Mercan Ağa Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Mercan Ağa CamiiMercan Ağa Camii

TARİHİ:

 Mercan’da Örücüler ve Tığcılar sokakları arasında bulunan Mercan Ağa cami’nin banisi belli değildir.Hadika, baninin Daru’s-Saade Ağası olmadığını; yazdıktan sonra Daru’s Sade Nazırı Nezir Ağa tarafından yeniden yapıldığını,Altuncu Zade Hafız Muhammed adlı bir şairin tarih beytine dayanarak göstermektedir.Bu beyte göre cami,H.1114 (M.1702) de yenilenmiştir.

Ekrem Hakkı Ayverdi, o tamirde duvarların ve boyutların aynen bırakıldığını;yan tarafta topuz parmaklıklı pencerelerin durduğunu;bunların altlı üstlü iki sırasının da dikdörtgen olmasının yan mahfiller olduğunu gösterdiğini söylüyor.Yine ona göre,duvarların çok kalın olması yapının eski olmasının bir delilidir.

E.H.Ayverdi,şimdiki binanın !7.yüzyıl başının damgasını taşımadığını, bununla birlikte o tamirden bazı unsurları koruduğunu belirtiyor.”Mesela kapı üstündeki Rumi oymalı mermer ayna bunlar yanındandır.Fakat o civarda sık sık vuku bulan yangınlardan sonra o kadar çok tamir görmüştür ki,asla mütecanis bir çehre arz etmemektedir. Hele 1950 senelerinde yapılan son tamirde pek çok sıvanmış hüviyeti   kaybolmuştur.

 

MİMARİ YAPISI:

Yığma ahşap caminin,dıştan dışa boyutları 21.65*17.15 m.dir.Duvar ise 1,25 metre kalınlığındadır.4,65 metre derinliğindeki son cemaat mahalli bu ölçülerin içindedir.Oldukça uzun kesme taştan yapılan minare 18.yüzyıl özelliği taşımaktadır ve tek şerefelidir.

H.868 yılında yazılan vakfiyesinde gelirler belirtildikten sonra bundan imama 5,muallime 2,kayyıma 1,hasır ve yağa 1,mütevelliye 3,nazıra 1,rakabe için 3,10 tane ilim ehli ve cüzhana 1’er akçe tahsis edilmiştir. 

MEŞRUTASI:

Abdest alma yeri ve kuyudan beslenen çeşmeleri yanında yeterli tuvaleti de bulunan camiinin, görevlileri için iki adet meşrutası vardır. Bugün bir İmam-Hatip  ve bir Müezzin-Kayyım kadrosu  olmak üzere iki görevlisi olan Mercan Ağa Camii’nin ortalama olarak vakit namazlarında 150,Cuma namazlarında 2000 cemaati bulunmaktadır.

MEŞRUTASI :

Bir imam-hatip kadrosu bulunmaktadır. lojmanı vardır. Vakit namazlarında 20-30, Cuma namazlarında ise 200-250 civarında cemaatı bulunmaktadır.