TÜRKİYE GENEL TANITIM
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi


EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Aydıntepe ilçesi

MÜFTÜLÜK PERSONELİ S.N. ADI SOY ADI  GÖREVİ GÖREV YERİ 1 İsmail ÖZTÜRK İlçe Müftüsü Aydıntepe ilçe Müftülüğü 2 Ömer NİŞANCI V.H.K.İ Aydıntepe ilçe Müftülüğü 3 Bayram ÖZKAL V.H.K.İ Aydıntepe ilçe Müftülüğü 4 Selami AKTAŞ Hizmetli Aydıntepe ilçe Müftülüğü KUR'AN KURSU PERSONELİ 5 GÜLHANIM BİNBİR K.KURSU ÖĞRT. MERKEZ KIZ K.KURSU 6 Berna  AYGÜN  K.KURSU ÖĞRT. HACI ALİ EFENDİ KIZ K.KURSU 7 Senanur ALPER  K.KURSU ÖĞRT. Y.KIRZI KÖYÜ K.KURSU 8 Ebru GÜR  Geç.K.KURSU ÖĞRT. PINARGÖZÜ KÖYÜ K.KURSU 9 Meryem KABAK  Geç.K.KURSU ÖĞRT. A.KIRZI KÖYÜ K. KURSU 10 Zehra ŞENTÜRK  Geç.K.KURSU ÖĞRT. ÇATIKSU KÖYÜ K.KURSU 11 Ayşe BAYANSAL  Geç.K.KURSU ÖĞRT. ERİKDİBİ KÖYÜ K.KURSU MERKEZ CAMİLER 12 Recep MEMİŞ İMAM-HATİP BİLAL-İ HABEŞİ CAMİİ 13 Seyfi ŞİMŞEK İMAM-HATİP KALE CAMİİ 14 Bedrettin BİLGİN İMAM-HATİP MERKEZ CAMİİ 15 ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bayburtlu Ünlü Kişiler

BAYBURTLU ZİHNİ        : 1797 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen şairin asıl adı “Mehmet Emin” dir. Bayburt, Erzurum ve Trabzon medreselerinde eğitim görmüş, Osmanlı Devletinin çeşitli kademelerinde devlet memuru olarak görev yapmış, 1858 yılında Bayburt’a gelirken Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Bahçekaya köyünde vefat etmiştir. Şairin Divan, Sergüzeştname, Kitab-ı Hikaye-i Garibe gibi eserleri mevcuttur. BAYBURTLU İRŞADİ BABA (Ağlar Baba)   : 1880 yılında Bayburt’un Oruçbeyli köyünde dünyaya gelmiştir. İrşadi Baba almış olduğu Arapça ve Farsça eğitimin yanında tasavvufi yönden de kendini çok iyi bir şekilde yetiştirmiştir. Dedesi Büyük İrşadi’nin bitiremediği “Kısâsı Enbiyâ” (Peygamberler Tarihi) manzum eserini tamamlamıştır.1958 yılında Oruçbeyli köyünde vefat etmiştir.   BAYBURTLU HİCRANİ : 1908 yılında Bayburt’un Çamlıkoz köyünde dünyaya gelmiştir. Tasavvuf şiirlerinde daha başarılı olan şairin bütün edebi sanatlarda şiirleri vardır. 1970 yılında Bayburt’ta vefat etmiştir.   İlimizde bu şairlerin yanı sıra çeşitli mesleklerde bir çok ünlü şahsiyet yetişmiştir.   Bayburtlu Yüzbaşı Agâh Bey (1888 – 19922) Abdullahağazade Zahid Efendi (Zahit PEKİNDAĞ) (1866 – 1930) Belediye Başkanı Alemdarzâde Mehmet Tevfik Efendi (Tevfik ÇORUH) (1882 – 1941) Hukukçu Müftü Muhammed Fahreddin Efendi (1880 – 1961) Mahmut Kemal YANBEĞ (1886 – 1967) Eğitimci Mehmet TURAN (Maşûkbeyzade) (1902 – 1931) Eğitimci Abdullah Enis ERKOÇAK (1885...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bayburt Eski Resimleri

