Tarım Ve Ekonomikyapı
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Tarım Ve EkonomikyapıŞırnak Tarım Ve Ekonomi

a- Arazi Dağılımı : Şırnak İlinin 7.152 kilometrekare arazi varlığının %24,8’u olan 1.775.465 dekarı tarım alanı, 967,694 dekarı mera, 2.576.005 dekarı orman ve 1.832.836 dekarı ise tarıma elverişsiz alandır.

b-Tarım Alanı : Şırnak İlinde tarımsal faaliyette bulunan 12.929 çiftçi ailesinin kullandığı 1.775.465 dekar tarım alanının, % 12.8’i olan 227.868 dekarı sulu tarım alanı, 1.547.597 dekarı ise kuru (yağmura dayalı) tarım alanıdır.

Şırnak İlinde Tarım Arazisinin Dağılımı

Cinsi

Miktarı(Dk)

( % )

Hububat

814.029

45,85

Bakliyat

129.556

7,3

Sınai Bitkiler

93.565

5,27

Diğerleri

738.315

41,58

TOPLAM

1.775.465

100

Kuru tarım alanında buğday, arpa ve kırmızı mercimek, sulu tarım alanında ise pamuk ana tarım ürünüdür. İl tarla ürünleri üretiminde, üretim değeri olarak ağırlıklı payı hububat bitkiler oluşturmaktadır. Hububat bitkiler üretimi %45,85 pay ile tarla üretiminde ilk sırayı alırken, bunu %54,15 ile bakliyat ve sınai bitkileri dışında kalan diğer bitkisel ürünler gelir .

Hayvancılık

İlin Hayvan Varlığı

CİNSİ

2001 (adet)

2003 (adet)

2004 (adet)

Koyun

206.096

108.570

151.437

Kıl Keçisi

180.550

128.960

164.467

Tiftik Keçisi

7.154

3.100

1.950

Küçük Baş Hay.SayısıTop.

393.800

240.630

317.854

Sığır

13.865

13.794

13.705

At, Katır ve Eşek

1,343

3,744

4.795

Büyük Baş Hay. Sayısı Top

15.198

17.538

18.490

Tavuk, Kaz, vb

80,650

103.930

75.456

Yerli Arılı Kovan

750

3.760

2.136

Fenni Arılı Kovan

6.937

7.275

6.017

Toplam Arılı Kovan

7.687

11.035

8.153

Tarım Makine ve Ekipmanları

Cinsi

2003 (Adet)

2004 (Adet)

Traktör

1758

1.738

Traktör Pulluğu

1.786

1.978

Kültvatör

1.965

1.000

Çapa Makinesi

150

151

Sırt Pülverizatör

98

106

Motorlu Pülverizatör

28

5

Tozlayıcı

14

14

Motopomb

307

307

Sanayi

İlin sanayi konusundaki durumunu analiz etmek için aşağıda; ilde bulunan şirketler, mevcut sanayi tesisleri, kooperatifler, odalar, küçük orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayıları ve istihdamın sektörel ve mekansal dağılımı ile ilgili veriler tablolar halinde verilmiştir.

İlimizde Bulunan Şirketlerin Hukuki Statülerine Göre Dağılımı

Şirket Türü

Sayısı(2002)

Sayısı(2004)

Limited Şirket

1.631

1.425

Anonim Şirket

50

57

Kollektif Şirket

2

3

Toplam

1.683

1.485

İlimizde Faaliyet Gösteren Kooperatifler

Kooperatif Türü

Sayısı

Tüketim Koop.

Fes

Motorlu Taşıyıcılar Koop.

41

Yapı Koop.

1

Köy Kalkınma Koop.

 

Küçük sanayi sitesi Yapı K.

4

Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Koop.

3

Kömür Temin Tevzi Koop.

1

İlimizde Faaliyet Gösteren Odalar

Oda Adı

Sayısı

Ticaret ve Sanayi Odası

2

Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği

1

Esnaf ve Sanatkarlar Odası

5

Şoförler ve Otomobilciler Odası

4

Bakkallar ve Bayiler Odası

1

TOPLAM

13

Bankalar

Şırnak Merkezde ; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Oyakbank ve Halkbank olmak üzere (4) adet banka bulunmaktadır. Silopi İlçemizde ; sınır ticaretinin gelişmesine paralel olarak Ziraat Bankası, Halkbank, Dışbank, İş Bankası, Kentbank’ın birer şubeleri ile Akbank, Toprakbank ve Vakıfbank’ın birer ödeme bürosu bulunmaktadır. Cizre İlçesinde ise , Oyakbank, Ziraat Bankası ve İş Bankasının şubeleri bulunmaktadır . İdil, Uludere ve Beytüşşebap İlçelerimizde Ziraat Bankasının birer şubesi bulunurken, Güçlükonak İlçemizde banka bulunmamaktadır.

Organize Sanayi Bölgeleri

Faaliyette bulunan herhangi bir organize sanayi bölgesi bulunmamaktadır. İlimizde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Merkez İlçe ve Cizre İlçesinde OSB nin Bakanlıkça yer tespiti yapılmış olup, çalışmalar sürdürülmektedir.