Molla Aşki Mescidi
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Molla Aşki MescidiMolla Aşki Mescidi

TARİHİ :

Balat’ta Molla Aşkı Mah. Paşa Hamam Sokağındadır. F.Sultan Mehmet devri bilgin, şair ve devlet adamlarından AŞKİ MEHMET EFENDİ tarafından kendi adına inşa ettirilmiştir. Kabri mihrap duvarı önündedir. Ada, 2658, Pafta, 480, Parsel,7-8.

MİMARİ YAPISI:

Minberini H.1148/M.1735 yılında İSTANBUL Kadısı ABDÜLLATİF RAZİ EFENDİ’NİN kız kardeşi FATMA HATUN koydurtmuş, Cuma vaizi tayin ettirerek minare, mahfil ve son cemaat yeri ilave ettirmiştir.  İç kısım alanı 121m2,avlu ve bahçesi 165 m2’dir.Duvarları kâgir, çatısı ahşap, minaresi taş ve tuğladan olan caminin H./1238/M.1822–23 de Fatma Hanım adında bir hayırsever  (3)tarafından tamir ettirildiği giriş kapısı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Mihrabı çini, minberi ahşap olup müezzin ve kadınlar mahfili vardır.

Caminin yanında önceleri Sıbyan Mektebi olduğu kitabesinden anlaşılan yerde şimdi görevli meşrutası bulunmaktadır. Kıble istikametinde İBİŞ PAŞA KÖŞKÜ ve İBİŞ PAŞA HAMAMI olup elan harap vaziyettedirler.

MEŞRUTASI :

Caminin imamı, müezzin kayyımı, yeterli meşrutaları, abdest alma yeri ve tuvaleti bulunmaktadır. Vakit namazlarında 25–30,Cuma namazlarında 75–100 cemaati bulunmaktadır.