Sokollu Mehmed Paşa Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Sokollu Mehmed Paşa CamiiSokollu Mehmed Paşa Camii

TARİHİ                     :

 Kadırgada. Su terazisi sokakta bulunan bu camiyi. II Selim’in kızı ve Sadrazam Şehit Mehmet Paşa ‘nın zevcesi olan Esma han Sultan H. 979 (M. 1571) yılında, kocası adına yaptırmıştır. Cami, Sultanahmet meydanından Kadırga’ya inen yolun üzerinde, oldukça eğimli bir mevkide ve Bizans Devrinin Aya Anastasia Kilisesinin bulunduğu yerde inşa olunmuştur.

MİMARİ YAPISI     :

Sokullu Camii, Mimar Sinan’ın en güzel eserlerinden biridir. Dış Avlusu olmayan camiin iç avlusuna Kuzey kapısından merdivenlere girilir. Bu avlunun üç tarafı revaklar ve bunların gerisinde yer alan üzerleri Kubbeli 16 medrese odası ile kuşatılmıştır. Revakları Kubbeye bağlayan kemerler, önemli bir mimari tarzı simgelemektedir. Merdivenle çıkılan girişin üzerindeki dershane ile yan girişindeki müezzin ve kayyım odaları bu avluya değişik bir hava vermektedir. Ayrıca avlunun ortasında, sütun ve mermer şebekeleri sanatkarane işlenmiş, kubbeli ve nisbette de mütenasip bir şadırvan bulunmaktadır.

Cami dikdörtgene yakın bir plan arz etmektedir. Burada Mimar Sinan, altı payeli klasik devir plan şemasını tekrar uygulamıştır. Son cemaat yeri, istalaktitli gayet güzel mermer sütunlar, sivri kemerlerle birbirine bağlamış, üzerleri kubbeli çok güzel yedi bölümden ibarettir. Yuvarlak kemerli portalin üzerinde ise sülüs hatlı kapı kitabesi yer almaktadır. Kitabe şöyledir:

 

Hem nam-ı Fahr-i alem yani Vezir-i Azam

Kim Baht-ı layezali ikbal-i sermedidir.

Küffar-ı hak-isarın yıkıp kenisesini

Bir mabed eyledi kim şehrin seramedidir.

Beyt-ül –ibade oldu o dar-ı küfr ü zulmet

Hakka bu mucizat-ı kübrayı Ahmedidir.

Tarih fikr ederken bu fethe tarih-i gayb

Didi bu cami din-i Feth-i Muhammedidir.

Fi tis’a ve seb’ine ve tis’a mie. (979)

 

Camiin ana mekanının üzeri 13 m. Çapında merkezi bir kubbe ile örtülüdür. Bu kubbe, Mihrap ve portal tarafında ikişer, yan kenarlarının ortasında birer tane olmak üzere toplam altı ayağa dayanmaktadır. Bu ayaklar birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlanmışlardır. Buradan bir altıgene ve oradan da çini pandatiflerle kubbe yuvarlağına geçirilmektedir. Kubbenin yanlara açılmasını önlemek amacıyla camiin dışına, her ayağın üzerine bir ağırlık kulesi oturtulmuş ve köşelere birer yarım kubbe eklenmiştir. Mihrap ve minber taş işçiliğine güzel bir örnektir. Ayrıca minberin külahı çinilerle kaplanmıştır.

Camiin kesme taştan minaresi sağ tarafta inşa edilmiş olup, gövdesi üzerinde Mimar Sinan’ın bir çok eserinde rastlanan dikey hatlar bulunmaktadır. Ayrıca şerefe, süslemeli ve korkulukları gayet nefistir. Camiin kemerlere kadar İznik çinileri ile kaplı mihrap duvarı Türk çini sanatının en olgun safhasını göstermektedir.

Caminin süslü pencereleri üzerinde mavi zeminli beyaz süslü hatla tamamen çini dekorlu kitabeler, Türk hat ve çini sanatının şah eserlerindendir. Camiin kalem işleri de oldukça zengindir. Özellikle avlu giriş kapısının tavanını kaplayan malakari örnekler, mahfil tavanları mükemmel eserlerdir.

 Camiin haziresinde tarih ve sanat tarihi bakımından kıymetli mezar taşları bulunmaktadır. Burada, Sokullu Mehmet Paşa’nın iki torunu medfundur (1).

MEŞRUTASI            :

Cami, 1940 ve 1964 yıllarında tamirler görmüştür. Camiinin Şadırvan ve WC si mevcuttur. Bugün bir müezzin ve bir de İmam-Hatibin görev yaptığı bu camiin ortalama cemaat sayısı, Cuma namazlarında 800, vakit namazlarında 30 kişidir.