Mansur (Abbasi)
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Mansur (Abbasi)
Mansur (Abbasi)

El Mansur, Almanzor ya da Ebu Cafer Abdullah ibn Muhammed El-Mansur (d. 714 ( 95 Hicri) - ö. 775 (158 Hicri) Mekke) [1]; Arapça: ابو جعفر عبدالله بن محمد المنصو ‎ ikinci Abbasi halifesidir. 754 (136 hicri) ile 775 (158 hicri) doneminde arasında halifelik yapmıştır. [2].

Yaşamı

El-Mansur Hicaz göçü sonrası Abbasi ailesinin evinde 714 (95 hicri) tarihinde dünyaya geldi. Muhammed’in küçük amcasının oğludur. Annesi Berberi bir kadındı. 754'den 775'e kadar yönetimde kaldı. 762'de başkenti Bağdat'a taşıdı.

Mansur daha sonra kandökücü (Seffah) lakabıyla tanınan kardeşi Ebul Abbas'ın ölümünden sonra yönetimde sıkıntılar yaşadı. 755'de Ebu Müslim Horasani öldürüldüğünde tahtta Mansur oturuyordu. Ebu Müslim , 3. İslam İç Savaşı'nda Emevilere karşı Abbasi güçlerine liderlik etmiş, sadık bir kişiydi. Mansur un emrinde olmasa da İran ve Maveraünnehir in şüphesiz tek hakimiydi. Ebu Müslim suikasti imparatorluğun bir iktidar mücadelesi engel olmak için yapılmış gibi görünüyordu.

Halefi olan Isa bin Musa bin Muhammad bin Ali yerine Mehdi' yi atadı ve onun için halktan güven istedi ve elde etti.

Çok cimri olduğu ve kardeşi gibi kan döktüğü iddia edilir . Bu yüzden Davaniqi lakabı ile de bilinir.

İmam Cafer-i Sadık onun döneminde birkaç kez hapise atılmıştır ve 148 HT de zehirlenerek şehit edilmiştir.

Bir çok Şii onun döneminde öldürüldüğü için Şiiler tarafından sevilmez .Öldürdüklerinin kafalarından müze yaptırdığı iddia edilir. Bazı kaynaklara göre Ebu Hanife El Mansur tarafından hapse atıldı ve işkence gördü. İmam Malik, kuzeni olduğu halde onun tarafından kırbaçlatıldığı da rivayet edilir.

Obur olduğundan ve çok yediği için öldüğünden bahsedilir.

Döneminde , Islam Edebiyati çok gelişmiştir Abbasiler Iran halkı üzerinde Emeviler kadar baskıcı olmamıştır.Her ne kadar Emevi Halifesi Hişam bin Abdülmelik Fars pratiklerini benimsemiş olsa da ,Mansur döneminden önce Fars edebiyatına İslam dönyasında gerçek anlamıyla değer verilmemişti. Mansur'un Fars milliyetçiliği üzerindeki sansürü gevşetmesi Farsi akademisyenler arasında .Shu'ubiya'nın ortaya çıkmasını sağladı.Shu'ubiya Araplardan daha üstün bir noktada olan Farsça sanat ve kültürü ile inançların ifade edildiği edebi bir akımdı ve bu hareket sekizinci yüzyılda Arap-Fars diyaloglarının ortaya çıkmasını hızlandırdı.

Fars dönüşümünün en önemli faydası Arap olmayan bir çok milletin müslümanlığı kabul etmesi oldu.. Emeviler müslüman olmayanlardan cizye vergisi topluyordu, ama bu müslüman sayısını artırmıyordu. Buna karşın Abbasiler döneminde bu sayı arttı ve El Mansur döneminde ülkedeki nüfusun 8% i müslüman iken bu oran El-Mansur döneminin sonuna kadar 15% e çıktı.Mansur ayrıca Bağdat da Hikmetler Evi'ni yaptırdı.

El-Mansur 7 Ekim 775 yılında Mekke yolunda hacca giderken vefat etti. Emeviler mezarını bulamasın diye yol boyunca yüzlerce mezar arasında bir yere defnedildi. Yerine oğlu El Mehdi geçti