Bayburt Eski Resimleri  ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bayburt resimleri

Genel görünüm resimleri   ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bayburt Türbeleri

 ŞEHİT OSMAN TÜRBELERİ  : Şehrin batısında Şehit Osman Tepesinde bulunan her iki türbenin Saltukoğullarına ait olduğu şeklinde görüşler mevcuttur . Buna göre türbeler Saltuk kumandanlarından Mengüç Gazi’nin kardeşleri Osman ve Ümmühan Hatun’a aittir . Üzerinde bulunan kitabeler çok silik olduğu için okunmamaktadır. Şehrin batısındaki kayalık tepeye adını veren bu türbeler, sarı taştan yapılmış olup taş işleme sanatımızın güzel örneklerindendir .   AHMEDİ ZENCAN TÜRBESİ (KÜMBET)  : Halk arasında “Kümbet” diye isimlendirilen bu yapı ilimiz Cumhuriyet İlkokulu karşısındadır . Yapının Ahilerden Ahmet-i Zencaniye ait olduğu bilinmektedir . Ahmet-i Zencani İlhanlı hükümdarı Olcaytu Hüdâbende Han zamanında , Emir Mahmut tarafından yaptırılan Mahmudiye ve Celaleddin Hoca Yakut tarafından yaptırılan Yakutiye Medresesinde çalışmış , ilim ve kültür hareketlerinde şöhret bulmuş bir şahıstır . Yapının H.1200 tarihli onarım kitabesi vardır . Sekiz kenarlı bir poligon durumunda olan kümbetin içinde kare şeklinde bir mezar odası mevcut olup , çatısı piramit şeklinde yapılmıştır . Türbenin 1315-1325 yılları arasında yapıldığı sanılmaktadır .   SÜNÜR (ÇAYIRYOLU) KUTLU BEY TÜRBESİ   : Akkoyunlu devletinin kurucularından Turali Bey oğlu Kutlu Bey’e ait olan bu türbe kendisi tarafından yaptırılan caminin 30 M. doğusunda bulunmaktadır. Türbede kendisinin ve ailesinin mezarları bulunmaktadır. Türbenin özellikle Şah Tahmasp’ın bu bölgeye yaptığı tahribatlar nedeni ile bir bölümü yıkılması kitabelerin tahrip oluşu sebebi ile yapılış tarihi hakkında bir bilgi mevcut değildir . Ancak Kutlu Bey’in 1389 yılında öldüğü bilindiğine göre...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Silivri Resimleri

Silivri Resimleri     Silivri Resimleri     Silivri Resimleri     Silivri Resimleri     Silivri Resimleri     Silivri Resimleri     Silivri Resimleri     Silivri Resimleri     Silivri Resimleri Silivri Resimleri     ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Galata, Beyoğlu

Galata, Beyoğlu Galata, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin tarihi açıdan zengin bir semtidir. Genel olarak Beyoğlu'nun alt tarafı, yani Azapkapı, Tophane ve Galata Kulesi'nin arasında kalan bölge olarak tarif edilebilir. Bölgenin nüfusu artınca özellikle 19. yüzyılda yerleşim yerleri yukarıya doğru yayılmıştır. Yapılan elçilik binaları da yukarı kısmın büyümesinde etkili olmuştur. Galata, uzun yıllar boyunca rıhtımıyla ülkenin dışa açılan bir kapısı olmuştur. Tarihi olarak denizcilerin bir uğrak yeri olma niteliğini taşımıştır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden önce bir Ceneviz kolonisi olan ve etrafı daha sonra yıkılan surlarla çevrili olan bölge, Osmanlılara sulh ile teslim edildiği için geniş ölçüde ayrıcalıklar tanınmıtır ve bu durum Osmanlı Devletinin sonuna kadar devam etmiştir. Kentin en önemli tarihi eserlerinden biri Galata Kulesi'dir. Galata'da sinagoglar ve Rum, Ermeni ve Gürcü kiliseleri mevcuttur. Eski yıllarda bunlardan en bilineni Aziz Petre Gürcü Kilisesi'ydi. 1671 tarihinde mevcut olduğu bilinen Zülfaris Sinagogu, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi, olarak 25 Kasım 2001`de açılarak hizmete girmiştir. BAŞA DÖN Kasımpaşa, Beyoğlu Kasımpaşa, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi semt. Günümüzde mevcut olan mahalleleri; Cami-i Kebir, Kadı Mehmed Efendi, Sururi Mehmed Efendi, Yahya Kahya, Fetihtepe, Küçük Piyale, Piyale Paşa, Bedrettin, Çatma Mescit, Hacı Hüsrev, Kulaksız ve Kaptan Paşa’dır. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerindendir. Fatih Sultan Mehmet gemileri Haliç'e bu semtten indirmiştir. İstanbul'un fethinden önce burada bugünkü İtalyan Genoalıların ataları Cenevizliler yaşardı. Fetihten sonra semt daha bayındır bir hal ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Levent, Beşiktaş

