TÜRKİYE GENEL TANITIM
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi


EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Kocamustafapaşa, Fatih

Kocamustafapaşa, Fatih Kocamustafapaşa, Fatih ilçesine bağlı İstanbul'un bir semtidir. Semtte Bizans İmparatorluğu`ndan kalma birçok tarihi yapı mevcuttur.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Eğitim Hastanesi (SSK) semtin sınırları dahilinde bulunur.Semtin kuzeyinde Şehremini,Fatih, doğusunda Cerrahpaşa,Aksaray, güneyinde Yedikule, batısında Silivrikapı ve Belgratkapı bulunur. Semtin adı, Bizans döneminden kalan Ayios Andreas Manastırı Kilisesi'ni 1489 yılında camiye çeviren ve 1512 yılında idam edilen Sadrazam Koca Mustafa Paşa'dan almıştır. Bizans döneminin de önemli bir dini merkeze olan bölge, Halvetiye tarikatının önemli şeyhlerinden olan Sümbül Sinan Efendi'nin tekkesinin burada olması dolayısıyla bu önemini devam ettirmiştir. Bizans döneminden itibaren yerleşim olan ve fethin ardından da yerleşimin devam ettiği bölgedeki bazı önemli yapılar şunlardır: Sümbül Efendi Cami nin yanında bulunan Kocamustafapaşa İlköğretim Okulu'ndan başta Recep Peker (Başbakan), Şemsettin Günaltay (Başbakan), Cevdet Sunay (Cumhurbaşkanı), Salih Omurtak (Genelkurmay Başkanı), İlhami Sancar (Bakan), Hasena Ilgaz (Milletvekili), Mümtaz Ulusoy (Tümgeneral), Lütfü Kırdar (İstanbul Valisi), Fatma Girik (Sanatçı ve Şişli Belediye Başkanı),Serdar Ortaç ve daha birçok ünlü isim yetişmiştir ve ülkemize hizmet vermiştir. Koca Mustafa Paşa Camisi ve Sümbül Efendi Tekkesi, Ramazan Efendi Camisi, Hekimoğlu Ali Paşa Camisi ve Külliyesi ve Davut Paşa Camisi ve Külliyesi Ulaşım olarak: 4 tane otobüs durağı vardır.Bunlar: 35:K.M.Paşa-Eminönü 35A:K.M.Paşa-Beyazıt 35C:K.M.Paşa-Taksim 35D:K.M.Paşa-Balat ayrıca: K.M.Paşa-Taksim dolmuş seferleri Sirkeci-Halkalı Banliyo treni (K.M.Paşa istasyonu) bulunmaktadır. Silivrikapı ve Belg...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Fatih, İstanbul

