Mehmet Paşa Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Mehmet Paşa CamiiMehmet Paşa Camii

TARİHİ :

 Hüsambey Mahallesi,Atpazarı civarında,İmam Niyazi Sokakta bulunmaktadır.XV.yüzyılda Manisalı Mehmed Paşa tarafından kendi adına yaptırılmıştır.Burası Fatih Devrinde İnzibat Merkezi olduğundan ‘Kul Camii’ adını almıştır.Manisalı Mehmed Paşa Molla hüsrevin inhasıyla Mahmud Paşa Medresesi ilk Müderresliğine tayin edilmiş,sonra Samaniye Medreselerinden birine Müderris ve onu müteakip Kadıasker olmuştur.Kendisine vezaret verilmiştir.Bütün hayatı Fatih Devrinde geçmiş bir ilim ve idare adamıdır.Manisalı Mehmet Paşa Mahallesi Fatih Atpazarının civarını işgal eder.Mahalle 1934’de hazfedilip Hüsambey ve Kirmasti mahalleleri olarak isimlendirilmiştir.      Hadika’da zikredildiği üzere kendisi mihrap önünde medfun olup ,ebced hesabıyla mezar taşında şu tarih yazılıdır.  Hatifu’l-gayb Kale tariha  Edhale’llahü fi cinanihi= H.900/M.1494-95’tir.    Cami,büyük Cibali yangınında hasar görüp dört duvardan ibaret harap bir durumda iken,1960-1964 yıllarında halktan Doktor İsmail Kurtulmuş ve Raşid Küçük’ün yardımları ile esaslı bir şekilde tamir edilerek ibadete açılmıştır. 

MİMARİ YAPISI :

Yapı üslubu kagir,tavanı düz beton,duvarları tuğla ve kesme taşla örgülü,çatısı kiremit kaplı olup tek şerefeli minaresi vardır.Mihrabı Kütahya Çinisi ile kaplanmış,son cemaat mahallinin üzerindeki ilave ile mahfili genişletilmiştir.Caminin iç ve dış alanı 150 metrekaredir.Kitabesi olmayıp,mezarlığı oldukça bakımlıdır. Manisalı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan tekke Cibali yangınına kadar ayakta kalabilmiş,günümüzde eserden geriye bir şey kalmamıştır.1660-1690 yılları arasında meşhur Kutup Osman (Atpazarı Şeyhi)diye maruf  Seyyid Osman Fazlı Efendi bu camide imamlık yapmış,talebesi olan meşhur İsmail Hakkı Bursevi bu camide yetişmiştir.  Hadika’da,bitişiğinde olduğu bildirilen İbrahim Efendi’ye ait Darul-Hadis’ten bir eser kalmamıştır.Camiye ait vakfiye tarihi ise H.909/M.1503’tür.Vakfiyesinde civarda 6120 akçe iradlı 25 dükkan,müteahhit hücreleri ve 2 ahırı olan 3600 iradlı kervansarayı ve 2880 akçe gelirli 21 hücre vakfetmektedir.Hasılı 12700 tutmakla ayrıca evlada müteahhit evler ve büyük bahçe ile imam ve müezzine ayrı meskenler vakfeylemektedir.        

MEŞRUTASI :

Caminin yakınında sonradan yapılmış meşrutası,okuma odası,tuvalet ve abdest alma yerleri vardır.Bir  imam  hatibi ,bulunan  caminin  vakit  namazlarında 50-60,Cuma namazlarında 250-300 cemaati bulunmaktadır.