Mimar Acem Ali Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Mimar Acem Ali CamiiMimar Acem Ali Camii

TARİHİ : 

 Cami mevlanakapı civarında Melek hatun mahallesi Küçüksaray meydanı caddesi üzerindedir. Mabed H.930/M.1523 yılında yapılmıştır. Banisi 1535 yılında vefat eden  Mimar Acem Ali’dir.Osmanlı mimarlık tarihinde  Acem ali ve Esir ali adıyla anılmaktadır.Acem ali klasik osmanlı mimarisinde adı bilinen ilk baş mimarlardandır.Masrafını da bizzat karşılayarak kendi adına yaptığı bu cami  bugün mimar acem  veya örümceksiz dede camii adlarıyla da anılmaktadır.Kendisi caminin mihrabı önündeki haziresinde medfundur. Mimar acemin vefatından sonra göreve H.944/M.1537-38 yılında Mimar sinan getirilmiştir.Acem alinin saray bosna Sofya,Manisa,Trabzon,Konya,Çorlu,Tekirdağ,Silivri ve İstanbul’da bir çok eseri vardır.Geçirdiği yangın neticesinde yıllarca harab durumda kalan Cami,Sultan  “V.Mehmet Reşad“ tarafından  H.1329 yılında tamir edildiği kapının üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. 5 beyitlik talik kitabesinin son iki beyti şöyledir:

 

Dahi tecdidine ibzal-i himmet eyleyen zâtın

Huda meşkür ede sa’yini bi hakkı ahmed i muhtar

Behai bir düşer ancak bu tarihi safa bahşa.

Zehi pek dil-nişin oldı şu ziba câmii mihmar.

 MİMARİ YAPASI :

Şehremini saray meydanında geniş bir avlu içerisinde bulunan caminin duvarları kargir çatısı ahşaptır.Minarasi tuğla ve taştan örülmüş olup tek şerefelidir.İç alanı 219m2 olan ve mahfili bulunan caminin kürsüsü ve minberi ahşaptır.650m2 ye yakın olan avlusunda bir de şadırvanı bulunmaktadır.Önde bulunan mezarlığı bakımlıdır.

MEŞRUTASI :

Caminin yakınındaki çeşme H.1151/M.1738 yılnıda Sultan II.Mustafanın kızı Emine Sultan tarafından  yaptırılmıştır.Kendisi caminin karşısındaki üstü açık türbede medfundur. Bir imam hatibi  bulunan caminin görevlilerine ait meşrutası ,tuvalet ve abdest alma yeri vardır. Vakit namazlarında 80-100,Cuma namazında 300’e yakın cemaati bulunmaktadır.