Levent, Beşiktaş Levent, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan bir mahalledir. Batıda Büyükdere Caddesi ve Gültepe, doğuda Etiler ve Akatlar, güneyde Levazım Mahallesi, kuzeyde ise Maslak semtleriyle çevrilidir. Levent semti, 1950'li yıllarda Emlak ve Kredi Bankası'nın yaptırdığı toplu konut projeleriyle tanımlanmıştır. 1950 yılında tamamlanan ilk kısım evler Levent'in çekirdeğini oluşturmuş, bundan sonra yapılan 3 kısım konut, 2. Levent, 3. Levent ve 4. Levent adlarıyla anılmağa başlanmıştır. Semtin daha sonra kuzeyde genişleyen kısmına ise Yeni Levent adı verilmiştir. 1947-1957 yılları arasında 1. Levent mahallesi ve 1954 yılında 4. Levent; mimar Prof. Dr. Kemal Ahmet Arû ve mimar Prof. Dr. Rebii Gorbon'un müşterek çalışmalarıyla gerçekleştirilmişlerdir. Adı geçen her iki mimarın da birçok ödülleri bulunmaktadır. Tarihçe  Levent semtinin ilk kullanımı Osmanlı Padişahı I. Abdülhamit zamanına rastlar. 1780 yılı civarında padişah bugünkü Büyükdere Caddesi'nin doğusunda bulunan bölgeyi Kaptan-ı Derya (Deniz Kuvvetleri Komutanı) Cezayirli Hasan Paşa'ya verdi. O zamanki deniz askerleri Levend adıyla anıldığı için Cezayirli Hasan Paşa'nın bu toprakları Levend Çiftliği adıyla anılmağa başladı. I. Abdülhamit'ten sonra tahta geçen III. Selim Nizam-ı Cedid ordusunun ilk kışlasını Levend Çiftliği'nde kurdu. Bu tarihten sonra bu bölge Levend Çiftliği ya da Levend Kışlası olarak bilindi. 1868 yılında İstanbul'da yapılan belediye düzenlemesi sırasında Levent bölgesi 7. Daire yani Beşiktaş dairesi sınırları içine alındı ve Levent o tarihten beri Beşiktaş İlçesisinin sınırları içinde kaldı. Levent semtini günümüzdeki haline getiren gelişmeler 1947 yılında Emlak Kredi Bankası'nın toplu konut...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Galata Beşiktaş Sarıyer Camileri

