Yalova Coğrafya
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Yalova CoğrafyaYalova Coğrafya

COĞRAFİ KONUMU, BİTKİ ÖRTÜSÜ VE İKLİMİ

Armutlu Yarımadası’nın kuzey kıyısı ile Samanlı Dağları’nın kuzey eteklerine kurulmuş olan Yalova İli, Türkiye’nin Kuzeybatısında ve Marmara Bölgesi’nin Güneydoğu kesiminde, 28° 45' ve 29° 35' Doğu Boylamları, 40° 28' ve 40° 45' Kuzey Enlemi arasında yer almaktadır. Kuzeyinde ve batısında Marmara Denizi, doğusunda Kocaeli İli, güneyinde Bursa İli ile Gemlik Körfezi yer almaktadır. İlin denizden yüksekliği 2 metre, en yüksek noktası 926 metredir. Yüzölçümü 847 km²’dir. Yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en küçük ili olan Yalova İli’nin kıyıları girintili ve çıkıntılı bir özellik göstermez. Sahil şeridi dar olmakla birlikte, doğal plaj özellikleri göstermektedir. Yalova, doğu kıyılarındaki düzlükler dışında dağlık bir araziye sahiptir. Bölgenin güneyi; batıdan doğuya doğru İzmit-Sapanca arasında Kocaeli Sıradağları ile birleşen Samanlı Dağları’yla kaplanmış durumdadır ve ilin başlıca dağları da Samanlı Dağları’dır. Bu dağlar Yalova’nın güneyinde bulunmaktadır. Birçok tepenin bulunduğu bu dağlık arazide Samanlı Dağları’nın en yüksek noktası Beşpınar Tepesi’dir. (926 m.) Armutlu, Taz Dağı’nın (867 m.) batıya doğru devam eden eteklerinde kurulmuştur. Yalova İli’nin fiziki haritası ve yükseklik kademelerini gösteren harita Şekil-4’de görülmektedir. Haritadan da görüleceği üzere, ilin en yüksek noktaları güney ve güneybatı kesimleridir.  

İlin bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturmaktadır. Yalova’nın güneyindeki dik yamaçlar tümüyle gür bir orman örtüsüyle kaplıdır. Geniş yapraklı ağaçların hakim olduğu bu kısımda, iğne yapraklı ağaçlar oldukça azdır. Bu ormanlar il yüzölçümünün % 58’ini kaplamaktadır. Armutlu Yarımadası’nın orta kısımları daha çok meşe ağaçlarının hakim olduğu bir ormanlık alana sahiptir. Orman örtüsünün bileşimine giren unsurların büyük bir kısmı Karadeniz kıyı silsilesinin florasına dahildir. Bir kısmı ise Akdeniz florasının (bitki varlığı) türleri olarak bu kısma sokulmuştur. Karakteristik türlerin bir araya geldiği kısımlardaki maki topluluğu da buna eklenebilir. Ormanlık alanlarda genellikle kayın, meşe, gürgen, kızılcık, kestane ve ıhlamur ağaçları görülmektedir. Yalova’daki ormanlardan, çevrenin odun ve kereste ihtiyacı da karşılanmaktadır.

Yalova İli’nin iklimi, Makro-klima tipi olarak, Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşımaktadır. Kimi dönemlerde de karasal iklim özelliklerini yansıtmaktadır. İlde yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve bol yağışlıdır. 30 yıllık rasat bilgilerine göre, Yalova’da yıllık ortalama sıcaklık değeri 14,6 oC’dir. En soğuk ay ortalama sıcaklığı 6,6 oC, en sıcak ay ortalama sıcaklığı 23,7 oC’dir. Yalova’da aylık ortalama sıcaklık değerleri Şekil-5’te görülmektedir. 1975-2008 yılları arasında tutulan ortalama değerlere göre, en soğuk aylar Ocak ve Şubat ayları, en sıcak ay Temmuz ayı olarak tespit edilmiştir.

1975-2008 yılları arasındaki ortalamalara göre, Yalova İli ve bazı illerimizin en soğuk ve en sıcak ay ortalama sıcaklık değerlerinin gösterildiği Şekil-6’ya bakacak olursak; Yalova İli’nin en soğuk ay ortalama sıcaklığının, Bursa, Ankara ve Erzurum illerinden daha yüksek, İzmir İli’nden ise daha düşük olduğu görülmektedir.

İlde kar yağışlı günlerin ortalama sayısı 10,6, karla örtülü günlerin ortalama sayısı da 5,2’dir. İlde deniz suyu sıcaklığı, en yüksek olduğu Ağustos ayında 22,9 oC, en düşük olduğu Şubat ayında da 7,4 oC’dir. Yine 1975-2008 yılları ortalamasına göre yıllık ortalama yağış miktarı 726,5 mm. Olarak tespit edilmiştir. Yalova’da aylık ortalama yağış miktarı Şekil-7’de görülmektedir. Şekilden de görüleceği üzere, en yağışlı aylar Aralık, Kasım ve Ocak ayları, en az yağışlı aylar ise Temmuz, Mayıs ve Ağustos ayları olarak tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili tüm meteorolojik bilgiler Tablo-1’de görülmektedir.

Yalova İli Meteorolojik Verileri

 

METEOROLOJİK BİRİMLER

VERİLER

Yıllık Ortalama Sıcaklık

14,6

En Soğuk Ay Ortalama Sıcaklığı

6,6

En Sıcak Ay Ortalama Sıcaklığı

23,7

Yıllık Ortalama Yağış Miktarı (mm)

726,5

En Yüksek Sıcaklık

45,4 (13/07/2000)

En Düşük Sıcaklık

-11,0 (22/02/1985)

Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)

5,58

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı (Yıllık)

120,2

En Yağışlı Aylar (mm)

Aralık-Kasım-Ocak

En Az Yağışlı Aylar (mm)

Temmuz-Mayıs-Ağustos

Ortalama Kar Yağışlı Gün Sayısı

10,6

Ortalama Karla Örtülü Gün Sayısı

5,2

En Yüksek Kar Örtüsü Kalınlığı

39 cm. (20/02/1985)

Günlük En Çok Yağış Miktarı (mm)

181,9 (10/09/1981)

En Hızlı Rüzgar

82,1 km/h (27/02/1989)

Yıllık Ortalama Nem Oranı

% 76

 Kaynak: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü