TÜRKİYE GENEL TANITIM
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi


EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Şairlerimiz

Şairler     Bayburtlu Zihni     Bayburtlu Hicrani     Bayburtlu Celali     Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri       İrşadi Bayburdi     HACI MAKSUT EFENDİ     Ahmet Baba Hazretleri   kalender küşadi   Tevhid Baba  ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tevhit Battal

Şairler   Bayburtlu Zihni   Bayburtlu Hicrani   Bayburtlu Celali   Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri   İrşadi Bayburdi   HACI MAKSUT EFENDİ   Ahmet Baba Hazretleri   kalender küşadi   Tevhid Baba   Acem Güzeli Gözlerin can yakır cemalın beni, Çatma kaşlarını acem güzeli. Mevlam kudretinden yaratmış seni, Çatma kaşlarını acem güzeli. Sevdalık çekeni erdirdi kâra, Veçhini göreni düşürdün zara, Sevenler yalvarır ulu hünkara, Çatma kaşlarını acem güzeli. Sevip feth eyledi sevda mülkünü, Eller sitem etti çektin yükünü, Sevdalılar söylir yanık türkünü, Çatma kaşlarını acem güzeli. Seven anlar sevda çeken derdinden, Kula zerar gelmez kulun merdinden, Bir gül yanar öten bülbül virdinden, Çatma kaşlarını acem güzeli.   Ferit Battal Acep şu feleğin bana kastine Acep şu felek,in bana kastine ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bayburtlu Hicrani

Şairler   Bayburtlu Zihni   Bayburtlu Hicrani   Bayburtlu Celali   Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri   İrşadi Bayburdi   HACI MAKSUT EFENDİ   Ahmet Baba Hazretleri   kalender küşadi   Tevhid Baba         Fotoğraf: İlhan Yardımcı arşivi   Bayburtlu Hicrani 1908-1970. Bayburt’un Ahpunus köyünde doğdu. Asıl adı Hacı Taştan’dır. Doğumuna ilişkin bir başka tarih ise 1906 olarak aktarılmaktadır araştırmacılar tarafından. Doğduğu köy 1961 yılına dek İspir’e bağlı olduğundan hem İspirli Hicrani hem de Bayburtlu Hicrani olarak bilinir. 18 yaşında iken, aşık olduğu komşusunun kızıyla evlendi. Sesinin güzelliğiyle yakın çevresinde tanınmaya başlayan Hicrani, 1938 yılında Bayburt’ta düzenlenen aşıklar şenliğine katıldı. Burada dönemim birçok ünlü aşığıyla tanıştı. 1939’da Aşık Nihani ile karşılaşan Aşık Hicrani, bu karşılaşmadan sonra çevrede iyice ünlendi. Yaşamının son döneminde yakalandığı astım hastalığından sonra şiirlerini kendisi seslendiremez duruma gelen Hicrani, bu hastalıktan dolayı birçok yerde tedavi gördüyse de pek yararı olmadı. Hecenin yanında aruz ölçüsünü de kullanan Aşık Hicrani, şiirlerinde çeşitli konuları işledi. Aşık Hicrani’nin şiirlerinin bir bölümü, İlhan Yardımcı tarafından »Büyük Halk Şairi Bayburtlu Hicrani« (1968) adıyla yayımlandı. &n...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bayburtlu Celali

Şairler   Bayburtlu Zihni   Bayburtlu Hicrani   Bayburtlu Celali   Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri   İrşadi Bayburdi   HACI MAKSUT EFENDİ   Ahmet Baba Hazretleri   kalender küşadi   Tevhid Baba   Bayburtlu Celali 1850-1915. Bayburt’un Tahsini köyünde doğdu. Asıl adı Ahmet’tir. Küçük yaşlarda şiire ilgi duymaya ve söylemeye başladı. Dağda çobanlık yaparken uyuyakaldı ve rüyasında bazı insanların koluna bir bilezik taktıklarını gördü. Uyandığında kendinden geçmiş bir durumdaydı ve otlattığı hayvanları gündüzden geri getirdi. Celali’nin davranışlarında bir tuhaflık gören köyün ileri gelenleri, hocayı getirerek derdine çare bulmaya çalıştılar. Hocaya bazı deyişlerle gördüğü rüyayı anlatan Celali’nin aşık olduğuna uzun süre kimse inanmadı. Hatta deli olduğu görüşüne varanlar oldu. Köyünde bir süre çobanlık yapan Celali, daha sonra Bayburt’un Sünür köyüne giderek, Hacı Hoca adlı kişinin yanında medrese eğitimi gördü. Geleneklerin tersine herhangi bir çalgı çalmayan Celali, bütün şiirlerini doğaçlama söylemesiyle bilinir. Şiirlerinde döneminde karşılaştığı, yaşadığı olayları işlediği gibi, tasavvuf ağırlıklı olmak üzere hemen her konuyu işledi. Yakın arkadaşı ve köylüsü Mahmut, Celali’nin şiirlerini besteleyip yayılmasın...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Ahmet Baba