Büyük Mecidiye Camii Büyük Mecidiye Camii, halk arasında Ortaköy Camii, İstanbul Boğaziçi’nde Beşiktaş ilçesinin, Ortaköy semtinde sahilde bulunan Neo Barok tarzında bir camiidir. Cami, Sultan Abdülmecit tarafından Mimar Nigoğos Balyan’a 1853 yılında yaptırılmıştır. Oldukça zarif bir yapı olan cami Barok üslubundadır. Boğaziçi’nde eşsiz bir konuma yerleştirilmiştir. Bütün selatin camilerinde olduğu gibi harim ve hünkar bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşur. Geniş ve yüksek pencereler Boğaz’ın değişken ışıklarını caminin içine taşıyacak biçimde düzenlenmiştir. Merdivenle çıkılan yapının tek şerefeli iki minaresi vardır. Duvarları beyaz kesme taştan yapılmıştır. Tek kubbenin duvarları pembe mozaiktendir. Mihrap mozaik ve mermerden, mimber ise somaki kaplı mermerden yapılmıştır ve ince bir işçiliğin ürünüdür Ortaköy, Beşiktaş Ortaköy, İstanbul Boğazı'nın kıyısında, Beşiktaş ilçesine bağlı bir semttir. Kumpircilerin olduğu meydanı meşhurdur. Ortaköy Camii semtin sembolüdür. Osmanlı Dönemi’nden beri ilgi çeken bir yerleşim merkezidir. Zamanında padişahların sayfiye yeri olmuştur. Doğal hazineleriyle ihtişamlı sarayları taçlandırmış. Bugün Çırağan Sarayı, Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Princess Oteli gibi yapıları, cami-kilise-sinagog üçgeninde yer alan Ortaköy Çarşısı, çarşının içindeki seyyar “entel pazarı”, hediyelik eşya dükkânları, kafeleri, barları ve restoranlarıyla bir kültür merkezi konumundadır. Sahile inen yoldaki kumpirciler ve gözlemeciler Ortaköy'e has mekanlardır. Ortaköy’ün en büyük sorunlarından biri trafiği, bir de park problemidir. ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Beşiktaş

Beşiktaş, İstanbul Beşiktaş, İstanbul’un bir ilçesidir. Adını İstanbul'un en eski semtlerinden bir olan Beşiktaş semtinden alır. İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında yer alan ilçe batıda Şişli ve Kağıthane, güneybatıda Beyoğlu, kuzeyde Sarıyer ilçeleriyle komşudur. Yüzölçümü 11 km², İstanbul Boğazına olan sahil uzunluğu 8,375 metre, nüfusu ise 2007 sayımına göre 191.513'tür. İsim  Çeşitli tarihçilere ve Beşiktaş'ın sakinleri arasında yaygın olan ve yazılı kaynaklarla da desteklenen bir teze göre, Barbaros Hayreddin Paşa'nın gemilerini bağlamak üzere diktirdiği beş taş direk anlamında beş taş veya beşik taşı 'ndan bozularak bugünkü adını aldığı kabul edilen Beşiktaş'ın, eskiden, Kune Petro (taş beşik), İasonion, Sergion ya da Dafne olarak adlandırıldığı iddia edilir. Ayrıca Beşiktaş'ın diğer bir eski adının çifte sütun anlamında Diplokionion olabileceği de ileri sürülmekle beraber çağdaş tarihçilere göre bu yakıştırma doğru değildir. Zira söz konusu çifte sütunu ünlü İtalyan gezgin Cristoforo Buondelmonti'nin 15. yy'da yaptığı İstanbul haritasında Galata surlarının dışında bir yerde resmettiğine dikkat edilirse, ille de Beşiktaş'ın Diplokionion olarak adlandırılmış olacağı anlamı çıkmaz. En akla yatkın yaklaşım Beşiktaş isminin gemi beşiği sözcüğünden gelmiş olabileceğidir. Merkezi ve çarşısının bulunduğu bölge, bazı Beşiktaşlılarca bugün dahi Köyiçi olarak anılır. Tarihçe  Beşiktaş, Bizans döneminde Boğaziçi kıyılarındaki en belli başlı yerleşim merkeziydi. Bizans döneminde (4.-15. yüzyıl) günümüz Beşiktaş'ının kıyıları şu üç önemli yapıyla tanınırdı: "Auaplus"ta (akıntıya karşı) bu...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Galata Beşiktaş Sarıyer Camileri

