Şanlıurfa Yemekleri
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Şanlıurfa Yemekleri
ÇORBALAR
Ayran Şorbası, Büşürük Şorbası, Etli Lebenı, Kübü Lebenı (etsiz), Lebenı, Pıtpıt Aşı, Sarı Şorba, Kabırğa Suyı Şorba, Şöşberek, Paça, Çırış Şorbası, Çırış Şorbası, Terbiyeli Şorba, Tavıh Suyı Şorba, Kübü Lebeni (etli), Kurut Şorbası, Malhuta, Hamırlı (Kaşığa Binen).

ET YEMEKLERİ
Beyın Tava, Ciger Yahni, Kızartma, Çöz, Kabırğa, Kelle, Kıymalı Yımırta, Sını Darahlığı, Sac Kavurması, Kuş Dolması, Miftahi Tas Kebabı, Sıhma, Tavıh Dolması, Kuzı Dolma, Kapama, Paşa Kebabı, Yoğırtlı Et Kavurması, Zevzır Kavurması, Tırıt, Zığzığ, Boyın Dolması, But Sarması, Tavıhlı Kabırğa, Pırzola, Terbiyeli Pırzola, Ciger Kavurma,


SEBZE VE BAKLİYATLAR
Arap Tavası, Patates Aşı, Çağala Aşı, Bamya Tavası, Çölmek, Çağala Otırtması, Bamya, Balcan Fırenk Kavurması, Balcan Otırtması, Bütın Balcan, Çöp Kebabı (Saplama), Datlı Bamya, Dorğama, Elma Aşı, Erık Aşı, Helep Müsekke’e’sı (Helep Otırtması), İncaz Tavası, Fırenk Tavası, Helep Tavası, Kabah İçı Kavurması, Kabah Otırtması, İsot Çölmegı, Karnıyarıh, Kazan Kebabı, Keme Boranısı, Keme Kavurması, Kemelı Tas Kebabı, Kenger Aşı, Kış Kabağı Aşı, Kıymalı Sögülme, Kömeç Kavurması, Müsekke’e, Pakla Aşı, Pakla Boranısı, Pencer Kavurması, Pencer Boranısı, Pencer Sapı Kavurması, Samırsah Aşı, Soğan Aşı (Soğan Tavası-Kısha Aşı), Sögülme, Sacbastı (Saca Basma), Su Kabağı, Tepsı Kebabı, Fırenklı Yımırta, Yarpız Aşı, Eşkılı Yahni (Soğan Yahnisi veya Kıfteli Yahni), Bahçaçı Kebabı, Hıttı Bastırması, Keşkek, Basalla, Pırpırım Aşı,Yımırtalı Patates Kavurması, Fırenk Aşı, Tezze Fasulye, Kuru Fasulye, Pür Lezzet, Pencer Aşı, Has Dolması,

PİLAVLAR
Tavıhlı Pilav, Ağ Burğul Aşı, Bademli Pilav, Balcanlı Burğul Aşı, Beyaz Pilav, Buhara Pilavı (Mığrıbı veya Pırçıklı Pilav), Cigerlı Burğul Aşı, Duvahlı Pilav, Etli Nohıtlı Burğul Aşı, Fırenkli Burğul Aşı, Fırık Aşı, Ğezve Pilavı, Kemelı Burğul Aşı, Kervan Aşı
(Kırıh Mecmeklı Burğul Aşı), Paklalı Burğul Aşı, Müceddelelı Burğul Aşı
(Bütın Mecmeklı veya Hesbelı
Burğul Aşı), Meyhana Pilavı, Kuzı İçı, Sebzelı Burğul Aşı, Üzlemelı Pilav, Tas Kebabı, Şe’relı Burğul Aşı, Şe’relı Pilav, Tavıhlı Burğul Aşı, Etli Nohutlu Fırık Aşı, Tavıhlı Fırık Aşı, Etli Nohıtlı Pilav,

