Yalova Ekonomik Yapı
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Yalova Ekonomik YapıYalova Ekonomik Yapı

Yalova İli’nin ekonomisi temel olarak tarım sektöründe çiçekçilik ve seracılık, sanayi sektöründe ulaşım araçları imalatı, tekstil, kimya ve kağıt gibi alanlar ile hizmet sektöründe toptan-perakende ticaret, sosyal hizmetler ve turizm sektörüne dayanmaktadır. İlde plastik, tekstil, elyaf, kimya, dondurulmuş gıda, kağıt ürünleri, ambalaj ve otomotiv yedek parçası konusunda üretim yapan sanayi kuruluşları faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ekonomik gelirlerin önemli bir kısmını tarım ve turizm sektöründen elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Seracılık ve süs bitkileri üretimi; kapsadığı alan bakımından küçük paya sahip olmakla birlikte; tarımsal üretimde sağladığı ekonomik girdi bakımından yüksek bir paya sahiptir. Ülke kesme çiçek üretiminin yaklaşık % 25’lik bölümü Yalova tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan üretim sadece yurt içi pazarlarda tüketilmemekte, aynı zamanda ihracat yapılmaktadır.

İlimizde bazı önemli sektörlerin GSYİH içindeki payları Şekil-14’de görülmektedir. Şekilden de görüleceği üzere, ilde sanayi sektörü en büyük paya sahiptir. Sanayi sektörü içerisinde de imalat sanayinin % 96,5’luk bir payı bulunmaktadır. Ticaret sektörü de % 27,9’luk payı ile ilde önemli bir sektördür.

Yalova İli ve Türkiye’de sektörlerin GSYİH payını incelediğimizde, özellikle bazı sektörlerde büyük farklılıklar bulunduğunu görmekteyiz. Şekil-15’den de görüleceği üzere, 2001 yılında tarım sektörünün GSYİH içindeki payı Türkiye genelinde % 12,1 iken, Yalova İli’nde bu rakam % 6,0 olarak gerçekleşmiştir. Sanayi sektöründe de % 25,7’ye % 39,5’luk oranlar elde edilmiştir. Yalova İli’nde devlet hizmetleri ve ulaştırma haberleşme sektörlerinin GSYİH payı Türkiye geneline göre oldukça düşük düzeyde bulunmaktadır. Ticaret ve serbest meslek ve hizmetler sektörlerinde ise ilin payı Türkiye geneline göre yüksek düzeydedir.  

Yazlık turizminin önem taşıdığı Yalova’da özellikle Çiftlikköy ve Çınarcık kıyı şeridinde yazlık siteler yoğun olarak bulunmaktadır. Ayrıca Termal ve Armutlu kaplıcaları turizm gelir kaynakları arasında bulunmaktadır.

Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne, merkez ilçede 10, Altınova’da 1, Armutlu’da 1, Çiftlikköy’de 2, Çınarcık’ta 2 ve Termal’de 1 adet olmak üzere toplam 17 adet meslek odası kayıtlı olup, bunların faal üye sayısı 7.071’dir. İlde 35 adet ihracatçı firma, 45 adet de ithalatçı firma mevcuttur.

İlde, 1.510 adet şahıs şirketi, 3.001 adet de sermaye şirketi mevcuttur. Ticaret ve Sanayi Odası üye sayısı 4.511 dir. Yine ilde, 175’i yapı kooperatifi, 63’ü esnaf ve sanatkar kooperatifi, 10’u tüketim kooperatifi, 42’si de tarımsal amaçlı kooperatif olmak üzere toplam 290 adet kooperatif bulunmaktadır.

İlimizde 2012 yılı itibariyle 10.153 adet tescilli işyeri ve toplam 55.800 aktif sigortalı bulunmaktadır. (37.062 4-a, 10.166 4-b, 8.572 4-c kapsamında) 36.858 adet de pasif (aylık alanlar) sigortalı bulunmaktadır. (22.999 4-a, 6.848 4-b, 7.011 4-c kapsamında) Ölüm ve maluliyet aylığı alan sigortalıların sayısı ise 6.114’dür.

Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne 2012 yılı içinde iş bulma amacıyla başvuran 727 kişi işe yerleştirilmiştir. İşsizlik Sigortası ödemesi devam eden kişi sayısı 6.755’dir. 2011 yılı içinde toplam 2.405.174 TL işsizlik ödemesi yapılmıştır. 2012 yılı ilk 6 ayında ise 1.409.321 TL ödemede bulunulmuştur. Yalova İli’nin 2012 yılı kayıtlı işsiz sayısı 8.086’dır.