Orhaniye Kışlası Camii Orhaniye Kışlası Camii Yıldız Sarayı'nın arkasındadır. II. Abdülhamid tarafından 1884'te kışlanın ortasında tek kubbeli ve minaresi önde olarak yaptırılmıştı. Camiinin üzerinde yazılan kitabede yapının 1303/1887'de II. Abdülhamid tarafından atası Orhan Gazi'ye ithafen yaptırıldığı yazılıdır. Yıldız Sarayı Yıldız Sarayı, ilk kez Sultan III. Selim'in (1789-1807) annesi Mihrişah Sultan için yaptırılmış, özellikle Osmanlı padişahı II. Abdülhamit (1876-1909) süresinde Osmanlı Devletinin ana sarayı olarak kullanılmış olan saray. Günümüzde Beşiktaş İlçesi’nde yer alır. Dolmabahçe Sarayı gibi tek bir yapı halinde değil, Marmara denizi sahilinden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüdür. Bu bölge Kanuni döneminden (1520-1566) başlayarak padişahlar için bir avlanma yeri olmuştur. Saray arazisi ile ne oranda örtüştüğü kesin olarak bilinmese de "Civan Kapucıbaşı Bahçesi", "Kazancıoğlu Bahçesi" adını taşıyan bahçe ve koruluklar büyük olasılıkla Yıldız Sarayı arazisini de içermekteydi. Bu bahçeler I. Ahmed döneminde (1603-1617) padişah bahçeleri arasına katıldı. Bundan sonra bölgeye değişik zamanlarda, gereksinim oldukça birçok yapı eklenmiştir. Devrinin en özenle yapılmış yapıları arasında sayılabilecek olan bu yerler, burayı yapı bakımından bir yaşam alanı haline getirmiştir. II. Abdülhamit'in 1876'da iki devrime sahne olan Dolmabahçe Sarayı'nı duygusal nedenlerle terkederek daha korunaklı olan Yıldız'a çekildiği anlatılır. Bu dönemde Yıldız siyasi y&o...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Galata Beşiktaş Sarıyer Camileri

Taksim Meydanı İsmi  Osmanlı döneminde, civar semtlere su dağıtmak için şu an Taksim Meydanı olarak bulunan bölgeye bir su deposu yapıldı. Depolanan suyu da dağıtmak, yani taksim etmek için küçük bir yapı, yani maksem yaptı. Meydan adını, eskiden Galata-Beyoğlu suyunun "taksim edildiği", Taksim Maksemi'nden almıştır; Meydanın özellikleri  Meydan olmadan önce, eski evlerin sıralandığı dar bir bölge olan semt, meydan haline getirilip genişletildikten sonra zamanla bugünkü görünümünü almıştır. Meydanın ortasındaki Cumhuriyet Anıtı bugün ulusal günlerde tören yeri olarak kullanılmasının yanı sıra İstiklal Caddesi ve çevresinde zaman geçirmek için gelenlerin buluşma yeri işlevini de üstlenmektedir. Meydanın başlangıcından Tünel'e kadar nostaljik tramvay çalışır. Taksim Meydanı ve çevresi aynı zamanda kültür, eğlence ve büyük bir alışveriş merkezidir. Çok sayıda mağaza, sinema ve tiyatro salonu, sanat atölyesi, sergi salonu, bar, disko, kafe barındırır. Özellikle haftasonları Taksim'de 24 saat hareket vardır; Meydanın girişinde bulunan büfelerin (bazıları haftaiçi de dahil olmak üzere) çoğu haftasonu gün boyu açıktır. Sabah saatlerine kadar gece kulüpleri kapanmaz. Meydanın yakınlarında bulunan taksiler ile günün her saati ulaşım sağlanır ve kesinlikle herkesin buluşabileceği bir yerdir. 1988'de Taksim, Tarlabaşı, Şişhane yıkımları sonrası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın oturduğu dairesel taban İstiklal Caddesi yaya yolunun bir parçası halini almıştır. 2000 yılında hizmete giren Taksim-Levent metro hattı ile ulaşımı daha da rahatlamıştır. Son yıllarda ulaşım açısından önemli bir merkez haline gelen Taksim, günümüzde bir meydandan ç...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Galata Beşiktaş Sarıyer Camileri

