Mehmet Ağa Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Mehmet Ağa CamiiMehmet Ağa Camii

TARİHİ :

 Fatih, Çarşamba’da, Beyceğiz Mahallesinde, Mehmed Ağa Cami Sokağındadır. Camii, H.993/M.1585 tarihinde, Darüşşaade Ağası Hacı Mehmed Ağa tarafından kendi adına yaptırılmıştır. H.999/M.1590 yılında vefat ettiği bildirilen Mehmed Ağa, Cami avlusunda bulunan türbede medfundur. Sai Nakkaş Mustafa Ağa vefatına tarih olarak şöle demiştir. “Mehmed’in ide pür-nur kabrin ol Hadi 999 (Miladi 1590)”.

MİMARİ YAPISI :

 Camii kapısının bitişiğinde bir çeşme ile caminin karşısında Halvetiyle tekkesi, Dar’ül Hadis ve yanında çifte hamam yaptırılmıştır. Caminin mimarı Davut Ağa kötü itikad töhmetiyle Vefa Meydanında H.1028/M.1619 yılında katlolunmuştur. Mehmed Ağa’nın ayrıca Üsküdar’da yaptırmış olduğu iki mescidi, Divanyolunda Hoca Rüstem Mescidi karşısında bir medresesi, mektep ve sebili vardır. Cami almaşık (sıralı taş ve tuğla) örgülü duvarlarla inşa edilmiş olan kare planlı harim ile beş gözlü son cemaat yerinden oluşmakta ve Ha rimin örtüsünü, sekizgen tabana oturan 11 m.çapındaki kubbe teşkil etmektedir. Kubbeyi taşıyan kemerler her duvarda ikişerden toplam sekiz adet duvar payesine oturmaktadır. Kubbe, köşelerdeki çeyrek kubbe ve kıble yönünde mihrab çıkıntısı üzerindeki yarım kubbe ile çevrilidir. Duvar payeleri üst yapıda kasnağı kuşatan daire kesitli ağırlık kuleleri ile devam ettirilmiştir. Mihrabı ve minberi mermerden yapılmış olan caminin alt pencerelerini taçlandıran ve mihrabı iki taraftan kuşatan çini panolar, iç mekanı zenginleştiren süsleme ünsurları olup bunlar XVI.yüzyıl Kütahya ve İzni, bazıları ise XVIII.yüzyıl Tekfur sarayı çinileridir. Camii H.1156/M.1743’de tamir edilmiş, son olarak da 1982 tarihinde Vakıflar idaresi denetiminde cami derneği tarafından destore edilip bazı sütunları değiştirilmiştir.  Kesme taştan örtülü tek şerefeli minaresi olan caminin iç alanı 180 m2, avlu ve bahçesinin alanı ise 800 m2’dir.

MEŞRUTASI :

Caminin yakınında bulunan Halvetiye Tekkesi yıkılmıştır. Bir imam-hatibi ve bir müezzin-kayyımı bulunan camiide meşrutaları, tuvaleti, musalla taşı ve abdest alma yerleri mevcuttur. Vakit namazlarında 30-40, Cuma namazlarında ise 250-300 civarında cemaati bulunmaktadır.