Fatih, İstanbul Fatih, Tarihi yarımada (Suriçi) denen İstanbul şehrinin ilk kurulduğu ve geliştiği bölgenin tamamını kaplayan ve İstanbul'un merkezi sayılan ilçe. Güneybatıdan Zeytinburnu, kuzeybatıdan Eyüp ilçeleri ile kuzeyden Haliç, doğudan İstanbul Boğazı ve güneyden Marmara Denizi ile çevrilidir. Fatih İlçesi, 1928'den 2008'e kadar Eminönü'yle beraber Tarihi Yarımadadaki iki ilçeden biri olmuştur. 2008'de Eminönü İlçesi'nin varlığının ortadan kaldırıp Fatih İlçesi'ne katılmasından beri tüm Tarihi yarımada üzerindeki tek ilçe haline gelmiştir. Kırsal yerleşimi olmayan ve 17 km²'lik bir alanı kaplayan Fatih İlçesi 57 mahalleden oluşmaktadır Adı  Konstantinopolis 1453'te Osmanlılar tarafından fethedildiğinde Ortodoks Patrikhanesi, Ayasofya'nın hemen yanında yer almaktaydı. Patrikhane fethi izleyen günlerde önce Havariyun Kilisesi'ne daha sonra da Fener'e taşındı. Fatih Sultan Mehmet fethin onuncu yılında yıktırdığı Havariyun Kilisesi'nin yerine kendi adıyla anılan büyük bir külliye yaptırdı. Fatih Külliyesi'nin çevresinde zamanla bir Müslüman mahallesi ortaya çıktı. Külliyenin adıyla anılmaya başlayan bu mahalle Fatih semtine ve ilçesine adını vermiştir. Tarihçe Yapılar  Marmaray kazıları neticesinde 8500 yıllık bir tarihe sahip olduğu anlaşılan[1] İstanbul şehrinin en eski yerleşim alanlarından biri olan Fatih İlçesi, tarihsel yapılar açısından oldukça zengindir. Tarihi yarımada, üzerinde yer alan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma eserlerle adeta bir açık hava müzesi görünümündedir. İstanbul Surları  İstanbul'un çevresinde bulunan, Bizans zamanında yapılmış şehir duvarlarıdır...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı (Osmanlı Türkçesi: طوپقپو سرايى), İstanbul Sarayburnu'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı Padişahları'nın yaşadığı saraydır.[1] Bir zamanlar içinde 4.000'e yakın insan yaşamıştır. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılmış,Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m.² lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80.000 m.² dir. Topkapı Sarayı,saray halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır.Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Saray zaman zaman onarılmıştır. Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Mukaddes Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir. Topkapı Sarayı’nın ilk defa, adeta bir müze gibi ziyarete açılması Abdülmecit dönemine rastlamıştır. O dönemin İngiliz elçisine Topkapı Sarayı Hazinesi’ndeki eşyalar gösterilmiştir.Bundan sonra Topkapı Sarayı Hazinesi’ndeki eski eserleri yabancılara göstermek gelenek haline gelir ve Abdülaziz zamanında, ampir üslupta camekânlı vitrinler yaptırılır, Hazine’deki eski eserler bu vitrinler içinde yabancılara gösterilmeye başlanır.II. Abdülhamid tahttan indirildiği sıralarda Topkapı Sarayı Hazine-i Hümâyûn’un pazar ve salı günleri olmak üzere halkın ziyaretine açılması düşünülmüşse de bu gerçekleşememişti...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Eyüp, İstanbul

Eyüp, İstanbul Eyüp, İstanbul ilinin Avrupa yakasında yer alan bir ilçesi. 1936'da kurulan Eyüp ilçesinin yüzölçümü 242 km²'dir. 21 mahallesi 1 belde belediyesi ve 8 köyü bulunan Eyüp ilçesinin nüfusu 2000 yılındaki sayıma göre 255.921'dir. İlçe’nin haliç’in iç kesiminde kısa bir sahil şeridi vardır. İlçe ismini, sınırları içinde türbesi bulunan Ebu Eyyûb el-Ensarî'den almaktadır. İstanbul'un Fethinden sonra Türklerin sur dışında kurduğu ilk yerleşim merkezi olan Eyüp'te başta Eyüp Sultan Camii olmak üzere Osmanlı döneminden kalma çok sayıda tarihi eser mevcuttur. III. Selimin annesi Mihrişah Valide Sultan’ın inşa ettirdiği imaret 200 yıldan beri faaliyetini sürdürmektedir. Tarihi Eyüp mezarlığında Osmanlı döneminin önemli asker, devlet adamı ve alimlerinin mezarları bulunmaktadır. Bilinenin aksine bölgede bir değil yedi sahabe mefdun bulunmaktadır.Şimdiki adı Alibeyköy olan Köpekyaylası önemli yerleşim alanlarındandır Bugünkü Eyüp  Yakın zamanda pekçok fabrika kapatıldı veya buradan kaldırıldı.Haliç artık kokmuyor.Su kenarında oturmak artık mümkün.Bundan dolayı Eyüp'ün nitelikleri tekrar olumlu olarak değişiyor.Alan bazı şeyleri de kaybediyor.Kırk veya elli sene önce publar ve oyun evleri ve şehir hayatının alışılagelmiş zevkleri vardı.Eyüp'te bugün hiç bar yoktur,buna rağmen köşe dükkânlarda bira satılabilir.Sokakları kahvehene ile doludur,insanlar burada sigara ve çay içerek veya oyun oynayarak vakit geçirirler. Yeni apartman blokları ile birlikte nüfusta büyüdü.Fakat atmosfer hala barış dolu.Camiler ve tarih semte hala hakim vaziyette.Eyü...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Abdi Çelebi Camii