Abbas Ağa Camii Abbas Ağa Camii İstanbul'un Beşiktaş ilçesi'ndeki Abbasağa Mahallesi’nde yer alan bir Osmanlı camisidir. Mahalleye adını vermiştir. Darüssaade Ağası (Kızlar Ağası) Abbas Ağa tarafından 1655'te inşa edilmiş, padişah II. Mahmut zamanında tamir edilmiştir. Duvarları kagir ve çatısı ahşap olan camide Hünkar mahfili vardır. Ayrıca caminin yanında 1637 tarihli çeşme bulunur Ali Paşa Camii Ali Paşa Camii, Tokat şehir meydanın da bulunan ve aynı ildeki en uzun geçmişi olan Camii olarak bilinir. II.Selim zamanında 1572 yılında yaptırılan camiinin önünde asırlık bir ağaç bulunmaktadır. Ayrıca bölge halkı arasında Meydan Camiinin kapısı Ali Paşa Camiinin yapısı da Camii için denilmektedir. Camii'nin tek kubbesi vardır. Osmanlı komutanın ismini aldığı Ali Paşa'nın oğlu ve eşinin mezarı da bulunmaktadır. Arap Camii  Tarihçe Galata kentsel dokusunda beton bloklar arasında, sivri külahlı hayli yüksek kare biçimli kulesiyle hala fark edilebilen Arap Camii; fetih öncesinden kalan İstanbul'un tek Gotik kilisesidir. İstanbul’da ilk ezan sesinin yükseldiği yer 717 yılında yapılmış olan İstanbul’un ilk camii hüviyetini taşıyan Arap Camiidir. İstanbul’un Fethi için M.S. 717 yılında gelmiş olan Müslüman Arap kumandanlarından ve sahabe neslinden meydana gelen bir ordu başında Mesleme Bin Abdülmelik adındaki komutan; Galata’da Bizans semalarına ilk Ezan-ı Muhammedi sesinin yükseldiği bir Camii yaptırmış ve adına da Arap Camii denilmiştir. Hicri 95 Senesinin Zilhicce ayında 15 Ağustos 717’e Mesleme Bin Abdülmelik; Karadan bir ordu, denizden kuvvetli bir donanma ile Bizans’ı kuşatmıştır. Muhasara bir yıl kadar devam etmiş ancak Constantinople alınamamıştı. Ama Galata zaptedilmiş ve fethedilmişti. Mesleme ve İmparator Leon arasında va...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Gümüşhane Resimleri

Gümüşhane Resimleri Gümüşhane   tarihi Gümüşhane Resimleri Gümüşhane   Gümüşhane Resimleri Gümüşhane   Gümüşhane Resimleri Gümüşhane   Gümüşhane Resimleri Gümüşhane   Gümüşhane Resimleri Gümüşhane   Gümüşhane Resimleri Gümüşhane   Gümüşhane Resimleri Gümüşhane   Gümüşhane Resimleri ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Burdur Resimleri

susuz kervansaray Burdur Resimleri   salda golu Burdur Resimleri   burdur Burdur Resimleri   karamanli Burdur Resimleri   karamanli Burdur Resimleri   sagalassos Burdur Resimleri   sagalassos Burdur Resimleri   heeron Burdur Resimleri   burdur Burdur Resimleri burdur Burdur Resimle...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bursa Resimleri

kocacay Bursa Resimleri   eski kaplica hamami Bursa Resimleri   muradiye Bursa Resimleri   bursa ulu cami Bursa Resimleri   bursa Bursa Resimleri   bursa ulu cami Bursa Resimleri   muradiye Bursa Resimleri   muradiye Bursa Resimleri   muradiye Bursa Resimleri nicaea museum Bursa Re...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bolu Resimleri

yedigöller milli park Bolu Resimleri   bolu suluklugol Bolu Resimleri   mudurnu Bolu Resimleri   gerede Bolu Resimleri   golcuk Bolu Resimleri   golcuk Bolu Resimleri   bolu gölköy Bolu Resimleri   mengen Bolu Resimleri   bolu şehir merkezi Bolu Resimleri   bozyer köyü ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bitlis Resimleri

