Zeynep Hatun Camii
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Zeynep Hatun CamiiZeynep Hatun Camii

 Gülhane Parkı’nın karşısında bulunan Zeynep Sultan Camii, Sultan III. Ahmed ‘in kızı Zeynep Sultan tarafından yaptırılmıştır. Kitabesinden anlaşıldığı üzere inşa tarihi H.1183 ( M. 1769 ) dur. Mimari Mehmed Tahir Ağa’ dır.

 

Camiin arka tarafında bulunan Sıbyan Mektebi, bugün bir aile tarafından ev olarak kullanılmaktadır. Haziresinde Zeynep Sultan’dan başka, Meşrutiyetten sonra buraya nakledilen Alemdar Mustafa Paşa ve diğer bazı zevat medfundur

 ( 1 ).

 Camiin medresesi ise bugün Vakıflar tarafından kullanılmaktadır.

MİMARİ YAPISI     :

Konstrüksiyonu klasik esaslara göre kesme taş ve tuğla ile yapılmıştır. Kare bir plan üzerine yapılmış olan camiin mihrabı çıkıntılı ve kasnağı pencereli olan tek kubbe duvarlara oturur. Son cemaat yeri, altı porfir sütuna müstenit olup dört tonoz ve bir kubbe ile örtülüdür. Camiin dış ve iç kapıları ile giriş kapılarının üstünde birer kitabe yer almaktadır. Tek şerefeli minaresi vardır. Cami 1958 yılında vakıflar ve 1983 yılında da cemaat tarafından tamir edilmiştir.