Abdi Çelebi Camii TARİHÇESİ  : Kocamustafapaşa’da, Marmara Caddesi’ndedir. Banisi,Çelebi Abdullah b.Abdurrahman Efendi’dir. Bazı kaynaklarda “Yedim içtim”, “Sanki yedim” diye adlandırılmakta ise de, Hadika’da “Çilingir camii” olarak kaydedilmiştir. MİMARİ YAPISI : Mimar Sinan tarafından H.940M.1533-34 tarihinde, dolma bir suret üzerinde, dört fil ayağı üzerine bir kubbe oturtularak yapılmıştır. Cami 56 m2 olup avlusu 185 m2’dir. Caminin vakfiyesi olmadığından uzun süre bakımsız kalmıştır. II.Abdülhamid devrindede, caminin yanına bir karakol inşa edilmiştir. (Bu bina halen “Basılı kağıt ve Kıymetli Evrak Anbarları Şube Müdürlüğü” tarafından kullanılmaktadır.) Karakolun inşaatını incelemeye gelen Serasker Rıza Paşa, camiyi harap vaziyette görünce hazineden bin altın harcayarak ihya etmiştir. Balkan ve 1.Cihan Harpleri nedeniyle bakımsızlıktan harap olan camii, Süeda Hanım öncülüğünde, Mahir ve Abdülkadir Bey’lerin yardımlarıyla 1933 yılında tamir ettirilerek yeniden ibadete açılmıştır. Bu tamir esnasında caminin kubbesi yerine ahşap tavan yapılmış ve üstü kiremitli çatı ile örtülmüştür. İlk minberin 1756’da Mahmut Ağa koydurmuştur. Minberi ahşaptır.Mihrabı mavi üzerine beyaz renkte çeli-sülüs ihlas suresi yazılı çini bordür ile çevrilidir. Camiyi aydınlatan kıymetli kristal avize Naciye Sultan tarafından hediye edilmiştir. Son cemaat yerinin tavanı ahşap olup, üstü kadınlar mahfilidir. Kadınlar mahfili üç kemerli pencereyle camiye açılmış olup, ortadaki pencere önünde 1x2 m2 ebadında bir çıkıntı bulunmaktadır. Minare, caminin sağ tarafındadır. Çıkış kadınlar mahfilindendir. Ahşap tavan göbeğini evv...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

ABDÜSSELAM CAMİİ

ABDÜSSELAM CAMİİ Görevli : Selami ÖZCAN, Selim KÖLEŞ Telefon : 255 37 74 Adres : Halıcıoğlu Mah. Erenler Tekkesi Sok. N0: 4/1 E-Posta : abdusselam@beyoglumuftulugu.gov.tr Hakkında :   Halıcıoğlu Mahallasi, Abdüsselam Erenler Tekkesi Sokağında bulunan Abdüsselam Camii, Defterdar Abdüsselam 16. yüz yılda yaptırmıştır. Evliya Çelebi bu tesisi Tekke-i Abdüsselam Bahesi olarak zikretmektedir. Söz konusu mescit tesbit edilemeyen bir tarihte Hacı Hüseyinağa adında bir hayır sahibinin minber koymasıyla, 1925 yılında tekkelerin kapatılmasıyla da camiye çevrilmiştir. MİMARİ YAPISI : 144 m2 olan cami dikdörtgen planlı ahşap çatılı, sağ tarafına 80 m2 lik bir bölüm eklenmiş, duvarlar kargir ve ahşaptır. Tek şerefeli minaresi bulunmaktadır. Cami yanında Erkek Kur’an Kursu bulunmaktadır. Ortalama cemaat 50-60, Cuma cemaati 300 civarındadır MÜŞTEMİLATI: Haziresinde 3 tane kabir bulunmaktadır. Bu kabirler , Abdüsselam tekkesinin şeyhlarenden İsmail Efendinin kızı Kamile hanım ve ismi belli olmayan birine aittir. Caminin iki görevlisi olup, lojmanı, abdestalma yeri ve tuvaletleri mevcuttur. Avlusunda görevli lojmanı ve iki katlı Kur’an kursu bulunmaktadır. ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Abdulmecit Camii

