Soğanağa Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Soğanağa CamiiSoğanağa Camii

 TARİHİ                     :

Bayezıt’da aynı adı taşıyan sokakta bulunan Soğanağa Camii’nin banisi Sultan II. Beyazid’in Soğanbaşısı Sinan Ağa’dır (1)

Vakıf Tahrir Defterinde 919 Zilhicce-1514 Şubat tarihli Vakfiyesinde 10.000 akçe nakit ve 15 hücreli, 3 dükkanlı ahırlı ve helalı bir kervansaray, dükkanlar, hücreler, evler ile imam ve müezzin için birer ev vakfedilmiştir. İmama günlük 4, müezzine 2, yağ ve hasır için 1, mescid içindeki musluk için yılda 7, tevliyete günlük 1,5 akçe ayrılmıştır (2)

MİMARİ YAPISI     :

Cami çatılı ve kargirdir. Tek şerefeli, kısa ve güdük bir minaresi vardır.

Cümle kapısı üzerindeki sülüs kitabe camiin 1329/1911 yılında yandığını ve 1331/1912’de yeniden yapıldığını göstermektedir. H.1329 senesinde yanmış ve 1331 senesinde yeniden inşa edilmiştir.

. İ.Aydın Yüksel’in naklettiğine göre 910/1504’de mescid için yapılan bir vakıftan anlaşıldığı üzere camiin bu tarihten önce var olduğu anlaşılmaktadır (3).

MEŞRUTASI            :

 Yeterli abdest alma yeri ve tuvaleti bulunan camiin, imam ve müezzin için meşrutası da vardır. Camiin ihata duvarının iki tarafından çeşmesi var, fakat suyu akmıyor.

Bugün bir imam ve bir müezzin olmak üzere iki görevlisi bulunan camiin ortalama olarak vakit namazlarında 40, Cuma namazlarında ise 200 cemaati bulunmaktadır.