Murat Paşa Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Murat Paşa CamiiMurat Paşa Camii

TARİHİ :

 Fatih – Aksaray Muratpaşa Mahallesi’nde Vatan ve Millet Caddesinin Kesiştiği kavşakta bulunan Muratpaşa Camii H.876/m.1471 tarihinde Uzun Hasanla Yapılan otluk beli savaşında şehit olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri’ nin vezirlerinden Has  Muratpaşa tarafından kendi adına medrese, hamam ve imaretten oluşan bir külliye şeklinde yaptırılmıştır.

İMARİ YAPISI :

Bu camii, plan itibariyle iki fonksiyonlu, tabhaneli cami tipinin İstanbul’daki sayılı örneklerindendir. Duvarları kesme taş tuğladan olup ortada iki büyük kubbeli bölüm namaz, yanlardaki birer kubbeli ikişer oda da misafirhane olarak kullanılmak için yapılmıştır. Kubbelerin yüksekliği zeminden kubbe anahtarına kadar 21 metre, çapları 10.5 metredir. Almaşık duvarlarla sınırlandırılmış bulunan harim,mihrap, taçkapı ekseninde sıralanan ve büyük bir sivri kemerle birbirine açılan eşit büyüklükte kare planlı iki kubbeden müteşekkildir. Birinci kubbe onaltı dilimli olup basit ve iri baklavalı kuşağa benzer. İkinci kubbe mukarnaslı ve pandantiflerle süslenmiştir. Bu iki büyük kubbenin sağı ve solu kare planlı ikişer tabhane odalarıyla donatılmıştır. Bu tabhanelerin harime açılan kapıları arasında mukarnaslı birer niş yerleştirilmiştir.

MEŞRUTASI :

Zamanla bakımsız olan bu camii 1946 yılında tamir edilmek suretiyle ihya edilmiştir. Günümüzde camiye ait külliye ( Medrese , Hamam ve imaret  ) çeşitli sebeplerden dolayı yıktırılarak sadece cami kalmıştır.Geniş bir avlusu bulunan bu camide, Bir imam-hatip ve iki müezzin-kayyımm görev yapmaktadır.  Cuma namazlarında 1000-1500, vakit namazlarında takriben 100-150 kişi kadar cemaat bulunmaktadır.