Şairler   Bayburtlu Zihni     Bayburtlu Hicrani     Bayburtlu Celali     Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri     İrşadi Bayburdi     HACI MAKSUT EFENDİ     Ahmet Baba Hazretleri   kalender küşadi   Tevhid Baba   SULTAN AHMETBABA 1924 yılında Bayburt'un Oruçbeyli (Siptoros) köyünde dünyâya geldi. Zamanının büyük Allah dostu Ağlar Baba'nın ikinci oğludur. Annesinin ismi Suna'dır. Küçük yaşlardan i'tibâren babası Ağlar Baba'nın nazarlarıyla ilim, irfân, edep, adâb ve himmet feyizleriyle feyiz-yâb olup, mânevî ve rûhanî ilimler deryâsına daldı. Ahmet Battal, Nakşî Üveysî bâbından feyiz alarak mânevî çalışmalarını çok hassâs bir şekilde sürdürmektedir. Bayburt'taki mütevâzı' dükkanında, gençliğe ve insânlığa millî yön vermek, câhilliği ve karanlık düşünceleri ortadan kaldırmak, insanlığa eğitim rûhunu aşılamak, hoşgörülü olmak ve sevenlerine bütün herkesi sevdirmek için çalışmaktadır. Yeniliğe her zaman açık olan Ahmet Battal eğitime çok farklı, yapıcı ve yeni yaklaşımlarla bakmaktadır. Her hemşehrisinin, onu seven ve sevmeyen herkesin okuyup hizmet ehli olması onun yürekten inandığı bir i...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bayburt lu Zihni

Şairler   Bayburtlu Zihni   Bayburtlu Hicrani   Bayburtlu Celali   Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri   İrşadi Bayburdi   HACI MAKSUT EFENDİ   Ahmet Baba Hazretleri   kalender küşadi   Tevhid Baba BAYBURTLU ZİHNÎ ( 1797 ?-1859) Yaşadığı yüzyıldaki acıyı ve konjüktürü en yürekten ve en etkili anlatan şâir-i şehirimiz Bayburtlu Zihnî'nin doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Asıl adı bazı kaynaklara göre Mehmet Ali bazı kaynaklara göre ise Mehmet Emin'dir. Zihnî, bir rivâyete göre rü'yada bir zatın kendisine bu isimle hitabından dolayı şairin kullandığı mahlasıdır. Ömrünün gençlik yıllarında İstanbul'a gitmiş burada epey bir zaman kalmıştır. Devlet Rus işgali'ne uğrayınca (1828) Bayburt'a dönmüştür. Yurdunun virân olan, ıssız kalan, acı tablosunu görmüş kan ağlayan yüreğini zamanımızda dahi unutulmayan "Vardım ki yurdundan ayağ götürmüş" dizesiyle başlayan koşmasıyla avutmak istemiştir. Acıyı yumuşak bir şekilde, bu hazin tabloya sâkileri katarak anlatması ile Zihnî'nin bu "Koşma"sı hiç unutulmamış yanık bir türkü gibi çağlar geçtikçe daha bir yüreklere işlemiştir. Zihnî, biri Bayburt'a diğeri Akka'da olmak üzere iki kez evlenmiştir. Babası gibi şair olan oğlu Ahmet Revayi Efendi ilk eşinden dünyaya gelmiştir. Akka'da evlendiği kendi ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

İrşadi Bayburdi Haz.

Şairler   Bayburtlu Zihni   Bayburtlu Hicrani   Bayburtlu Celali   Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri   İrşadi Bayburdi   HACI MAKSUT EFENDİ   Ahmet Baba Hazretleri   kalender küşadi   Tevhid Baba   BAYBURTLU İRŞADİ (1806-1877) İrşâdî Baba Buhâra ve Horasan erenlerinden Seyyid Emîr Külâlî Hz'nin soyundan Selim Baba'nın oğludur. Sadrettin Konevî devrinde Buhâra'dan gelip Konya'ya yerleşmişlerdir. Zamanla alîmler ve mutasavvıflar yatağı Konya'da ulemânın çoğalması ve aralarındaki ihtilâfların zuhuru neticesinde Selim ailesi Konya'dan Erzincân'a gelmiş, burada zamanın Gavs-ul a'zamı Vehbi Hayyatî (Terzi Baba) Hz.'nden Tarîk-ı Âliye intisâb etmişlerdir. Erzincân'dan gelerek kendi adlarını verdikleri Seyyid Ya'kup yaylasını kurar ve Selim Baba'nın ölümüne dek burada kalırlar. Bugün aynı yerde Seyyid Ya'kup Hazretleri'nin ziyâreti bulunmaktadır. Selim Baba'nın ölümünden sonra çeşitli nedenlerden dolayı İrşâdî Baba, Zargidi (Gümüşdamla) köyünden ayrılarak Sıptoros (Oruçbeyli) köyüne yerleşir. Fakîr bir ailenin çocuğu olan İrşâdî 1806 yılında doğar. Her müslümân çocuğu gibi çocukluğunu kışın medreselerde Kur'an okumakla, yazın ise ailesine çiftçilik işlerinde yardım ederek ge&...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

