SENEMIĞAR (Senem Mağara-Sanem Mağara)
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» SENEMIĞAR (Senem Mağara-Sanem Mağara)
SENEMIĞAR  (Senem Mağara-Sanem Mağara)

Soğmatar'ın 11 km. kuzeyinde yer alan Büyük Senem Mığar Köyü'ndeki mevcut mimari kalıntılar ve kayadan oyma yapılar, burasının Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında önemli bir merkez olduğunu gös­termektedir.Köy içersindeki tepe üzerinde yer alan, kesme taşlardan yapılmış üç katlı anıtsal yapının bir ma­nastır ya da saray kalıntısı olduğu tahmin edilmek­tedir. 11 km. güneydeki Soğmatar'ın M.Ö. 400-M.S. 200 yılları arasında Paganistlerin merkezi olmasına karşın, Senem Mığara'nın bölgedeki Hıristiyan Süryânilerin önemli merkezlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Zira, Soğmatar'da tanrısal gücü ol­duğuna inanılan gök cisimlerinin heykelleri yerine, Senem Mağara'da Hıristiyanlığın sembolü haç mo­tiflerine yer verilmiştir.

Şanlıurfa Turistik mekanlar

Uygarlığın Doğduğu Şehir: Şanlıurfa

Tek Tanrılı Dinler (Semavi Dinler) ve Şanlıurfa

SENEMIĞAR (Senem Mağara-Sanem Mağara)

EYYUP NEBİ KÖYÜ PEYGAMBER MEZARLARI (TÜRBELERİ)

İMAM BAKIR CAMİİ VE TÜRBESİ

Lut Peygamber ve Şanlıurfa

Şeyh Yahya Hayat El-Harrani

Yakub Peygamber ve Şanlıurfa

Musa Peygamber ve Şanlıurfa

Eyyub Peygamber ve Şanlıurfa

Peyganberler şehri Şanlıurfa

Geleneksel Harran Evleri

ŞUAYB ŞEHRİ HARABELERİ

Eyyup Peygamber Türbesi

Hıristiyanlık ve Şanlıurfa

Yakub Manastırı

İlkel Dinler Ve şanlıurfa

Harran ve Paganizm

Soğmatar ve Paganizm

Soğmatar Harabeleri

İlkel Dinler ve Şanlıurfa

Harran ve Paganizm

Rahime Hatun Türbesi

Elyesa Peygamber Türbesi

Aziz Stefanos Kilisesi

Harran Şehir Surları

Çardak Manastırı

Harran Üniversitesi

Harran Ulu Cami

Sin Mabedi

Harran Höyüğü

ÇİMDİN KALE

BAZDA MAĞARALARI