TARIM VE HAYVANCILIK
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» TARIM VE HAYVANCILIK
İLİMİZİN ARAZİ YAPISI VE TOPRAK SINIFLANDIRILMASI

Van Kapalı Havzası, Doğu Anadolu Bölgesinde Van Gölü çevresinde yer almaktadır. Havza coğrafi bakımdan 37° 55' - 39° 24' kuzey enlemleri ile 42° 05' - 44° 22' doğu boylamları arasında kalmaktadır. Yüzölçümü 19.405 km2 dir.

Havzada tespit edilmiş 8 büyük toprak grubundan en yaygın olanları 26'lık oranı ile Kestane rengi ve 21.1 ile Kireçsiz kahverengi topraklardır. Onları 14.2 ile kahverengi topraklar izlenmektedir. Diğer büyük toprak grupları: Regosoller (5.1), Alüvyal topraklar  ( 4.3), Hidromorfik  Alüvyal topraklar (1.6). Kolüvyal topraklar ( 1.3) ve kireçsiz kahverengi orman toprakları ( 1.1 )'dır. Bunların dışındaki çıplak kayalık ve molozlar, ırmak taşkın yatakları, sazlık - bataklıklar ve kıyı kumulları havzanın 4.2 'sini oluşturmaktadır.

Havzadaki arazilerin AKK sınıflarına dağılımı şöyledir: I. sınıf  2.7,  II. Sınıf  7.7, III. sınıf  10.1, IV. sınıf  12.0, V. sınıf 1.1, VI. sınıf 1.1,  VII. sınıf 29.5 ve VIII. sınıf 4.2, Alüvyal toprakların 50.7'si I sınıfa ve 22.2'si II. sınıfa girmektedir. Kolüvyal toprakların ise 5.8'inin  1. sınıfta ve 31.2'sinin ise II. sınıfta olduğu görülmektedir.

TTH etütleri sırasında havzadaki toprakların sadece 10.9'unda hiç veya çok az erozyon görülmüştür. Bunlar genellikle Alüvyal veya Koltivyal topraklardır. Toprakların su erozyonundan 23.7'sinin orta, 40.l'inin şiddetli veya çok şiddetli etkilenmiş olduğu  belirlenmiştir.

Havzada çok derin,derin ve orta derin topraklar 29 sığ topraklar 28'lik ve çok sığlar 17.7'lik bir alan kaplamaktadır. Toprak eğim gruplarının havza yüzölçümüne göre oranları şöyledir: Düz - düze yakın 6.3, hafif 6.9, orta 13.6, dik 18,8, çok dik 17.3 ve sarp - çok sarp 9.8. Havzada toprakların bir kısmı taşlılık arz etmektedir. Bunların havzaya oranı 30.l'dir. Ayrıca, 73.000 ha kadar çıplak kayalık bulunmaktadır.

Havzadaki Alüvyal toprakların çökek topografyalı olanları ile Hidromorfik topraklar, yağış veya yüksek arazilerden gelen yüzey suları yahut yüksek taban suyu etkisi uzun süre yaş kalmaktadır. Bunlar havzanın 4.0'ünü (72.200 ha) oluşturmaktadır ve bir kısmı yetersiz (1.9). bir kısmı da (2.1) bozuk drenajlıdır. Havzada bazı arazilerin oranda sodalı (Na2CO3) olması, çökek kısımlarda tuz ve alkali birikmesine yol açmıştır.Bozuk drenajlı Alüvyal ve Hidromorfik toprakların yaklaşık 48.400 hektarı tuzlu ve sodiktir. Bunların dağılımı şöyledir: Hafif tuzlu 18.050 ha. hafif tuzlu - sodik 18.170 ha, tuzlu 3.775 ha ve tuzlu - sodik 10.390 ha. Çoğunlukla Van Gölü'nün kuzeyinde tuzdan etkilenmiş 27.000 ha'dan fazla Alüvyal toprak bulunmaktadır. Buraları çayırlıktır.

Arazi Sınıfları ve Kullanım:

Van ili'nde arazi kullanma kabiliyeti sınıfları dağılımı şöyledir: I. sınıf 2 (41.000 ha), II. sınıf 5,5 (117.500 ha), III. sınıf 9 (195.000 ha), IV. sınıf 10,5 (219.500 ha), V. sınıf 0,6 (12.000 ha), VI. sınıf 10 (217.500 ha), VII, sınıf 48.5 (1.020. 000 ha) ve VIII. sınıf 4 (83.000 ha). I. sınıfın 68'i, II. sınıfın 81'i, III. sınıfın 75' i, IV. sınıfın 51.5'i, V. sınıfın 11'i. VI. sınıfın 8'i ve VII, sınıfın 0.3'ü tarımda kullanılmaktadır. 1., II. ve V. sınıf arazilerin geriye kalanı çoğunlukla çayır, III. ve IV. sınıflarınki meradır. VI. sınıfın 91.5' i ve VII. sınıfı 95' i meradır.

