2), jips (alçıtaşı), krom, bakır ve altın olarak görülmektedir.

Van İli Maden Envanteri

Madenler

Bulunduğu Yer

 Rezerv Durumu

Tenör

M
E
T
A
L
İ
K

M
A
D
E
N
L
E
R

     Krom

Yamanyurt, Mehmetalan, Sugeçerköy, Yukarı Balçıklı köyü, Yumruklu
köy yatakları

510 ton görünür+muhtemel

%38-48 Cr2O3

Bakır-Kurşun
Çinko

Erciş (Zilan-Taşkapı Köyü)     
Çatak (Kaçıt Köyü) Bakır Zuhurları

                       _

-

 

 

   Demir    

 

Berizer Tepe sahası


Geçkinli sahası 

Karadulda sahası

72.000 ton görünür- muhtemel
4.700.000 ton spekülarit

363.000 ton gör.-muh.

106.000 ton
360.000 ton  gör.-muh.    

%45-60 Fe

 

%24 Fe2O3

%19.8 Fe
%44.5 Fe

Manganez

Çaldıran Sarıçimen Zuhuru Özalp-Karşıyaka Zuhuru     

                         -

%o.74 Mn

 

 Altın

 

Zilan Deresi, Erek Dağı      

 

Ortalama değerlerin az üzerinde ppm değerleri  izlenmiştir


E
N
D
Ü
S
T
R
İ
Y
E
L

H
A
M
M
A
D
E
L
E
R

 

 

Pomza

Van-Mollakas Köyü

Van-Erciş Ekiciler Köyü

 

Van-Erciş Kırkpınar Köyü

5.250.000 m3  görünür 750.000 m3  muhtemel

4.745.000 m3 görünür 3.491.000 m3 muhtemel

134.975.000 m3 görünür 69.950.000 m3 muhtemel

Düşük kalite

 

İyi kalite

 

İyi kalite

 

Perlit

Pınarlı-Güngördere yat.

Erbeyli Köyü-Çataldere yat.

Doğana yat.
Erbeyli Köyü-Başmağara yat.

350.000.000 ton görünür

200.000.000 ton potansiyel 

750.000.000  ton potansiyel  
100.000.000  ton potansiyel

Orta-iyi kalite

Orta kalite

İyi kalite

 

Tuğla-Kiremit

 
Merkez Bardakçı Köyü ,Gevaş, Muradiye ve Çaldıran yatakları

      
30.000.000 ton jeolojik

 
Orta ve iyi kalite

 
Kükürt

Başkale (Bordere, Poyrazalan, Kırbalı, Belliyurt) zuhurları

 

%16.05 S

Jips

Tımar (Canik) civarı, Çatak

 

 

Tuz

Evaporit oluşumlardan gelen tuzlu suların buharlaştırılması sonucu üretilmektedir (Canik Tuzlası).

Mermer-Travertenler

Edremit, Güzelsu, Başkale, Gürpınar

   

Madenler

Bulunduğu Yer

Rezerv Durumu

Tenör

E
N
E
R
J
İ

H
A
M
M
A
D
D
E
L
E
R
İ

 

Kömür

Erciş-Zilan

Şahmanis

Hoşap

1.271.000 ton görünür

1.032.000 ton muhtemel

1.200.000 ton görünür                                        

2098 Kcal/kg

 4.520 Kcal/kg

 Ekonomik

 

Jeotermal

Zilan-Taşkap   

Zilan-Taşkapı

Zilan-Taşkapı

Zilan-Hasanabdal

Saray-Çaybağı(Runehar)

Muradiye-Buğulu

Muradiye-Ayrancılar

Başkale-Çamlık

Sondaj Derinliği (m.)

Sıcaklık (Cº)

Debi (lt/sn)

394

490

265

1172

452.35

-

-

 

80-90

92-96

90-96

95-105

87

37

42

38

20

26

20

-

22

20

-

3-6