Piri Paşa Mescidi
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Piri Paşa MescidiPiri Paşa Mescidi

TARİHİ :

 Fındıkzade de Millet Caddesi No:45 ile Özbek Süleyman Efendi sokağının  kesiştiği köşede bulunmaktadır.Hicri 927 , Miladi 1520 Yılında Yavuz Sultan Selim’in vezir’i Azamlarından Karamani Piri Mehmed Paşa kendi adına yaptırmıştır.

MİMARİ YAPASI :

Piri Mehmed Paşa ,  Hz. Ebu Bekir R.A soyundan olup Davudi Kayseri veya Cemalüddini Aksarayi hazretlerine kadar ulaşır.Caminin karşısındaki hazirede Fatih in hocası Molla Gürani Hazretleri medfundur. Burası tekke olarak yaptırılmıştır. Tekkenin şeyhi Cemaleddini Karamani sütlüceden getirilerek mescidin yanındaki hazireye defnedilmiştir. ‘Remzi’ mahlasıyla tanınan Karamani Piri Mehmed Paşa Hicri 940 Miladi 1533 tarihinde vefat etmiş olup kabri Silivri Merkezde bulunan caminin avlusundadır. Aynı yerde kendi adına yapılmış olan Piri Mehmed Paşa Camii bulunmaktadır. Zamanla harap olan tekke 1976 yılında halk tarafından ihya edilip ibadete açılmıştır. Kare planlı, kargir duvarlı, çatısı kiremit , minaresi ve kadınlar mahfili beton minber ve kürsüsü ahşap , mihrabı köşede ve Kütahya çinileri ile süslenmiştir.

MEŞRUTASI :

Erkek ve kadınlara ait iki bölüm son cemaat yeri vardır. Abdest alma yeri ve tuvalet caminin altındadır.Cami mülhak vakıftır. Bir imam hatip görev yapmaktadır. Caminin lojmanı yoktur.Görevli kendi imkanları ile ikamet etmektedir. Vakit namazlarında 30-35, Cuma namazlarında ise 100-150 civarında cemaati bulunmaktadır.