kalender küşadi

Şairler   Bayburtlu Zihni   Bayburtlu Hicrani   Bayburtlu Celali   Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri   İrşadi Bayburdi   HACI MAKSUT EFENDİ   Ahmet Baba Hazretleri   kalender küşadi   Tevhid Baba   KALENDER KÜŞADİ Kısa Özgeçmişi Bin dokuz yüz elli bes yilinda Bayburtun Oroçbeyli köyünde dünyaya geldi   Ilk okulu kendi köyünde bitirdi. Orta okulu ve liseyi Gümüshane Imam-Hatip lisesinde bitirdikten sonra askerlik dönüşü ilk olarak Bayburt'un Isikova köyünde göreve basladı.Orada alti yil görev yaptiktan sonra Oroçbeyli köyüne tayin edildi. Oroçbeyli köyünde üç yil görev yaptim. Daha sonra Istanbul' un Silivri ilçesi Yolçati köyüne tayin edildi. Burada Eskisehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesini bitirdi. Halen ayni köyde Imam-Hatiplik görevime devam etmekteyim.Tasavvufi çalismalarima onbes yasimda baslamis olup, birçok ehlikamil insanla tanisip sohbetlerinde bulundu. Kalender Küşadinin maneviyyat Mürşitlerinin Veysel Karani Hazretleri İrşadi Baba Ağlar Baba Hazretleri dir.Tek Amacının İrşadi Baba bayburdi Ve Ağlar Baba Bayburdinin Fikri Yapısını Topluma tanıtmak olduğunu söylemektedir.Zaten sohbetlerinide Daima o Büyük değerlerden misallerle süslemektedir.Yüce Rabbim cümlemize saglikli ömür v e firaset nasip eylesin Amin. ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

HACI MAKSUT EFENDİ

Şairler   Bayburtlu Zihni   Bayburtlu Hicrani   Bayburtlu Celali   Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri   İrşadi Bayburdi   HACI MAKSUT EFENDİ   Ahmet Baba Hazretleri   kalender küşadi   Tevhid Baba   HACI MAKSUT EFENDİ Gavsul vasilin, Kut bül Arifin Ağlar Baba Bayburdi` nin halifesi olan H. Maksut efendi(1907)yılında Bayburt`un Hardişi köyünde dünyaya geldi. Daha genç yaşta Gavsul vasilin Ağlar Baba Bayburdi Hazretlerine intisap ederek, Nakşı bendi üveysi koluna hizmete başlamıştır. Şeyhine bağlılığıyla tanınan H.Maksut efendi, Ağlar Baba Bayburdinin yanında tam bir tekke terbiyesiyle yetişmiştir. Şeyhinin sohbetleriyle kemal bularak, daha genç yaşındayken tam bir tariki olgunluğa erişmiştir. H. Maksut efendi Şeyhinden aldığı feyiz ve himmet sayesinde manevi ilimler deryasına dalarak, aşk ve muhabbetle ebyatlar okumuştur. (1958) Yılında Ağlar Baba Bayburdi Hz. retleri ebediyete irtihalinden sonra, bu hizmeti H.Maksut efendi deruhte ederek; binlerce kişinin irşadına vesile olur. Kabirleri Samsun`da olup; kendilerine Yüce Mevla`dan Rahmet niyaz edip, şefaatlerini istiyoruz. BEYİT  Haktan emrolundu ebter sırrın geç. Sureyi esrada emroldu miraç. Cebrail vasıta getirdi bir taç. Kondurdu başına tacı kavisin. Mikail üztüne sardu em...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri

Şairler     Bayburtlu Zihni   Bayburtlu Hicrani   Bayburtlu Celali   Ağlarbaba Bayburdi Hazretleri   İrşadi Bayburdi   HACI MAKSUT EFENDİ   Ahmet Baba Hazretleri   kalender küşadi   Tevhid Baba   AĞLAR BABA- KÜÇÜK İRŞÂDÎ (1880-1958) Ağlar Baba 1880 yılında Bayburt'un Oruçbeyli (Siptoros) köyünde dünyâya gelmiştir. Asıl adı İrşâdî'dir. Babasın adı Ahmet Küşâdî, annesinin adı Ümmü Gülsüm'dür. Soy kütüğü İnsanlığın İftihar Tablosu son elçi Peygamber Efendimize (s.a.v.) dayanmaktadır. Dedesinin adı da İrşâdî olduğu içün, dedesine Büyük İrşâdî, kendi ise dedesinden sonra madde âlemine geldiğinden kendisine Küçük İrşâdî denmektedir. Dedesi Büyük İrşâdî Baba Hazretlerini görmemiş yalnız dedesi gibi, Üveysî babından içeri girdiğinden dedesi tarafından manen irşâd olmuştur. Dedesinden feyz-yâb olan Ağlar Baba hazretlerinin mana âlemindeki diğer mürşidi dedesini de etkileyen Erzincânlı Vehbi Hayyatî (Terzi Baba) Hazretleri'dir. Bunu bir çok şiirinde görmek mümkündür. Dünyânın gavsıymış ol Vehbî Hayyât Ol sultanı sana hem mürşîd etmiş Yine başka bir şiirinde şöyle demektedir: İki tek mürşidi dîl gözü...