Abdulmecit Camii Dolmabahçe Camii, İstanbul'da İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız. Dolmabahçe Sarayı'nın güneyinde, sahilde yer alır. Dolmabahçe Sarayı, Avrupa sanatı üslûplarının bir karışımı olarak 1843-1856 yılları arasında inşa edilmiştir. Sultan Abdülmecit’in mimarı Karabet Balyan’ın eseridir. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız. Sultan Abdülmecid'in annesiBezm-i Alem Valide Sultan Sultan İkinci Mahmud’un hanımı, Sultan Abdülmecid'in annesi. Oğlu Abdülmecid padişah olunca (1839), valide sultan oldu ve “Mehd-i ulya” ünvanını aldı. Akıllı, tedbirli, şefkatli, cömert, dinine bağlı bir hanımdı. 1852 senesinde vefat edip Sultan Mahmud Hanın türbesine defnolmuştur. ...Tümünü okumak için linke tıklayınız. 1855 yılında tamamlanmıştır, mimarı Garabet Balyan'dır. Barok üslubuyla yapılmış süslü camilerdendir. Saraya bitişik olduğu için, ön kısmına hünkar ile devlet ricalinin ibadet edebileceği, selamlık töreni ve buluşmaların yapılacağı iki katlı bir hünkar mahfili inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinde pek rastlanmayan yuvarlak pencere düzeni ve tavuskuşu kuyruğunu andıran biçimiyle ilginç bir eserdir. Tek şerefeli iki minaresi vardır. İç cephesi barok ve ampir üslupların ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Gülhane Parkı

Gülhane Parkı Gülhane Parkı, İstanbul ilinin Fatih ilçesinde yer alan tarihî bir parktır. Alay Köşkü, Topkapı Sarayı ve Sarayburnu arasında yer alır. Gülhane Parkı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesiydi ve içinde bir koru ve gül bahçelerini barındırırdı. Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımı olan Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839'da Abdülmecit döneminde Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda okunmuştur ve bu nedenle Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denir. İstanbul şehremini operatör Cemil Paşa (Topuzlu) zamanında düzenlenerek 1912 yılında park haline getirildi ve halka açıldı. Toplam alanı 163 dönüm kadardır. Parkın girişinde sağ tarafta İstanbul şehremini ve belediye başkanlarının büstleri vardır. Parkın ortasından iki yanı ağaçlı yol geçer. Bu yolun sağında ve solunda dinlenme yerleri, çocuk bahçesi bulunmaktadır. Boğaza doğru kıvrılarak inen yokuşun hemen sağında bir Aşık Veysel heykeli, yokuşun sonuna doğru biraz üst kısımda ise Romalılardan kalma Gotlar Sütunu vardır. Sarayburnu Parkı kısmı eskiden Sirkeci demiryolu hattı üstünden bir köprüyle ana parka bağlıydı. Bu kısım sonradan sahilyolu (1958) ile parktan ayrıldı. Sarayburnu kısmında Atatürk'ün Cumhuriyetten sonra dikilen ilk heykeli (3 Ekim 1926) bulunur. Heykel, Avusturalyalı mimar Kripel tarafından yapılmıştır. Atatürk, halka latin harflerini halka ilk defa bu parkta 1 Eylül 1928 tarihinde gösterdi. Atatürk'ün naaşı Ankara'ya gönderilirken, İstanbul'daki son tören Gülhane Parkı'nın Sarayburnu bölümünde 19 Kasım 1938 tarihinde yapıldı. Tabut, top arabasından 12 general tarafından alınarak Yavuz zırhlısına götürülmek üzere rıhtımdak...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Hırkai Şerif, Fatih