İLİMİZİN TARIM SEKTÖRÜNDEKİ MEVCUT DURUMU

(TARIMSAL İSTATİSTİKLER)

TARIMSAL DURUM

ARAZİ ve HAYVAN VARLIĞI

1- ARAZİ VARLIĞI

İl'in yüzölçümü 19.299 Km².'dir İlin toplam yüzölçümü (Göller Dahil) 21.003 Km² olup, arazi dağılımı aşağıdaki gibidir.

Tablo : Arazi Dağılımı

 

İLÇELER
YÜZÖLÇÜMÜ (HA)
TARIM ARAZİSİ (HA)
ORMAN FUNDA (HA)
ÇAYIR (HA)
MERA (HA)
TARIM DIŞI (HA)

Merkez

214.948
75.346
0
14.388
100.568
24.646

Bahçesaray

47.352
3.526
315
1.919
32.080
9.512

Başkale

259.895
38.928
0
12.081
195.351
13.535

Çaldıran

149.614
27.621
0
15.063
92.307
14.623

Çatak

182.598
8.101
17.743
9.314
131.092
16.348

Edremit

13.933
11.723
0
119
1.164
927

Erciş

211.497
66.455
530
10.441
123.993
10.078

Gevaş

72.749
10.349
4399
10.844
37.168
9.989

Gürpınar

406.293
44.231
3307
18.973
316.648
23.134
Muradiye
109.986
32.489
0
13.853
51.033
12.611

Özalp

163.352
30.949
0
7.365
108.231
16.087

Saray

74.683
12.063
0
5.423
49.654
7.543

TOPLAM

1.906.900
361.781
 
119.783
1.239.289
159.753

Tablo : İlçeler Üzerinden Arazi Dağılımı

ARAZİ DAĞILIMI

ALANI (HA)
ARAZİ DAĞILIMI

Tarım Arazi (Kuru, Sulu, Bağ - Bahçe)

361.781
17

Orman, Fundalık

26.294
1

Çayır Mera

1.359.072
67

Göller

193.400
9

Tarım Dışı Arazi

159.753
7

TOPLAM (Göller Dahil)

2.100.300
100

Tablo:Tarım Arazilerinin İlçeler Bazında Arazi Kullanımı

İLÇELER
TARLA ALANI (HA)
NADAS ALANI (HA)
TARIMA ELVERİŞLİ OLUP KULLANILMAYAN ARAZİ (HA)
TOPLAM
SULANAN
SULANMAYAN

Merkez

75.346
15.990
59.356
13.575
10.246

Bahçesaray

3.526
624
2.902
153
1.790

Başkale

38.928
6.360
32.568
10.010
7.449

Çaldıran

27.621
4.460
23.161
9.100
2.486

Çatak

8.101
4.009
4.092
932
3.296

Edremit

11.723
3.200
8.523
2.419
3.180

Erciş

66.455
16.800
49.655
9.205
8.853

Gevaş

10.349
8.051
2.298
517
1.313

Gürpınar

44.231
16.475
27.756
9.931
8.789

Muradiye

32.489
9.800
22.689
9.674
5.573

Özalp

30.949
9.434
21.515
2.917
2.022

Saray

12.063
5.800
6.263
2.001
2.524

 

2- HAYVAN VARLIĞI

İLÇE ADI
BÜYÜKBAŞ
KÜÇÜK BAŞ
TEK TIRNAKLI
KEDİ-KÖPEK
SIĞIR
BUZAĞI DANA
MANDA
TOPLAM
KOYUN
KEÇİ
TOPLAM
AT
KATIR
EŞEK
TOPLAM
KEDİ
KÖPEK
Merkez
24.543
8.824
13
33380
322.000
14.300
336300
234
42
311
587
2500
450
Bahçesaray
2.000
340
0
2340
60.000
10.000
70000
100
150
3
253
200
150
Başkale
20.000
5.000
0
25000
350.000
30.000
380000
10.000
15000
5.000
30000
1000
3000
Çaldıran
7.000
4.000
100
11100
240.000
30.000
270000
300
400
120
820
1000
1500
Çatak
1.886
150
0
2036
100.000
20.000
120000
250
1250
500
2000
340
265
Edremit
3.358
784
0
4142
14.850
2.405
17255
15
5
24
44
516
289
Erciş
20.000
4.900
300
25200
220.000
12.000
232000
450
200
200
850
500
1500
Gevaş
7.650
2200
6
9856
45.000
7.850
52850
50
29
263
342
300
250
Gürpınar
8.500
5.500
0
14000
283.000
12.000
295000
100
47
210
357
556
890
Muradiye
22.541
4.242
0
26783
115841
5.114
120955
177
55
205
437
345
780
Özalp
15.000
4.500
0
19500
224.418
12.064
236482
240
600
753
1593
935
2665
Saray
8.076
800
0
8876
122.000
9.000
131000
293
80
4
377
240
250
TOPLAM
140554
41240
419
182213
2097109
164733
2261842
12209
17858
7593