Molla Hüsrev Mescidi
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Molla Hüsrev MescidiMolla Hüsrev Mescidi

TARİHİ:

            Koğacılar caddesiyle Taş tekneler sokağı arasında ki köşede olup,Molla Hüsrev’in İstanbul’da bulunan üç camiinden biridir.Minare,çeşme ve ihata duvarları dışında asıl yapısından bir şey kalmamıştır.

            Esas camii, her halde bir yangında harap olmuş,yerine 70 cm.lik ince duvarlı sivri pencereli ve düz tavanlı yepyeni bir bina yapılmıştır.Ayrıca bir iç mahfil eklenmiştir.Son olarak 1978 yılında vakıflar tarafından tamir edilmiştir.

            Molla Hüsrev, bu hayratı için İstanbul’da ticaret bakımında önemli merkezler olan Beyazid, Mahmut Paşa gibi yerlerde 179 dükkan,42 hücre,Bursa’da 2 dükkan, 9 ahır vs. olmak üzere toplam 72603 akçe gelirli vakıf bırakmıştır.Vakfiye’ye göre her üç mescidin imamlarına 3’er müezzinlerine 2’şer akçe verilmesi öngörülmüş;mütevelliye, gelirin 1/20 si,nazıra 1/40 ı,Bursa ve İstanbul kadılarına yine 1/40, müderrise 20,öğrencilere 16,medrese imamı ve müezzine 2’şer cabiye 3 akçe ve diğer masraflar için gerekli miktar ayrılmıştır. Camiin banisi Molla Hüsrev, Şeyhülislam iken 1480’de vefat etmiş ve Bursa’daki medresesi haziresine defnedilmiştir.

MİMARİ YAPISI:

            Ahşap çatılı olan caminin iç alanı 102 metrekaredir. Tek şerefeli minaresi bir sıra kesme taş ile bir sıra tuğladan inşa edilmiştir.Şerefe altı,üç sıra tuğla testere dişidir ki,bunların ancak tek tük parçaları kalmıştır.

            Mescidin ihata duvarlarının 3 penceresi ve yanındaki çeşme aslından kalan kısımlardır.Söz konusu çeşme,İstanbul’un en eski çeşmelerinden  biridir.Camii kapısında bir levha vardır.Bu levha Molla Hüsrev’in terceme-i halini göstermektedir.

            Taş tekneler sokağı içinde, Hüsrev Kethüda Darü’l-Hadisi karşısında sebili,ona bitişik Ekmekçi Ahmet Paşa Medresesi bulunmaktadır.Unkapanı’ndan gelip Vefa yokuşundan çıkan yüklü insanların mola yeri,araba ve sürücü beygirlerinin sulandığı meşhur Taş tekneler ve bütün bu eserler İstanbul’un hususiyetindendir.

MEŞRUTASI:

            Caminin abdest alma yeri bulunmakta olup caminin bir Müezzin-Kayyım kadrosu bulunmaktadır. Vakit namazlarında 35-40 Cuma namazlarında ise 150 cemaati bulunmaktadır.