Uşak Ekonomisi
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Uşak EkonomisiUşak Ekonomisi

Tarım
İl alanının % 45, 34 ‘ ü tarıma elverişlidir. Tarım alanlarının % 93’ ü tarla arazisidir. Gerek tarım alanlarının azlığı, gerekse bu alanların sadece % 8 kadarının sulanması, ilde sanayileşmeyi zorunlu hale getirmiştir. Uşak ili tarımsal üretim açısından kendine yeterli değildir.
242 114 hektar tarım alanının 191 749 hektarı sulamaya elverişlidir. Sulamaya elverişli alanın 7 494 hektarı Köy Hizmetleri, 2 287 hektarı Devlet Su İşleri ve 5 401 hektarı vatandaş imkanları ile olmak üzere 15 182 hektar alan sulanmaktadır. Devlet Su İşleri tarafından yapımı sürdürülen 4 adet sulama göletinin tamamlanması ile 2 428 hektar alan daha sulanır hale gelecektir.

İl genelinde 147 150 ton buğday, 231 990 ton arpa, 2 478 ton yulaf ve 2 105 ton mısır üretilmektedir.

İlimiz için önemli bir bakliyat ürünü de nohuttur. Sulamaya gerek duymayan bu ürün, özellikle merkez ve Banaz ilçelerinde yoğun olarak üretilmektedir. Toplam nohut üretimi 49 567 tondur.

İlimizin endüstriyel bitki üretiminde de söz sahibi olduğu söylenemez. Tütünde 6 931 tonla ülke üretiminin % 2,75’i, Ege Bölgesi üretiminin % 5,16’ sı, şeker pancarında 68 704 tonla ülke üretiminin % 0,30’ u, Ege Bölgesi üretiminin % 3,31’ i, Haşhaşta 1 471 tonla ülke üretiminin % 5,26’ sı, Ege Bölgesi üretiminin % 7,9’ u Uşakta üretilmektedir.

Meyve üretimi açısından Sivaslı ilçesi öne çıkmaktadır. İl üretimi kendine yeterli değildir. Son yıllarda Sivaslı İlçemizde çilek üretimi yaygınlaşmış ve önemli geçim kaynakları arasında yer almaya başlamıştır. Banaz ilçemizde kiraz üretiminde gelişmeler gözlenmektedir. Bu ürünlerle ilgili Sivaslı’da Haziran ayı başında çilek festivali ve Banaz ilçesinde Haziran ayı ortalarında kiraz festivali düzenlenmektedir.

İl genelinde 57 adet tarımsal amaçlı kooperatifin toplam üye sayısı 51 925 tir.

Hayvancılık
Hayvancılık olarak Eşme ilçesi, çayır ve mera alanlarının sağladığı imkanlarla il içinde önemli ağırlığa sahiptir. Toplam küçükbaş hayvan sayısı 326 485, büyükbaş hayvan sayısı ( tek tırnaklılar hariç) 78 254 tür.
En fazla kesilen ve sağılan hayvan sayısı Eşme ilçemizdedir. Ancak süt ve et üretiminde merkez ilçe en fazla paya sahiptir. Eşme’de küçükbaş hayvan varlığı fazladır.

İl genelinde kesilen hayvan sayısı 107 380 baş, et üretimi 5 869 ton, sağılan hayvan sayısı 209 950 ve süt üretimi 127 438 tondur.

Organize Sanayi Bölgesi:
Uşak il merkezinde organize sanayi bölgesi kurulmasına Bakanlar Kurulunca 24.10.1976 tarihinde karar verilmiş, bu karar 30. 01. 1977 tarih ve 15 835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Karar tarihinden 1984 tarihine kadar konu üzerinde ciddi bir çalışma yapılmamıştır. 1984 yılında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası konuyu tekrar ele almış ve İl Özel İdaresi. Uşak Belediyesi işbirliğinde bu kuruluşlardan ikişer kişinin katılması suretiyle 28.11.19S4 tarihinde 6 kişiden oluşan “UŞAK ORGANiZE SANAYi BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜLÜ kurulmuştur.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi; Uşak-İzmir Karayolunun 14 - 18 km sinde 3 782 dekar alan üzerinde kuırulmuştur. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ve müteşebbis teşekkülün sorumluluğu altında Uşak Organize Sanayi Bölgesi altyapı inşaatı 09.10.1987 tarihinde ihale edilmiş, üç yıl gibi kısa bir zamanda temel altyapı bitirilmiş, bölgede ilk sanayi tesisi (Hitit Seramik AŞ) 1990 yılında üretime geçmiştir. Bölge içinde 700 - 40 000 m2 arasında değişen 358 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Bu parsellerden 353 adedi sanayicilerimize tahsis edilmiştir.Tahsis yapılan bu arsalar üzerinde 189 sanayicimiz tesisini kurarak üretime geçmiştir. 70 fabrika inşa halinde olup 94 fabrika proje aşamasındadır. Gediz Çayının kirliliğinin önlenmesi için arıtma tesislerinin projesi yapılmış, proje yatırım programına alınmış ancak yeterli kaynak temin edilemediğinden 4 yıl beklemede kalan iş, 2003 yılı yatırım programından çıkarılmıştır. Yeni taleplerin karşılanması gayesiyle bölgeye bitişik 250 hektar alanın Organize Sanayi Bölgesine ilavesi çalışmaları devam etmektedir.