Bitlis Resimleri turul bey cami Bitlis Resimleri   tarihi bitlis Bitlis Resimleri   süphan dağı Bitlis Resimleri   nemrut krater gölü Bitlis Resimleri   mutki nemrut Bitlis Resimleri   mutki Bitlis Resimleri   kumbet güroymak Bitlis Resimleri   bitlis uydu görüntüsü Bitlis Resimleri   ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bingöl Resimleri

Bingöl Resimleri   Bingöl Bingöl Resimleri   Bingöl yedisu Bingöl Resimleri   Bingöl yedisu Bingöl Resimleri   tarihi Bingöl Bingöl Resimleri   Bingöl yüzenada Bingöl Resimleri   Bingöl camii Bingöl Resimleri   Bingöl Bingöl Resimleri   karlova kaplcalar Bingöl Resimleri   özlüce baraji Bingöl Resimleri ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Bilecik Resimleri

Bilecik Resimleri   bilecik otogar bilecik resimleri   piknik alanı bilecik resimleri   şeyh edebali türbesi bilecik resimleri   tarihi bilecik bilecik resimleri   uydudan bilecik bilecik resimleri   kınık koyu bilecik resimleri   eski bilecik evi bilecik resimleri   bozöyük bilecik resimleri   bilecik yoruk cadiri bilecik resimleri   ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Balıkesir Resimleri

Balıkesir Resimleri zagnos pasa cami Balıkesir Resimleri   zanospasa cami Balıkesir Resimleri   yenikent Balıkesir Resimleri   yeni garaj Balıkesir Resimleri   tarihi balkesir Balıkesir Resimleri   sahinderesi kanyonu Balıkesir Resimleri   cunda balikesir Balıkesir Resimleri   erdek Balıkesir Resimleri   kazdag...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Aydın Resimleri

Aydın Resimleri savcili koyu Aydın Resimleri   aydin Aydın Resimleri   normal efes Aydın Resimleri   didim altimkum Aydın Resimleri   aydin dalyan Aydın Resimleri   aydin buharkent ilcesi Aydın Resimleri   aydin buharkent Aydın Resimleri   aydin Aydın Resimleri   aydin ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Artvin Resimleri

Artvin Resimleri   Artvin Resimleri Artvin   savsat Artvin Resimleri   Artvin Resimleri Artvin   Artvin Resimleri Artvin   Artvin Resimleri Artvin   artvin borcka karagol Artvin Resimleri   Artvin Resimleri savsat Artvin Resimleri   artvin karagol mili parki Artvin Resimleri   artvin halk oyunu Artvin Resimleri artvin evi ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Ardahan Resimleri

Ardahan Resimleri Ardahan Resimleri  Ardahan   Ardahan Resimleri   Ardahan   ardahan posof   Ardahan   ardahan şeytan kalesi   Ardahan   ardahan universitesi   Ardahan   Ardahan Resimleri   Ardahan   begum ardahan   Ardahan   canli hayvan   Ardahan   ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Antalya Resimleri

Antalya Resimleri Antalya Resimleri     ölü deniz fethiye     manavgat şelalesi antalya     Antalya Resimleri kemer     Antalya Resimleri kaleici     damlataş magarasi antalya     Antalya Resimleri     antalya kule     antalya kemer. ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Ankara Resimleri

Ankara Resimleri mamak köprü  ankara resimleri   nallihan nasuh paşa cami  ankara resimleri   polatli cami  ankara resimleri   sereflikochisar kalesi  ankara resimleri   yenimahalle  ankara resimleri   mamak  ankara resimleri   bala  ankara resimleri   kizlcahamam belediyesi  ankara resimleri   ...