Ramazan Efendi Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Ramazan Efendi CamiiRamazan Efendi Camii

TARİHİ:

 Kocamustafapaşa,Kuvayi Milliye Caddesinde bulunmaktadır.Bezirganbaşı (saraya mal veren) Hacı Hüsrev Çelebi tarafından,Şeyh Ramazanüddin el-Mahfi (1542-1616) adına H.994/M.1585 tarihinde Mimar Sinan`a yaptırılmıştır.Bunun için "Bezirgan Mescidi" ve tekkenin ilk şeyhi Ramazan Efendi olduğu için de "  Ramazan Efendi Camii" olarakta bilinmektedir.  Ramazan Efendi Camii dikdörtgen planlı,duvarları üç sıra tuğla ve bir sıra köfeki kesme taş ile yapılmış,almaşık örgüye sahiptir.         

MİMARİ YAPISI :

 Camiin kapısının üstünde,metni Mustafa Sai Çelebi'yeait sülüs hatlı Türkçe inşa kitabesinde: "Çün tama oldu Sai-idai Didi tarih Ka'bet-ül-uşşak 994 yazılıdır.  Son cemaat yerindeki direklerin arası onradan kesme taşlarla örülüp,iki sıra halinde dikdörtgen pencerelerle donatılmıştır.Girişin sağ tarafından,ahşap yapılı kadınlar mahfiline çıkılmaktadır.  Ramazan Efendi Camii,zaman içinde geçirmiş olduğu çeşitli onarımlara rağmen,kendine has mimarisini ve süslemelerini koruya bilmiştir.Çatısı ahşap ve üzeri kurşun kaplamalıdır.Camiinin içerisiterden üç metre yüksekliğe kadar XVI.yüzyılın nefis İznik çinileriyle tezyin edilmiştir.Bu tezyinat bugün bile bazı eksikliklerle varlığını korumaktadır.Mihrabı ve minberi mermer,kürsüsü ise ahşap olan camiinin güneydoğu köşesindeki alt  pencerelerden biri kapıya dönüştürülerek arkasına küçük bir çilehane yapılmıştır.Bugün ise bu çilehane ve gerisinde bulunan tekkesi,pencerelerinin kapıya dönüştürülmesiyle camiye ilave edilmiştir.Çokgen gövdeli taştan minaresi camiinin sağında bulunmaktadır.Şerefeye kadar mukarnaslı olan bölümü günümüze kadar bozulmadan gelebilmiştir.Ama külah saçağındaki girland kabartmalarının bulunduğu petek kısmı ise XVIII.yüzyılın ikinci yarısında yenilenmiştir. Camiiye ismini veren ve tekkenin ilk şeyhi olan Ramazan Efendi'nin kabrinin bulunduğu türbe ise camiinin sol tarafında bulunmaktadır.Ramazan Efendi' sandukasını barındıran kuzey kesimi,avlu yönünde yarım altıgenplanlı bir çıkma ile genişletilmiş,kiremit kaplı ahşap çatının bir kısmı kurşun kaplı ve alemli bir ahşap kubbe ile donatılmıştır.Halifelerinin sandukaları da burada bulunmaktadır.

MEŞRUTASI :

Günümüzde,güzel bir çevre düzenlemesi yapılan camiin bahçesinde,ilk gözümüze çarpan ,beyaz mermerden hazneli şadırvanıdır.Haznesi geometrik şebekeli açıklıklar,kagir taş kemerler ve serv kabartmaları ile güzel bir görünüm arz etmekte ve abdest alma ihtiyacını da gidermektedir.Bahçesinde tarihi serviler ve yer altında inşa edilmiş modern bir tuvaleti vardır.Ayrıca bahçenin sol tarafında sohbet ve yaz aylarında çocuklar için geniş bir kurs odası yer almaktadır.  Bir imam-hatip ve bir müezzin-kayyımın görev yaptığı camiin meşrutaları mevcut olup,vakit namazlarında 80-90,cuma namazlarında ise 200-400 cemaati bulunmaktadır.