Şahsultan Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Şahsultan CamiiŞahsultan Camii

 

TARİHİ :

 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinde bulunan bu camii, Yavuz Sultan Selim’in kızı, Veziriazam Lütfü Paşa’nın karısı Şah Sultan H.935/M.1528 tarihinde kendi adına yaptırmıştır. Caminin duvarları kesme taştan, minaresi tuğladan, minberi ise ahşaptan yapılmıştır. Mescidin baniyesi Şah Sultan Eyüp’de yaptırmış olduğu cami civarında kendine has türbesinde medfundur.

MİMARİ YAPISI :

Zamanla harap olan cami, 1953’de yapılan onarımda kubbeli iken, çatılı şekle çevrilmiştir. Kubbeli şeklinin fotoğrafı vakıflarda mevcuttur. 1981-82 yıllarında, 1953 tarihindeki şekle sadık kalınarak yeniden tamir edilmiş olup beton duvarları aslını korumaktadır. Ayrıca temel kalıntıları mevcut bulunan son cemaat mahalli ihya edilmiştir.

Cami bahçesinde 1983’de sekiz musluklu mermer şadırvan yaptırılmıştır. Ayrıca birde tuvalet inşa edilmiştir. Daha sonrada hanımlar için tuvalet ve abdest alma yeri yapılmıştır. Hanımlar için camimizde namaz kılma yeri mevcuttur. Caminin mihrabı alçı, minber ve kürsüsü ahşaptır. Minaresi caminin sağ tarafındadır. Doğu tarafta bulunan bir haziresi vardır. Burada bulunan çeşitli kabirler arasında Melami şeyhlerinden Hüseyin La-Mekani’ninde kabri bulunmaktadır.

MEŞRUTASI :

 Şah Sultan Camii, 1981 yılında yapılan istimlakla Cerrahpaşa Hastanesi içerisinde kalan dört camiden biri olmuştur. Hakim bir tepeye inşa edilen ve Marmara’yı seyreden caminin bir müezzin-kayyım bulunmaktadır. Cemaatini daha ziyade doktorlar, hastane personeli ile tıp öğrencileri oluşturmaktadır. Vakit namazlarında 15-20, Cuma namazlarında ise 100-200 kadar cemaatı vardır. 1989 yılında inşa edilen iki katlı dört adet meşrutasında Haydar Kethüda ile Çavuşzade Camii görevlileride oturmaktadır.