Sekbanbaşı Mescidi
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Sekbanbaşı MescidiSekbanbaşı Mescidi

TARİHİ                     :

 Beyazıt’a Yakup Ağa Fırın Sokakta, Hasan Paşa Hanı’nın hemen arkasına bitişik fevkani camiidir. Hadika, camiin fevkani olduğunu ve Fatih’in Sekbanbaşı Yakup Ağa tarafından yapıldığını zikreder (1).

Hiçbir özelliğe sahip olmayan cami, 20 yıl öncesine kadar harap bir haldeydi 1969’ da onarılmış ve minaresi yeni baştan inşa edilmiştir (2).

Vakıf Tarih Defterinde, Sekban Başı Yakup Bey adıyla 51 dükkan Vakıf olarak zikredilmektedir. Toplam 13.078 akçeye ulaşan gelirden imama 4, meezzine 3, hasır ve yağa 1, tamire 2 ve zemin mukatasına yılda 12 akçe ayrılmakta, Şart-ı vakıf sırasında bu masraflardan sonra kalan yıllık 9508 akçenin üçte birini zaviyesine, biri rakabeye ayrılacağı belirtilmektedir (3).

MİMARİ YAPISI     :

Cami, 466 metrekarelik bir iç alana ve tek şerefeli bir minareye sahiptir. 4,85 m. Derinliğinde bir son cemaat yeri vardır. Duvar kalınlığı ise 65 cm. dir Son cemaat yerinin üstü iç mahfil olarak harime katılmıştır. Camiye 11 basamakla çıkılmaktadır. Altında dükkanlar mevcuttur.

Caminin banisi Yakup Ağa’ nın Aksaray’ daki zaviyesinde medfun olduğu Hadika’ da belirtilmektedir (4).

MEŞRUTASI            :

Caminin İmam odası, abdest alma yeri ve WC si olup, bir İmam-Hatibin görev yaptığı camide, vakit namazlarda ortalama 45-50, Cuma namazında 350-400 cemaati bulunmaktadır.


Seyyit Ömer

TARİHİ :

 Şehremini,Cevdet Paşa Caddesi  ile, Vezir caddesi kavşağındaki Seyidömer sokağındadır.Banisi,II.Bayezidin  Arpa Emini olan Seyyid Ömer bin Fahreddin dir. Caminin iç kapısı  üzerinde yuvarlak kemerli  mermer kitabesi vardır.Celi sülüsle ve  oldukça girift bir yazı ile yazılan  kitabeye göre cami H.896/M.1490-91 tarihinde inşa edilmiştir.            

MİMARİ YAPISI :

Vakıf tahrir defterindeki vakfiyesi H.902/M.1497 dir.Buna göre Ömer bin Seyyid  Fahreddin,Topkapısında bir  Hamam,bostan,dükkanlar,Fevkani veTahtani evler,Başhane hissesi ve zemini maktu vakfetmiştir. Binanın içi 8.80x11.75 m.duvar kalınlığı 0.80 m dir.5.90 m.boyunda  bir son cemaat yeride camiye eklenerek uzatılmış ve üzerine bir kat daha ilave edilmiştir.Mihrap duvarlarında dört,yanlarda ikişer yuvarlak tuğla kemerli uzun pencere mevcuttur.Saçaklı olan çatı bütün binayı kaplamaktadır.Minare kaidesi sekiz kenarlı ve eskidir.Kapısı cami dışındadır. Caminin solundaki kabrin baniye olduğunu hadika belirtmiş ise de kabir üzerinde yoktur.Süs olarak iki gül bulunmaktadır.Vakfiyesinden Seyyid Ömer’in Topkapıda bir çifte hamamı olduğu anlaşılmakta ise de araştırmalara rağmen hamam bulunamamıştır. Caminin yanında,altı mermer caddesinde bulunan tarihi küçük hamam Seyyed Ömer camiine ait bir vakıf değildir.Caminin kıble cihetinde  bulunan tekkenin ilk yapılış tarihi bilinmemekle beraber devrin Padişahı Abdulmecid Han tarafından H.1256/M.1848 tarihin de yenilendiği kitabesinden anlaşılmaktadır.1983’de geçirdiği bir yangında tamamen yanan ve kısmende duvarları yıkılan tekke şu anda metruk bir haldedir. Zamanla yıkılan ve uzun müddet dört duvar halinde kalan cami 1953 tarihinde Anıtlar Derneği tarafından yeniden yapılarak  İbadete açılmıştır.Kürsü kısmına kadar yıkılmış olan minareside yeniden yapılmıştır.Mihrabı Kütahya çinisiyle yapılmıştır.Dernek tarafından yenilenen Kur’an Kursu el’an  faaldir.Gerektiğinde kullanılan kuyusu vardır. 1995-1997 Yılları arasında yeniden yapılarak iki katlı ve iki kubbeli şekilde 400 m2 olarak inşa edilmiştir.

MEŞRUTASI :

Bir İmam –Hatibi ile bir Müezzin-Kayyımı olan caminin yeterli meşrutaları vardır.Vakit namazlarında 40-50, Cuma namazlarında 200-250 cemaatı vardır.