DOLMALAR
Fırında İsot Dolması, ‘Ecır ‘Ennazigı, Balcan Dolması, Dalah Dolması, Kırkat Kavurması, Dolma, İsot Dolması, Karın Dolması, Kelle-Sarma, Sarma (Yaprak Sarması), Datlı Dolma, Karışık Dolma, Kış Kabağı Otırtması
(Kış Kabağı ‘Ennazigı), Mimbar, Pencer Sarması

KEBAPLAR
Soğanlı Tepsi Kebabı, Balcanlı Kebap, Ciger Kebabı, Yoğırtlı Kebap, Elmalı Kebap, Fırenklı Kebap, Haşhaş Kebabı, Kemelı Kebap, Kıyma Kebap, Patateslı Kebap, Soğanlı Kebap, Tıke Kebabı,

KÖFTELER
Aya Kıftesı, Basma Kıftesı (İki Parmak), Çıkıfte, Dolmalı Kıfte, Eşkılı Kıfte, Fırenklı Kıfte, İçlı Kıfte (Kıymalı Aya Kıftesi), Kemelı Kıfte, Kıyma, Lıklıkı, Kübab, Mecmeklı Kıfte, Tırıtlı Kıfte, Yağlı Kıfte, Yahudı Kıftesı (Masluka), Yımırtalı Kıfte, Yuvalah, Boranı Kıftesı, Nohıtlı Kıfte (İçli), Sını Kıftesı, Nohıtlı Kıfte,

HAMUR İŞLERİ
Ağzı Açıh, Ağzı Yumıh, Bazlamaç, Behsımet, Bışe, Hıtap, Lehmecun (Kıymalı), Kıymalı Semsek, Külınçe, Mecmek Unı Ekmegı, Pendırlı Ekmek (Acılı), Pendırlı Ekmek (Şekerli), Pendırlı Semsek, Sac Semsegı, Şekerlı Semsek, Yağlı Dögmeç, Dorğamaç, Dögmeç, Ekmek Aşı, Eşkılı Yımırta, Yağlı Pendır Dögmecı, Şekerlı Kehke, Haşhaş Kehke, Behsımet Kehke,

SALATALAR
Bostana, Eşkılı Salata, Has (Marul) Cacığı, Hiyar Cacığı, Patates Bostanası, Yımırta Bostanası, Zeytun Bostanası, Paşa Salatası, Fırenk Suyı Bostana, Lolaz Dürmıgı,
Eşkılı, Çoban Salata, Pakla Bostanası, Sıhtışor, Bahçaçı Bostanası,

TATLILAR
Arap Şıllığı (Fekir Şıllığı-Cemile), Balcan Reçelı, ‘Eşır Aşı, Bastıh Kavurması, Çekçek Kavurması, Bastıh, Çekçek, Daş Ekmegı, Harbıl Hurması (Harbıl Datlısı veya Hurma Datlısı), Haytalya, Hırtlevık
(Sarğılı Burma-Sarığı Burma), Kebbat Reçeli, Kedayıf, Kedayıf Sarması, Demır Datlısı,
Kesme, Ketmer, Kuymah, Küncılı Akıt, Kırma Kedayıf, Mehellebye, Leppık, İncır Reçelı, Mehellebyelı Ketmer, Nışe Helvası, Pendırlı Helva, Palıza, Bekmezli Yımırta, Sucıh, Südlü, Şıllık, Şıre Bulamacı, Teh Palızası, Un Bulamacı, Zerde, Yoğırt Datlısı, Zıngıl, Kara Bekmez, Gün Bekmezı, Karlamaç, Kadı Benı, Koruh Şurubı, Küncılı Helva, Pendır Datlısı, Cevizli Lokum, Tel Helvası, Paklava, Cevız Reçelı, Nuska, Ezme, Tut Kavurması, Hurma Kavurması

DİĞER TÜRLER
Bıyambalı, İsot Reçeli, Buğda Hedıgı, Hedık (Nohıt Hedıgı), Kayğanah, Kurut, Mıkla, Pakla Hedıgı, Fırenk Suyı, Yoğırtlı Yımırta, Nar Bekmezı, Kavurğa, Şe’re, Kuru isot,