Yavaşca Şahin Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Yavaşca Şahin CamiiYavaşca Şahin Camii

 Uzun Çarşı Yokuşu üstündeki Yavaşça Şahin Camiinin banisinin, İstanbul’un fethine katılan askerlerden (Ni’me’l-Ceyş’ten) birisi olduğunu yazan Hadika, aynı zamanda bu camide medfun bulunduğunu da ekler

Vakıf Tahrir Defteri’nde, Yavaşça Şahin Mescidi Vakfı 7 ev, 19 oda, bir meyhane dükkanı ve zemin iradında 4310 akçe olarak gösterilmiş, İmama 3, müezzine 2, yağ ve hasıra 2 akçe ayrılmıştır

MİMARİ YAPISI    :

Mescide sağ yanındaki kapısından girilmektedir. E.Hakkı Ayverdi, ikili bir revakının olacağını, fakat 1950’deki onarımda revakın eksik bırakıldığını belirtiyor (2). Cami tek kubbelidir ve 8.0 m.lik bu kubbe baklavalı kuşağa oturur. Ayverdi’nin ifadesiyle, kıymetli bir arsa üzerinde olunduğu için, sol taraftaki binalar camiye kadar birleştirilmiş ve bu yüzden burada pencere açılmamıştır. 5 alt, 4 üst ve ayrıca 4 de kasnak penceresiyle aydınlanmaktadır. Hadika, minberini, Süleymaniye hatibi iken imam-ı sultani olan Hacı Seyyid  Muhammed Efendi’nin koydurduğunu yazıyor

Bugün cami, yol seviyesinin yükselmesinden dolayı çukurda kalmıştır. Bu çukur taraftaki küçük avluda Yavaşça Şahin’in kabri yeniden yapılmıştır. Tek şerefeli minare de tamirde tuğlalarla örülmüştür.

Cami daha önce harap bir şekildeymiş, fakat 1950 yılında çevredeki esnaf tarafından yeniden yapılmış ve  ihya olunmuştur.