Hırkai Şerif, Fatih Hırkai Şerif, İstanbul, Fatih İlçesi'nde, adını Hırka-i Şerif Camii'nden alan semt. Kuzeybatıdan Karagümrük, kuzeydoğudan Atikali ve güneydoğudan Akşemseddin mahalleleriyle çevrilidir. Aksaray, Fatih Aksaray İstanbul'da Fatih ve Eminönü ilçeleri ile Vatan Caddesi ile Millet Caddesi'nin kesiştiği yerde yer alan ve İstanbul'un en tanınan semtlerinden biridir. Unkapanı, Fatih, Laleli, Fındıkzade ve Yenikapı semtleriyle çevrilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in Sadrazamı İshak Paşa'nın, İç Anadolu'daki il'ı ele geçirdikten sonra bölge insanlarının yerleştirdiği yöreye de Aksaray adı verilmiştir. Şehir tramvayı ve Hafif Metro'nun kesiştiği yerde olması ve Yenikapı Deniz Otobüsü İskelesi ile Topkapı, Taksim ve Beşiktaş gibi semtlerin ortasında olması nedeniyle şehiriçi ulaşımda ana bir aktarma noktası olarak bilinmektedir. Bunun yanında Taksim - Levent Metrosunun da Aksaray'da ki aktarma noktasına ilerletme çalışmaları sürmektedir. Fındıkzade bölgesi çevresinde bulunan hastaneler nedeniyle sağlık alanında önemli yerlerindendir. Pertevniyal Lisesi ve Pertevniyal Valide Sultan Camii semtin diğer dikkat çeken noktalarıdır....

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı (Osmanlı Türkçesi: طوپقپو سرايى), İstanbul Sarayburnu'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı Padişahları'nın yaşadığı saraydır.[1] Bir zamanlar içinde 4.000'e yakın insan yaşamıştır. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılmış,Abdülmecit’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikametgahı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m.² lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80.000 m.² dir. Topkapı Sarayı,saray halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır.Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Saray zaman zaman onarılmıştır. Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Mukaddes Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir. Topkapı Sarayı’nın ilk defa, adeta bir müze gibi ziyarete açılması Abdülmecit dönemine rastlamıştır. O dönemin İngiliz elçisine Topkapı Sarayı Hazinesi’ndeki eşyalar gösterilmiştir.Bundan sonra Topkapı Sarayı Hazinesi’ndeki eski eserleri yabancılara göstermek gelenek haline gelir ve Abdülaziz zamanında, ampir üslupta camekânlı vitrinler yaptırılır, Hazine’deki eski eserler bu vitrinler içinde yabancılara gösterilmeye başlanır.II. Abdülhamid tahttan indirildiği sıralarda Topkapı Sarayı Hazine-i Hümâyûn’un pazar ve salı günleri olmak üzere halkın ziyaretine açılması düşünülmüşse de bu gerçekleşememişti...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Abbas Ağa Cami

Abbas Ağa Cami Beşiktaş’ta, Sinanpaşa Mahallesi’nde, Selamlık Caddesi ile Abbas Ağa Cami Sokağı’nın kavşağında yer almaktadır. Bânisi Darüssade Ağası Abbas Ağa’dır (ö.1672’den sonra). Abbas İbn Abdürrrezzak adı ile de bilinmektedir. Osmanlı sarayının ünlü darüssade ağalarındandır. IV:Mehmet’in padişahlığı (1648-1687) döneminde, saray hareminin ve haremağalarının etkinlik kazandığı yıllarda darüssaade ağası (1668-1671) oldu. Edindiği servetle İstanbul’un bir çok semtinde okul, cami, hamam ve çeşmeler yaptırdı. 1672’de darüssaade ağalığından azledilerek Mısıra sürüldü, orada öldü. Kahire’de İmam Şâfi Türbesi Haziresi’ne gömüldü. Abbas Ağa Cami, Hadikatü’l Cevâmi’ye göre 1665-1666’da inşa edilmiştir. II.Mahmut tarafından 1834-1835’te yeniden yaptırıldığı bilinmektedir. İlk inşasında caminin yanında bir sıbyan mektebi ile bir çeşmenin tasarlandığı, yapının bir hünkâr mahfili ile donatıldığı tesbit edilmiştir. Sıbyan mektebi günümüze ulaşmamıştır. Caminin etrafı yüksek duvarlarla kuşatılmıştır. Çevre duvarının kuzey yönünde, biri ana girişe, diğeri de halen imam meşrutası olarak kullanılan hünkâr mahfiline geçit veren iki kapısı bulunmaktadır. Cümle kapısı ile cami arasındaki alan ahşap bir sakıfın altına alınmıştır. Cami, kapalı son cemaat yeri, enine dikdörtgen harim, harime batı yönünde bitişen hünkâr kasrı ve minareden oluşmaktadır. Duvarlar moloz taş ve tuğla ile örülerek ahşap bir çatı ile örtülmüş, duvarlara iki sıra halinde dikdörtgen pencereler dizilmiştir. Hünkâr kasrı ise ahşap olarak tasarlanmıştır.Son cemaat yerinin batı kenarında bağımsız bir girişle donatılmış olan hünkâ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tarikat Sohbetleri

