Yalova Kültürel Yapı
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Yalova Kültürel YapıSOSYO-KÜLTÜREL YAPI 

Kurtuluş Savaşı döneminde Kafkasya ve Balkanlar, Cumhuriyet döneminde ise Türkiye’nin her bölgesinden göçlerin olması ve son yıllarda da Güneydoğu Anadolu Bölgemizden yoğun göçlerin olması, nüfusun oldukça farklı gelir düzeyine sahip insanlardan oluşmasına ve Yalova’nın farklı bir kültürel ve kozmopolit yapıya bürünmesine yol açmıştır.

Yalova İli devamlı göç alan bir ildir. Türkiye'nin her bölgesinden göç alması sonucunda özellikle il olmasının da etkisiyle son yıllarda nüfusta büyük bir artış yaşanmış, 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi ile bu göç bir ölçüde azalmıştır.

Yalova, birçok dünya kentiyle kardeş şehir statüsünde bulunmaktadır. Yalova’nın sosyo-kültürel anlamda kardeş şehir olduğu ülkeler ve şehirleri şunlardır: Almanya’dan “Bad Godesberg”, Japonya’dan “Tonami”, Çin’den “Panjin”, Rusya Federasyonu özerk cumhuriyeti Dağıstan’dan “Mahaçkale”, K.K.T.C.’nden “Geçitkale” ve Güney Kore’den “Suwon”, Bulgaristan’dan “Burgaz”, Romanya’dan “Mecidiye” ve Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nden “Karasubazar” kentleri.

Yalova’da çeşitli kültür ve sanat dernekleri bulunmakta ve bu dernekler kentin kültür ve sanat hayatında önemli rol oynamaktadır. Kültür ve sanatla ilgilenen sivil toplum kuruluşları, Yalova Kent Meclisi Kültür ve Sanat Komisyonu çatısı altında; kentin kültür ve sanat hayatının geliştirilmesine yönelik ortaklık anlayışıyla birlikte fikir ve projeler üretmektedirler. Bu derneklerden bazıları şunlardır.

TUFAG (Turizm, Folklor, Araştırma ve Geliştirme Derneği) : TUFAG, 1984 yılında folklor araştırmaları ve halk oyunları çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuş ve kuruluşundan bu yana önemli başarılara imza atmıştır. Etkinliklere her yıl 10-12 ülke iştirak etmekte ve 500-600 civarında yabancı misafir Yalova’yı ziyaret etmektedir.

YAFEM (Yalova Folklor Eğitim Merkezi) : 1988 yılında Türk Folklorunun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla; folklor araştırmaları yapmak, bu konuda eğitim çalışmaları gerçekleştirmek ve Türk Folklorik zenginliklerini gençlere sevdirmek üzere kurulan dernek; bu yönde çeşitli çalışmalar yapmış, Yalova’nın özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları nezdinde tanınmasını sağlamıştır.

Kuzey Kafkas Kültür Derneği: 1979 yılında kurulan derneğin amacı; Yalova nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan Kafkas Halklarının örf, adet, folklor ve kültür değerlerinin geliştirilmesini sağlamak ve Yalova’nın kültür hayatına katkıda bulunmaktır.

GÜSAD (Güzel Sanatlar Derneği) : 1995 yılında her yaştan insanı güzel sanatların herhangi bir dalında yetiştirmek ve üretici kılmak amacıyla kurulmuştur. Dernek tarafından Güzel Sanatlar ve Eğitim Fakülteleri yetenek sınavlarına hazırlık, resim, kumaş boyama, hat, çini boyama ve ebru sanatı gibi çok çeşitli kurslar düzenlenmektedir.

YASAD (Yalova Sanat Tiyatrosu Derneği) : 1989 yılında kurulan dernek tarafından çeşitli tiyatro çalışmaları yapılmakta ve özellikle kadın, çocuk ve gençlere yönelik tiyatro eğitimi verilmektedir.

Yalova İli’nde başta Yalova Kurtuluş Şenlikleri olmak üzere, çeşitli gün ve haftalarda kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılmaktadır. Kurtuluş Şenlikleri kapsamında her yıl Temmuz ayı başından Ağustos ayının sonuna kadar çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler arasında uluslararası şiir organizasyonları, sergiler, söyleşiler, sportif etkinlik ve yarışmalar, halkoyunları gösteri ve yarışmaları ve halk konserleri gibi çok çeşitli etkinlikten bahsetmek mümkündür.

Yalova İl Halk Kütüphanesi’nde toplam 25.545 adet kitap mevcut olup, 2012 yılının ilk 6 ayında 7.228 okuyucuya hizmet verilmiştir. Safalı Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi’nde ise toplam 9.179 adet kitap mevcut olup, 2012 yılının ilk 6 ayında 4.590 okuyucuya hizmet verilmiştir. 

Yalova İli genelinde toplam 409 adet dernek bulunmaktadır. Toplam üye sayısı 27.621’dir. Kamu yararına faaliyette bulunan dernek ve şube sayısı da 21’dir.