Tasavvuf Sohbetleri-1   Tasavvuf Sohbetleri-1.Devamı...   Tasavvuf Sohbetleri-2   Tasavvuf Sohbetleri-3   Tasavvuf Sohbetleri-4   Tasavvuf Sohbetleri-4.Devamı...   Tasavvuf Sohbetleri-5   Tasavvuf Sohbetleri-5.DEVAMI...   Tasavvuf Sohbetleri 6   Tasavvuf Sohbetleri 7   Tasavvuf Sohbetleri 8   Tasavvuf Sohbetleri 9   Tasavvuf Sohbetleri-10   Furkan Hoca Vaazı-2   Furkan Hoca Vaazı-3 ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Furkan Hoca Vaazı-3

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Furkan Hoca Vaazı-2

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri-10

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri 9

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri 8

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri 7

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri 6

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri-5.DEVAMI...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri-5

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri-4.Devamı...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri-4

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri-3

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri-2

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri-1.Devamı...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Tasavvuf Sohbetleri-1

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Görüntülü İlahiler

Alemi Ruhanda Gördüm Bir Güzel Kabir Kurdu Acı Olur Açıldı Laleler Yaz Bahar Oldu Abdal Arayıp Gezerim Medineye Varamadım Mülkü Bekadan Gelmişem tesbihimi saya saya Sevdim seni mabuduma Mevlaya Kul Olamadım sular akar akar gider ya muhammet canım arzular seni Aman Ruhun Öz Yarımdan Ayrılma Gönül Ne Beklersin Viran Köşkünü Yine Taelendi Gamım Kederim Kün Dedi Bu Alem Oldu Mevcudat Gel Gülzarı Seba Ulaş Kervane Onun İçin Coşar Ağlar Bu Gönül Aşık Edip Beni Güle Durma Deli Gönül Durma Gider Oldum Vatanımdan Gönül Hüzünlenme Sakın Gönül Sakın Tutma Nefsin Yolunu iyaet İçinde Br Huri Gezer Ey Aziz efendim Dinle Bu Pendi Ey Allahım Senden Budur Dileğim Ezeli Ervahda Aşk Ocağında Bu Fani Dünyada Devran Edenler Gel Ey Mümin İyi Düşün Hızır Mollamızdan Verdi İşaret Vaz Gelip habında ne Tez Uyanındın Dilde Dildarı Anmadan Aşk Kasesi Dolmazimiş Bir Honi Gözlüye Mecnun Olmuşam Ey Allahım Senden Budur Dileğim Ey İnsan Bırak İnadı Yaradan Allahı Zikret Geley Gönül Sen Hüdayı Seversen Felek Bizi Yakıp Yandırdı nare Mediyeyi Münevvere Ya Muhammed Canım Arzlar Seni Açıldı Laleler Yaz Bahar Oldu Yaşlar Allah allah Dedi Nasıl metedeyim Efendim Seni Ruhlar Pazarında Elestü Emrinde Çağırayım Mevlam Seni Dost Bizlere haber irsal Eylemiş ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

yer altında azap çeken mevtalar

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Beyit Maksut Baba Dost